17 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – Opozicija pritisla SDP koji bi da jeste i da ne bude vlast

SO Tivat

Odbornicima u SO Tivat danas je trebalo tri ipo sata da usvoje samo dnevni red VII po redu sjednice lokalnog parlamenta pri čemu je su opozicione stranke DPS, SD i HGI pokazale mnogo više spremnosti da lokalnu NP-BF-GB vlast „ulove“ u proceduralnim i drugim propustima, nego što je to aktuelna vlast uspjela da kvalitetno pripremi i vodi sjednicu.

Opozicija je u raspravi oko izmjena Poslovnika o radu SO kojima se uvodi mogućnost da u radu parlamenta i njegovih radnih tijela online učestvuju i odbornici koji su u samoizolaciji zbog koronavirusa, žestoko pritisnula SDP čiji jedan odbornik daje natpolovilnu većinu koaliciji građanskih listi NP-BF-GB u lokalnom parlamentu. Opozicija je tražila da se SDP koji je u raspravi podržao njene stavove da se Poslovnik ovako ne može mijenati, konačno odredi i definiše svoj politički položaj u Tivtu. Predstavnici DPS, SD i HGI su odbornika i predsjednika SDP Tivta Aleksandra Đurovića koji je prethodno čak i glasao zajedno sa opozicijom da je predsjednik parlamenta Andrija Petković (BF) povrijedio Poslovnik nejednako postupajući prema novčanom sankcionisanju odbornika na prethodnim sjednicama, optužili da ne može biti samo podrška u parlamentu vlasti u koju je u međuvremenu njegova partija uvela brojne svoje predstavnike u Odbore direktora  i Savjete ustanova opštinskih preduzeća i ustanova.

„Ovakva imenovanja predstavnika SDP po Odborima i Savjetima su samo realizacija vašeg koalicionog aranžmana sa građanskim listama i mi samo stvari nazivamo pravim imenom jer nakon što ste ušli u te organe , vi niste samo parlamentarna podrška, već ste u koaliciji sa NP, BF i BG. Morate prihvatiti odgovornost, a ne tvrditi da ne želite da vaš glas bude taj jedan iznad nas ostalih, i pozivate nas ostale iz opozicije da se dogovorimo sa vlasti oko izmjena Poslovnika.“- poručio je Đuroviću Adrijan Vuksanović (HGI). On je istakao da je „očigledno da se Đurović muči što se vidi iz njegovog ponašanja i izlaganja  i da mu ta muka raste“ jer SDP pokušava da istovremeno u Tivtu bude i vlast i opozicija, zavisno od trenutnih svojih partijskih interesa.

Đurović je prethodno u raspravi istakao da „postoji potreba da se predložene izmjene Poslovnika usvoje na današnjoj sjednici“, ali i naglasio  da se nada „da se to ne čini sa namjerom obezbjeđivanja večine po svaku cijenu aktuelnoj skupštiskoj većini.“ Koaliciji NP-BF-GB inače, danas je nedostajao jedan od njenih odbornika koji je u samoizolaciji zbog korone.

„Volio bih da se odluke u ovom parlamentu donose konsenzusom, a ne „nategnutom većinom“. Pozivam aktuelnu vlast da u odlučivanje u SO kroz dijalog, uključi i opoziciju. Ja ne bih volio da svojim glasom „lomim“ tu odluku, već da se ide na dogovor vlasti i opozicije.“- kazao je odbornik SDP.

Predsjednik Opštine Željko Komnenović (NP) kazao je da se iza izmjena Poslovnika zbog vanrednih okolnosti uslijed koronavirusa, a kakve je već usvojio državni i nekoliko lokalnih parlamenata u Crnoj Gori, ne krije interes lokalne vlasti kojoj je upravo zbog tih razloga juče nedostajao jedan njen odbornik, da po svaku cijenu zadrži vlast, već je to „potreba da se obezbijedi funkcionalnost parlamenta i njegovih radnih tijela kako bi se nesmetano donosile odluke koje su važne za funkcionisnaje grada“.

„Zašto bi nekom odbroniku uskraćivali pravo da učestvuje u radu parlementa i odbora ako je on u svom stanu, a ne bolnici, u samoizolaciji. Tivat ovo ne radi prvi u državi, jer je već to napravljeno u crnogorskom i nekim lokalnim parlamentima.“- kazao je Komnenović.

Ilija Janović (HGI) ukazao je da je donošenje ovakve odluke „stavljanje pod politički pritisak pacijenata koji su u samoizolaciji i pod ljekarskim tretmanom“ što nameće etilke dileme, nakon čega je pitao Đurovića kako može glasati za predlog na koji je i sam u diskusiji iznio kritike.

„Jeste me Janovićevo izlaganje natjeralo na razmišljanje i vjerujem da je HGI u pravu.“-odgovorio je Đurović istakavši da „SDP je kritikovala bivšu, ali mora i da se uključi u kritikovanje aktuelne tivatske vlasti od strane opozicije“. On je istakao da „ne može doći do opstrukcije u radu parlamenta ako se sve adekvatno pripremi i dostavi na vrijeme“ i naglasio da „skretanje pažnje na neke stvari nije opstrukcija, već insistiranje na zakonu i formi“.

Jovanka Laličić (DPS) je istakla da „nije lako biti u vlasti“ i da SDP „više nije neko ko daje manjinsku podršku koaliciji NP-BF-GB, već je nakon ulaska u Odbore i savjete, dio lokalne vlasti u punom kapacitetu“.

„Stoga sve ovo o čemu Đurović priča ga ne abolira od odgovornosti za bilo koju nezakonitu odluku koja se i njegovim glasom, usvoji u ovom parlamentu.“- zaključila je Laličić ali je njene tvrdnje Đurović negirao  ističuči da „SDP nije dio uzvršne vlasti u Tivtu“, da kroz učešće u Odborima i Savjetima ta stranka obavlja samo kontrolnu funkciju i da SDP nije zaposlila ni jednog svog člana u Opštini ili lokalnim preduzećima i ustanovama. On je kazao da je u pitanju „bezinteresna podrška“ SDP koaliciji građanskih listi koja vrši vlast u Tivtu „bez obzira na to kako je opozicija i novinari vlasti budu predstavljali“.

„Ja ne želim i ne mogu da podržavam odluke koje sa usvajaju sa jednim glasom razlike. Niko ovdje ne treba da razmišlja partijski jer ima u opoziciji kavlitetnih ljudi sa kojima se može razgovarati“- rekao je Đurović, da bi samo nekoliko minuta kasnije, na glasanju za izmjene Poslovnika kojima se u raspravi protivio, digao zeleni karton, zajedno sa 15 prisutnih odbornika NP,BF i GB. Jedanaest odbornika opozicionih DPS, SD i HGI bilo je protiv.

Parlament je pored ostaloga, usvojio informacije o radu u prošloj godini tivatskih obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova, a stavljena je van snage Odluka o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou, zbog kako se čulo, brojnih malveracija kojima je prethodna vlast omogućila da nivac iz gradske kase dobija isključivo DPS-u bliska NVO Omladinski klub.

Tivat – Centar

DA LI JE 3:3 VEĆINA ILI NERIJEŠENO, BOLI LI DPS SAMO KAD GA UDARE PO DŽEPU ?

Činjenica da im je jedna odbornik „van stroja“ zbog korone rezultirala je da lokalna vlast nije mogla većinom glasova na radnim tijelima SO, zauzeti stanove o materijalima na dnevnom redu parlamenta. Predsjednik SO Andrija Petković je ta glasanja koja su većinom završena sa tri glasa za i tri uzdržana, tumačio kao davanje zelenog svjetla od strane odbora na te materijale, što je opozicija dčekala na nož, tražeći da se pravnici izjasne da li je rezultat 3:3 većina ili neriješeno. Nakon dugotrajne pauze, morao je ponovno zasijedati jedan od odbora koji je sada većinom glasova dao „zeleno svjetlo“ na materijale na dnevnom redu sjednice.

Jovanka Lalilčič (DPS) pitala je Petkovića gdje je našao pravno uporište da 11 odbornika DPS-a kazni oduzimanjem odbornilčkih nadokanda za januar „iako nismo bojkotovali niti bez opravdanja neprisustvovali sjednici SO.“

„Nama tih 270 eura po odborniku ne znači puno, ali ćemo insistorati da nam se ta sredstva refundiraju jer smo nezakonito za njih uskraćeni, pa ćemo ih uplatiti kolegama koji su u potrebi. Ići ćemo i na sud ako treba“- kazala je Laličić na što je Petković uzvratio da odbornici DPS-a koji su prošlu sjednicu napustili iz političkih razloga na samom njenom početku, pokušavajući da parlament ostave bez kvoruma, bili neoopravdano odsutni „jer ste sjendnicu napustili prije prozivke i utvrđivanja kvoruma.“

„DPS najviše boli kada ga udarite po džepu. Para vam srce što smo vam uzeli po 270 eura, a ne onih 4 miliona eura dugova i neplaćenih obaveza koje ste nam ostavili u Opštini nakon izbora koje ste izgubili. Ovo je povod za radost jer sam, opravdano vas kažnjavajući u skladu sa Poslovnikom, vratio u budžet Tivta makar djelić promila para koje ste vi prije toga vašim malverazavcijama i neodgovornim vođenjem grada, uzeli Tivćanima.“- odgovorio je Petković. Njega su međutim, Igor Petković (SD) i Adrijan Vuksanović (HGI) optužili da je prekršio Poslovnik, jer je kaznio kompletan klub DPS-a za neprisustvovanje posljednjoj sjendici SO, ali nije novčano sankcionisao odbornike Miomira Abovića (NP), Sinišu Kusovca (DPS) i Ivana Novosela (DPS) kojima je izrekao javne opomene i oduzimao im riječ na sjednici prije te.

Petković je uzvratio da odluke o novčanim kažnjavanjima odbornika ne donosi on kao predsjednik parlamenta, već Odbor za izbore i imenovanja i da SD i HGI nekažnjavanje trojice odbornika nisu potencirali ranije, prilikom usvajanja zapisnika sa prethodne sjendice. Glasovima 15 odbornika NP, BF i GB, SO je zauzela stav da Petković u tom slučaju, nije povrijedio Poslovnik.

Izvor:S.L.

Najčitanije