19.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – iz džepova građana ode još 830 hiljada eura

Tivat panorama - foto Anton Gula Marković Boka News
Tivat panorama – foto Anton Gula Marković Boka News

Opština Tivat krajem prošlog mjeseca platila je prvu od dogovorene četiri rate kojima će izmiriti svoje obaveze u vansudskom poravnanju prema njemačkoj građevinskoj kompaniji „Ludwig Pfeiffer“ sa kojom se lokalna uprava sporila oko kašnjenja i kvaliteta radova na drugoj fazi izgradnje kanalizacionog sistema Tivta.

Kako stoji u analitičkim karticama budžeta Opštine koje su se opet počele objavjivati na sajtu lokalne uprave zbog zakonske obaveze transpartnog trošenja novca iz gradske kase tokom  predizborne kampanje za lokalne izbore koji treba da budu održani 30.avgusta, Opština Tivat je 24.juna iz budžeta isplatila 150.000 eura na osnovu „troškova po odluci DAB-a u slučaju Pfeiffer i kamata“. U dokumnetu stoji i da je ukupna obaveza lokalne uorave Tivta prema  Njemcima o ovom osnovu čak 830 hiljada eura. Inače, administaracija gradonačelnika Tivta dr Siniše Kusovca (DPS) je kada je radila nacrt budžeta Opštine za ovu godinu, očekivala da će imati troškove po osnovu spora sa „Ludwig Pfeifferom“, ali su oni u nacrtnu budžeta baratali sa osjetno manjom cifrom od oko 600 hiljada eura.

Ova njemačka kompanija je bila izvođač radova na unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže Tivta vrijednih ukuono 9,5 miliona eura, a koji su izvedeni od decembra 2011. do decembra 2014.godine. Oni su obuhvatali izgradnju 17,6 kilometara kanalizacione mreže, 14,6 kilometara vodovodne mreže, te šest većih i šest manjih pumpnih stanica. Radovi su finansirani sa 3,96 miliona eura budžetskih sredstava Opštine Tivat, 5,38 miliona eura kredita i 156.000 eura donacije njemačke banke KfW, a impementirala ih je i vodila agencija Vodacom iz Tivta.

Zbog kašnjenja radova u odnosu na ugovorenu dinamiku i primjedbi na kvalitet odrađenih posova, Opština kao investitor i „Lufdwig Pfeiffer“ kao izvođač ušli su u sporove a lokalna uprava Tivta još od avgusta prošle godine obijala je da plati posljednju, tzv. situaciju 20 koje su joj dostavili njemački graditelji i nadzorni organ u sklopu završnog obračuna cijelog posla. Urkos stalnim upozoravanjima od strane Vodavoma da je potrebno što hitnije donijeti odluku u vezi sa nalazom nadzornog organa i komisije za riješavanje sporova, lokalna uprava Tivta na to nije odgovoarala sve do proljeća ove godine i dopustila je da uz ostale troškove za koje su se usaglasili da ih moraju platiti Njemcima, sada moraju da izmire i više desetina hiljada eura na ime kamate za neplaćene račune.

Kanalizacioni sistemTivat

Opština Tivat i „Ludwig Pfeiffer“ su 18.maja potpisali „Sporazum o plaćanju prema odluci DAB‐a” (Odluka komisije za rješavanje sporova). U sporazumu je navedeno da će investitor isplatiti iznos definisan odlukom DAB‐a, zajedno sa kamatama u četiri rate, zaključno sa 30.08.2020. Zbog ne izmirivanja računa, izvođač je fakturisao kamatu na iznos od 34.475,07 eura, zaključno sa 30.04.2020. godine. Opština je tada platila i spornu Situaciju 20 koju je prethodno, vioe od osam mjeseci,  odbijala da izmiri. Inače, “Ludwig Pfeiffer” je Opštini krajem aprila zaprijetio intrernacionalizacijom ovog problema, odnosno pokretanjem arbitraže pred Međunarodnom trgovinskom komorom pri čemu bi samo troškovi te arbitraže koje bi u potpunosti morala da snosi nOptina Tivat kao investitor, bili čak 343 hiljade eura. To je izgleda bilo dovoljno da “opameti” Kusovca i njegove saradnike da konačno prihvate da izmire obaveze Opštine Tivat  prema njemačkoj građvinskoj firmi nastale u vrijeme kada su gradom i projektima unapređenja vodovodne i kanaluizacione infrastrukture rukovodili bivši gradonačelnici Dragan Kankaraš (DPS) i Ivan Noviosel (DPS), odnosno bivši potredsjednik Opštine i projekt menadžer gradnje kanalizacije Krsto Bošković (SDP).

Izvor:S.L

Najčitanije