30 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – umjesto rezervnog sjedišta, Centralna banka pravi konferencijski centar i mini hotel

Animacija izgleda novog objekta

Opština Tivat završila je postupak javne rasprave o potrebi eventualne izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje objekta Edukativno-konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore u Tivtu.

Dokumentaciju na osnovu koje se odluluje o potrebi izrade Elaborata, izradilo je druptvo za prijketovaje, inđenjering i konsaltini „Liming Projekt“ iz Podgorice.

Kako stoji u tim papirima, Centralna banka Crne Gore (CBCG) namjerava da na parceli  koju centralna monetarna vlast posjeduje u centru Tivta, na atraktivnoj lokaciji između objekata Doma zdravlja, Dječijeg vrtića, Parohojskog doma i crkve Sv. Save, sagradi moderan edukativno- konferencijski centar. Na parceli provršine 2.958 kvadrata oivičenoj Istarskom, Đačkom i Prevlačkom ulicom, gradiće se objekat dimenzija u osnovu 42 x 18 metara i ukupne površine 4.281 metar kvadratni.

Prema Glavnom prijektu koji je CBCG uradila shodno urbanističko.-tehničkim uslovima dobijenim 2017. od Opštine Tivat, edukativno-konferencijski centar imaće podrum sa podzemnom garažom, prizemlje, sprat i tzv. povučeni sprat. Sadržaće konferencijsku dvoranu kapaciteta do 120 mjesta koja se može pokretnim pregradama, transformisati u dvije ili čak tri manje sale, kancelarijski blok, ulazni hol sa recepcijom; restoran, prostor za ručavanje, kuhinju sa magacinima, ekonomski lift, toalete, te smještajni dio, odnosno sobe za boravak učesnika skupova i predavača na skupovima. Ulazak u novi kompleks biće sa njegove sjeverne strane, iz Istarske ulice.

Plac CBCG u centru Tivta

Inače, na ovoj atraktivnoj lokaciji sada se nalazi dotrajala baraka u vlasništvu Opštine Tivat u kojoj su nekada bile prostorije tivatskih parlementarnih stranaka, odnosno nekih NVO. Baraka će biti srušena, a prestaće i da funkcioniše privremeni naplatni parking na ovoj parceli koga sada po aranžmanu se CBCG kao njenim vlasnikom, koristi tivatsko  opštinsko preduzeće Parking servis.

Sada neuređeni i prilično zapušteni plac u centru Tivta CBCG je još juna 2007. kada joj je tadašnji gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš (DPS), uz saglasnost odbornika u lokalnom parlamentu, prodao katastarsku parcelu broj 972/2 upisanu u list nepokretnosti 3105 KO Tivat, ukupne površine 2.958 kvadratnih metara.  Opštinsko zemljište na i tada i sada neuređenom i neizgrađenom platou oivičenom Istarskom, Đačkom i Prevlačkom ulicom u centru Tivta, centralnoj monetarnoj vlasti prodato je po cijeni od 600 eura za kvadrat, odnosno za ukupnu sumu od 1.774.800 eura. Kankaraš je tada obrazložio da je ova prodaja u interesu Tivta gdje je CBCG tada  prema zvaničnom objašnjenju, trebala da izgradi i otvori svoje rezervno sjedište koje centralna monetarna vlast mora da ima po zakonu. Po opštinskoj odluci iz juna 2007., trebalo da bude izgrađen poslovni objekat sa suterenom, prizemljem, spratom i potkrovljem „u funkciji administrativne djelatnosti“, ali CBCG nije nikada pristupila njegovoj gradnji. U međuvremenu, planovi CBCG za plac u Tivtu, nakon dolaska novog guvernera Radoja Žugića (DPS) na čelo te institucije, su se promijenili pa je odlučeno da umjesto svog sekundarnog sjedišta, CBCG ovdje gradi edukativno.konferencijski centar.

Glavni državni arhitekta dr Dušan Vuksanović u dva navrata je prošle godine odbio da da saglasnost na idejno riješenje novog poslovnog objekta CBCG, a koji vrhovna monetarna institucija namjerava graditi na svom placu u centru Tivta. Prvi put je to urašeno iz strogo formalnih razloga, dok je drugi put Vuksanović konstatovao da CBCG koja mu je podnijela idejno riješenje što ga napravila firma „MMK Control“ iz Bara, nije ispoštovala zakonsku proceduru koja traži da se za izradu idejnog riješenja na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dolumnetacija za objekte za potrebe državnih organa, lokalne uprave, zdravstvenih, porovjetnih, kulturnih, naulnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini, „obavezno raspisuje javni konkurs“.

Zanimljivo je da Vuksanović u obrazloženju navodi da mu je institucija na čijem je čelu Žugić, u svom naknadnom izjašnjenju, tvrdila da „nije dužna da sprovoditi javni konkurs budući da nije državni organ“.

„Da je sprovođenje javnog konkursa u suprotnosti sa Zakonom o CBCG u odnosu na koncept nezavisnosti koji uključuje institucionalnu, personalnu i finansijsku nezavisnost, te da Zakon o državnoj imovini CBCG prepoznaje kao državni organ samo iz razloga što raspolaže državnom imovinom“- citira Vuksanović u svom riješenju djelove izjašnjenja CBCG. Državni arhitekta je sve te primjedbe vrhovne monetarne vlasti odbacio, konstatujući da i CBCG mora ispoštovati proceduru predviđenju Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i da je od nje ne isključuje to „što se u konkretnom, radi o instutuciji koja ima samostalnost i finansijsku nezavisnost“.

Gradnja novog objekta CBCG u Tivtu bila je i jedna je od tačaka sporenja guvernera Radoja Žugića i smijenjene viceguvernerke Irene Radović na jop uvijek aktuelnom suđenju za mobing koje je u toku u Podgorici na osnovu privatne tužbe Radovićeve protiv Žugića i CBCG.

„Jedan od poslova na koje mi je guverner Žugić tražio da stavim potpis jeste izgradnja objekta od 5.700 kvadrata u Tivtu, vrijednog nekoliko miliona eura. Ja sam to kategorički odbila jer je on taj objekat kvalifikovao kao neprofitan kako se ne bi plaćao porez. Takođe je od mene tražio izmjenu zapisnika. Tražio je da ja budem potpisnik nelegalne gradnje objekta u Tivtu”-navela je pored ostaloga Radović, dajući iskaz pred sudom.

Izvor:S.L

Najčitanije