30 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – Komunano preduzeće pokušava da plutajuću skalameriju ukloni iz gradske lučice

Bager danas u Kalimanju

Komunalno preduzeće Tivat i pored brojnih napora, do sada nije uspjelo da iz gradske lučice Kalimanj kojom gazduje ta firma, ukloni plutrajući bager-refuler kojim je prije godinu ipo dana Opština Tivat pokušala da sprovede akciju produbljivanja akvatorijuma Kalimanja.

Budući da plovni bager koji je vezan u gradskoj marini, zauzima mjesto za čak osam manjih plovila za koje je Kalimanj inače namijenjen, Komunalno preduzeće koje gazduje lučicom trpi veliku finansijsku štetu, a Tivćani koji mjesecima u redu čekaju da za svoje barke obezbijede mjesto u gradskoj marini, ne mogu ih ovdje vezati jer prostor zazima mašina koje već mjesecima beskorisno stoji u Kalimanju.

„Do sada smo u više navrata slali opomene kompaniji „Iva Put“ koja je u Kalimanj dovela ovaj bager sa namjerom da sa njime izvodi radove čiji je investitor 2019. bila Opština Tivat, ali se oni na to oglušuju i do sada nismo uspjeli da uklonimo bager. Očekujem da se u riješavanje ovog problema uključi i novo rukovodstvo Opštine Tivat sa  kojim ćemo o tome razgivarati naredne nedjelje i da nam pomogne da prostor  za privez osam plovila naših sugrađana, ponovno vratimo toj njegovoj odsnovnoj namjeni“- kazao je direktor Komunalnog preduzeća Tivat Vlado Đukić.

On je istakao da je prisustvo plovnog bagera u Kalimanju koji tu već preko godinu ipo dana besplatno zauzima prostor na kome bi se inače, moglo vezati osam manjih plovila za sport i rekreaciju čiji su vlasnici građani Tivta i za to plaćati vez Komunalnom, toj firmi pričinjava veliku ekonomsku štetu.

Iz kompanije „Iva Put“ koja je u međuvremenu pomijenila ime u „T-construction“, potvrdili su  da plovni bager koga su u aprilu 2019. doveli u Kalimanj da sa njime čiste nasnose mulja iz podmorja gradske lučice, nije njihovo vlasništvo i da su ga oni, kada je posao prekinut, navodno vratili njegovom pravom vlasniku.

„Ne sjećam se sada konkretni imena te firme koja je vlasnik bagera jer je ona osnovana nedugo prije dolaska te mašine iz inostranstva, upravo radi njenog uvoza u Crnu Goru. Vlasnik te mašine takođe živi u inostranstvu – čini mi se u Švadskoj. U svakom slučaju, taj plovni bager nije naš“- kazao nam je direktor „T-constructiona“ Jovan Marjanović obećavajući da će kod svog knjigovođe provjeriti dokumnetaciju i naknadno nam javiti ime firme na koju je registrovano sporno radno plovilo.

„Iva put“ je je prije godinu ipo dana počeo kontroverzni posao produbljivanja akvatorijuma gradske marine Kalimanj i njenog čišćenja od nanosa blata i mulja, a za što je Opština sa tom kompanijom bila sklopila ugovor vrijedan skoro 200 hiljada eura. Posao iskopavanja oko 40 hiljada kubika mulja i nanosa iz podmorja gradske marine pretvorio se međutim u skandal, jer je po odredbama tendera Opštine Tivat,  izvođač bio u obavezi da iskopani materijal odvede na udaljenost ne manju od kilometar od obale Tivta i odloži na dubinu mora ne manju od 10 metara.

„Iva put“ je u aprilu 2019.  plovnim bagerom-refulerom, počela da iskopava nanose mulja iz krajnjeg sjeverozapadnog dijela Kalimanja, kod restorana „Volat“ i taj je materijal plutajućim cjevovodom, odvodila na samo oko 250 metara udaljenosti i prosipala na ulazu u marinu, u tjesnacu Grlo, na taj način zatrpavajući ionako uzak i plitak jedini ulaz u tivatsku gradsku marinu. Nakon što se javnost pobunila zbog ovog skandala, iz Opštine Tivat koju je rada vodila DPS-SD-HGI koalicija, su saopštili da je ovo bilo samo „testno uklanjanje mulja“, pa su iz „Ive puta“ ubrzo postavili plutajući cjevovod za izbacivanje mulja iz gradske lučice na udaljenost od nekoliko stotina metara od obale Tivta, pred rtom Pakovo. Iako je on predstavljao prepreku na moru i opasnost za manja plovila, cjevovod od plastičnih cijevi promjera preko 20 centimetara koji su na površini mora držale brojne za njega privezane metalne bačve, nije bio propisno obilježen, niti osvijetljen tokom noći, a što bi morao biti po propisima o sigurnosti pomorske plovidbe. Postavljanje plutajućeg cjevovoda i obavljanje podmorskih radova u Kalimanju tada nisu ni objavljeni preko oglaza za pomorce Uprave pomorske sigurnosti, iako je to takođe po propisima, moralo biti učinjeno.

Potom su se u junu prošle godine pobunili hotelijeri čiji su se gosti žalili na nesnosan smrad i zamućeno more jer je nanos mulja koji se ispumpavao u more pred rtom Pakovo bio pun kanalizacionog otpada i zauljenih materija, pa je reagovala i Ekološka insekcija koja je zaustavila  radove i naložila investitoru- Opštini Tivat, da prije njihovog eventualnog nastavka, izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i preduzme mjere da se smanji zagađivanje šireg akvatorijuma Tivatskog  zaliva. Elaborat je u međuvremenu završen i pokazao je da se produbjivanje Kalimanja nikako ne smije raditi na način na koji su to pokušali učiniti Opština i „Iva put“, pa radovi više nisu nastavljani. U međuvremenu, 10.septembra bivši gradonačelnik Tivta Siniša Kusovac (DPS) i Jovan Marjanović, direktor kompanije “T-construction”  Tivat kako je novo ime “Iva Puta”, potpisali su su sporazum o raskidu ugovora iz aprila 2019. Tim sporazumom Opština i ova firma su se pored ostaloga, usaglasile da “ugovorne strane nemaju potraživanja jedna prema drugoj”. Marjanović je u oktobru  kazao da je još sredinom februara Opštini Tivat uputio zahtjev za raskid ugovora za čišćenje podmorja Kalimanja i da je njegova kompanija lani, prije nego što je Ekološka inspkecija naložila obustavljanje radova, iz akvatorijuma gradske lučice ispumpala između 15 i 20 odsto ugovorom predviđene količine mulja.

“Kako je poslije inspekcijskog nadzora došlo do obustave ovih radova, mi smo opremu i mehanizaciju povukli sa objekta, S obzirom da od strane naručioca – Opštine Tivat, nismo bili formalno uvedeni u posao, zbog toga Opštini nismo ni fakturisali do tada izvedene radove vrijednosti oko 35 hiljada eura. Neka taj iznos bude naš skromni doprinos da lučica Kalimanj bude čista.”- kazao je tada Marjanović, podvlačeći da je zbog svega što se dešavala, njegova kompanija bila predmet brojnih javnih prozivki, ali da ona kako ističe, nije uradila ništa mimo projekta i zahtjeva koji joj je dao naručilac posla – Opština Tivat.

Nakon cijelog skandala, Kusovac je  uz podršku još uvijek aktuelnog sekretara Opštine Tivat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Marka Petričevića (DPS), pokušao još da za grad kupi taj bager iako takva mašina Opštini uopšte nije potrebna. Stoga je Opština Tivat u avgustu izmijenila svoj Plan javnih nabavki za ovu godinu i u njega uvrstila novu stavku – „nabavku mašine za čišćenje podmorja“ vrijedne 120.000 eura sa PDV-om. Ipak, nakon što je cijela ta priča dospjela u javnost, bivši tivatski gradonačenik je odustao od raspisivanja tendera, a “ničiji” bager ostao je i dalje da pluta u gradskoj lučici i zauzima prostor predviđen za vez barki građana Tivta.

Izvor:S.L.

Najčitanije