22 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivatska firma “Navar” dobila dugoročnu koncesiju nad brodogradilišnom lukom u Bonićima

Navar – Bonići – foto Boka News

Vlada Crne Gore dodijelila je kompaniji „Navar Incorporated“iz Tivta koncesiju za privredno koriščenje brodogradilišne luke u Bonićima kod Tivta.

„Navaru“ koji je u posljednjih dvadesetak godina na ovom  prostoru sopstvemim sredstvima i ulaganjima vlasnika te firme – porodice Zgradić, napravio najveće i najmodernije remontno brodogradilište za jahte i manja plovila u Crnoj Gori, dodijeljena je koncesija na peridod od 30 godina. Time će ta firma konačno dobiti i neophodnu administrativnu sigurnost za svoj dalji rad i realizaciju ambicionih razvojnih planova. Ugovor sa „Navarom“ kako je navedeno u Vladinoj odluci, potpisaće predstavnici te kompanije i JP „Mordko Dovro“ iz Budve koje je nadležno za gazdovanje lukama od lokalnog značaja, a u koje su svrstani i Bonići.

„Navaru“ je konscesija nad Bonićima dodijeljena za obavljanje djelatnosti koju zajedno čine  izgradnja i remont brodova i izgradnja, remont i održavanje i zimovnik jahti. Koncesiono područje koje je dato ovoj kompaniji obuhvata devet katastarskih parcela, odnosno “prostor unutar Brodogradilišne luke Bonići sa izgrađenim objektima niskogradnje i visokogradnje, pristaništima, dokovima, marinom i pomoćnom zgradom brodogradnje ukupne površine 10.681 m2”, kao i lučki akvatorijum kojeg čini morski prostor 70 metara sa jugozapadne strane, 40 metara sa južne strane i 30 metara sa istočne strane, ukupne površine 14.500 m2 “.

Navar

“Namjena koncesije je tehničko‐tehnološko unapređenje i uvođenje novih standarda u obavljanju brodogradilišne djelatnosti i remonta i održavanja jahti, kao i pokretanje novih proizvodnih programa i novih uslužnih djelatnosti. Koncesionar će izgrađenu Brodogradilišnu luku, izgrađenu sopstvenim sredstvima prema važećoj planskoj dokumentaciji i građevinskim i upotrebnim dozvolama dobijenih od strane nadležnog ministarstva, na Koncesionom području u periodu na koji je zaključen ovaj Ugovor, iskorišćavati u skladu sa važećim zakonskim propisima Crne Gore. Koncesionar se obavezuje da iskorišćava brodogradilišnu luku na najmoderniji i produktivan način…”- piše pored ostaloga, u Koncesionom ugovoru Vlade i tivatske firme koja je u protelih skoro 30 godina, već stekla zavidan renome u oblasti brodogradnje i brodoremonta jahti i drugih manjih plovila. Tivatskoj firmi se ovim dokumentom priznaje i pravo svojine nad objektima lučke suorastrukture koje je, kao ona i najveći dio  postojeće lulke infrastrukture, izgradila u Bonićima u proteklom periodu i naglašava da je to sve urađeno u skladu sa projektnom dokumentacijom odobrenom od strane nadležnih organa, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, važećom planskom dokumentacijom i dobijenim građevinskim i upotrebnim dozvolama.

“Navar” će Morksom Dobru plaćati godišnju fiksnu naknadu za korišćenje koncesionog područja i to:  nepromijenjenu cijena lučkog akvatorijuma tokom čitavog trajanja koncesije u iznosu od 1eura po m2 povrpine akvatorijuma;  a za a lučko područje (za koje se vrše investiciona ulaganja) naknada će iznositi u periodu prvih 20 godina 1 euro po m2, i druga faza od poslednjih 10 godina kada će naknada iznositi 1.5 eura po m2. površine kopnenog dijala brodogradilišne luke u Bonićima. To znači da će godinje tivatska kompanija državi plaćati nešto preko 25.000 eura koncesione naknade.

Koncesiona naknada će se korigovati na godišnjem nivou, počevši od treće godine trajanja ugovora, na osnovu Indeksa potrošačkih cijena u Crnoj Gori koji je važio prethodne godine za sledeću godinu, čiju stopu rasta obračunava i objavljuje MONSTAT, do maksimalno 3% godišnje i plaća se unaprijed u cjelini prema dostavljenoj profakturi . Sastavni dio ovog konceisnog ugovora čini i Biznis plan koji je “Navar “ uradio za narednih 30 godina a koji definiše postepeni razvoj te firme, uvođenje namjodernijih brodogradilišnih i remontnih tehnologija, širenje ponude i otvaranje novih radnih mjesta, posebno za stručnu radnu snagu tehničkih profila.

Navar

Iza “Navara” stoji entuzijazam diplomiranog inženjera brodogradnje Branka Zgradića, bivšeg inženjera tivatskog Arsenala i veliki napori koju su on i njegova porodica uložili u tu kompaniju koja postoji skoro 30 godina. Zgradić je firmu „Navar“ osnovao 1992. godine, a u međuvremenu je ta kompanija koja je krenula bukvalno sa „gole ledine“ i sa jednim zaposlenim, izrasla u respektabilno srednje preduzeće sa 20-tak stalno zaposlenih radnika, te novim i moderim nautičko-tehničkim centrom i malom marinom u Bonićima kod Tivta, vrijednim više od 10 miliona eura. Na prostoru nekadašnje Ribarske zadruge u Bonićima, Zgradić je upornim i vrijednim radom uspio da stvori jednu od rijetkih firmi u Crnoj Gori koje u potpunosti prate najnovija svjetska dostignuća u djelatnosti kojom se bave – u ovom slučaju, malom brodogradnjom i servisom jahti dužine do 40 metara. Njegova kompanija uz sličnu firmu „Monte Marine Yachting“ u Kotoru, trenutno proizvodi i najkompleksniji tehnički proizvod koga pravi neko crogorsko preduzeće – kompletne brodove od stakloplastike i aluminijuma, dužine između 5 i 15 metara.

Navar

Uz standardne dokovske radove na brodovima, nautički centar “Navar” u Tivtu trenutno pruža sve usluge remonta brodova sa trupom od drva, stakloplastike, aluminijuma i čelika, sve vrste radova na pogonskom, kormilarskom i drugim tehničkim sistemima plovila, kao i proizvodnju i reparaciju elemenata brodske opreme od nerđajućeg čelika.

GRADE BRODOVE I REMONTUJU JAHTE

Aktuelno Navarovo brodogradiliste za jahte u Bonićima

Proizvodni program „Navara“  čine tri osnovna modela stakloplastičnih plovila – mala barka pasara „navar 465“, dužine manje od 5 metara, motorni brodić „navar 795“ dug skoro 8 metara i motorni brod „navar 1025“, dug preko 10 metara.  Ta plovila osim na domaćem, prodavana su i na inostranom tržištu – prvenstveno u Hrvatskoj, a izrađene su i posebne verzije nekih od tih plovila poput „navara 1025“ u varijanata ribarskog broda, patrolnog čamca koji koristi crnogorska policija, radnog plovila za lučke službe, čak i vatrogasnog broda. Osim ovih, ova kompanija je prva u Crnoj Gori primjenom tehnologije varenja aluminijuma, izgradila i specijalni brzi spasilački čamac „navar 40“ koji koristi Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore,  a u projektnoj dokumnetaciji  razvila je i novo posebno plovilo za ekološke intervencije i čišćenje mora.

Dosadašnjim ulaganjem od preko 10 miliona eura, “Navar” je u Bonićima stvorio remontni centar bez premca na Crnogorskom primorju za sve vrste brodova dužine do 40 metara i težine do 200 tona. Nautički centar raspolaže oprerativnom obalom dugom nekoliko stotina metara, sa ukupno 36 vezova za jahte u moru. Od toga su 12 vezova za plovila dužine između 7 i 15 metara, 11 vezova za brodove duge od 15 do 40 metara, te 13 vezova za jahte dužine od 20 do 50 metara. Na suvom vezu na kopnu može se smjestiti preko 200 jahti i manjih plovila, pri čemu “Navar” jedini u Crnoj Gori, nudi uslugu skladištenja broda u posebnoj i za to namjenski konstruisanoj hali površine preko 1.700 kvadrata.

Navar 7

Servisni centar “Navar” u Tivtu ima i dva bazena za izvlačenje brodova iz mora na suvo – manji dimenzija 14 sa 5,5 metara na kojem se nalazi travel lift kapaciteta 60 tona, te veći bazen dimenzija 33 sa 10 metara, na kome radi novonabavljeni moderni travel lift kapaciteta 200 tona. Za manipulaciju i transport brodova na kopnu, marina raspolaže sa dvoje daljinski upravljanih dizel-elektrilno-hidrauličnih specijalnih kolica za jahte – manja kapaciteta 20 tona koja mogu prenijeti brod dug do 15 metara, te veća kapaciteta 100 tona, koja mogu ukrcati brod težak do 100 tona. Kompleks ima mašinsku, električarsku, motornu, stolarsku, plastičarsku i bravarsku radionicu, a u njemu radi 20-tak stručnjaka sa velikim iskustvom, među kojima je 6 diplomiranih inženjera različite struke.

Prvi novi  poslovi potez “Navara” nakon dobijanja koncesije biće nastavak uređenja i širenja kapaciteta njihove marine na sjevernom dijelu u pravcu prema srednjevjekovnom ljetnjikovcu Verona. Ovdje će se graditi novi obalni zid, a potom u moru postaviti plutajući valobrani i privezni gatovi za smještaj manjih plovila za sport i rekreaciju, odnosno jahti., Kapacitet tog dograšenog dijal marine bile 30-tak vezova za vbrodove dužine do 20 metara. Površina nove operativne obale koja će se ovdje graditi na sada potpuno neuređenoj šljunkovito-muljevitoj obali je 2.595 kvadrata, a na njoj će se potom  izgraditi i prizemni servisni objekat ukupne bruto građevinske površine 268 kvadrata. U toj zgradi će biti smješteni prijemno-informacijski punkt marine, prostorije za osoblje ove nove male luke nautičkog turizma, kancelarije, vešeraj, toaleti i mokri čvorovi za nautičare sa jahti, magacin rezervnih djelova i opreme za brodove te manji kafe-bar.

Najčitanije