23.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Privredni sud: Tivatski vodovod njemačkom povjeriocu da plati više od 800.000 eura

Tivat panorama - foto Anton Gula Marković Boka News
Tivat panorama – foto Anton Gula Marković Boka News

Privredni sud Crne Gore odbio je prigovor “Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat i potvrdio rješenje Javnog izvršitelja Ivana Petrovića iz Podgorice, čime će biti naplaćeno više od 830.000 eura njemačkom povjeriocu.

Rješenjem Privrednog suda Crne Gore od 23. novembra 2023. godine odbijen je prigovor tivatskog vodovoda. Javni izvršitelj je donio rješenje od 31.08.2023. godine kojim je određeno izvršenje na osnovu izvršne isprave – Arbitražne odluke arbitražnog suda u međunarodnoj arbitraži organizovanoj pri Međunarodnoj trgovinskoj komori, a radi prinudne naplate potraživanja izvršnog povjerioca “Ludwig Pfeiffer Hoch und-Tiefbau GmbH & Co.KG” iz SR Njemačke od Vodovoda u iznosu od 832.655 eura.

Kako navode u saopštenju Privrednog suda, taj iznos je na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom počev od 14.11.2020. godine, pa do konačne islate u iznosu od 85.000 dolara na ime toškova arbitraže sa zakonskom zateznom kamatom počev od 21.04.2023. godine, pa do konačne isplate u iznosu od 3.040 eura na ime troškova izvršnog postupka koliko isti iznose do dana donošenja rješenja i iznosa od 5.000 eura na ime nagrade za sprovedeno izvršenje.

“Izvršni dužnik je blagovremeno izjavio prigovor na predmetno rješenje. Privredni sud Crne Gore, odlučujući o prigovoru izvršnog dužnika ‘Vodovod i kanalizacija’ DOO Tivat, je našao da je pobijano rješenje Javnog izvršitelja određeno na osnovu izvršne isprave – domaće arbitražne odluke – odluka Međunarodnog arbitražnog suda Međunarodne trgovinske komore (ICC) od 21.04.2023. godine, te kako izvršni dužnik nije dokazao postojanje nijednog od razloga za izjavljivanje prigovora, propisanih članom 50 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, koji bi sprječavao sprovođenja izvršenja, to je sud prigovor izvršnog dužnika odbio kao neosnovan”, ističu u Privrednom sudu Crne Gore.

Najčitanije