19.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivćani najuspješniji u Crnoj Gori, svima ostalima država daje pomoć

Tivat-zarada foto Boka News

Opština Tivat jedina je od 24 opštine u Crnoj Gori koja, prema zvaničnim podacima Vlade, nema problema sa manjim prihodina od poreza na dohodak fizičkih lica, odnosno prireza tom porezu. Stoga jedino Tivat neće dobiti novčanu kompenzaciju smanjenih prihoda po tim osnovama, a koje su nusprodukt ekonomskog programa „Evropa sad“ kojeg je usvojila bivša Vlada premijera Zdravka Krivokapića.

Proizilazi to iz „Informacije o naknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za april i mnaj 2022. iz sredstava tekuče budžetske rezerve“, a koju je Vlada premijera Dritana Abazovića usvojila na posljednjoj sjednici u petak. Zakonom o budžetu Crnme Gore za 2022. na stavci tekuća budžetska rezerva planirano je inače, ukupno 15 miliona eura za pokriće gubitaka jedinica lokalnih samouprava nastalih smanjenjem njihovih prihoda po osnovu izmjena zakonskih rješenja što se odnose na porez na dohodak fizičkih lica.

Vlada je, koristeći podatke lokalnih samouprava i Direktorata za državni trezor, procijenila da su po osnovu smanjenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica u periodu april-maj ove, u odnosu na uporedni period prošle godine, opštine u Crnoj Gori izgubile ukupno 1.803.035 eura. Minus se po tom osnovu kreće od samo 887 eura smanjenog prihoda u opštini Gusinje do čak 475.433 eura koliko je izgubila opština Pljevlja. Jedina crnogorska oština koja nije imala gubitaka po ovom osnovu je Tivat gdje su prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica u aprilu i maju ove godine iznosili 100.258 eura i bili za 8.603 eutra veći nego u uporednom periodu lani.

Ista situacija je i kada su u pitanju prihodi lokalnih uprava od prireza porezu na dohodak fizičkih lica gdje je u periodu april-maj ove godine samo Tivat u plusu, ostvarivši ukupna prihod od 190.17 eura što je za čak 77.660 eura više nego u istom periodu lani.

„Jeste da smo mi u ovim prohodima ove godine bolji nego lani, ali situacija ipak nije toliko optimističnma koliko bi se na prvi pogled, iz ovih Vladinih podataka moglo zaključiti. Naime, kada je prirez porezu na dohodak fizičkih lica u pitanju, u obračun  je ušao naš prošlogodišnji rezultat koji je bio osjetno niži od uobičajenog, a zbog mjera podrške koje je loklalna uprava Tivta tada davala lokalnoj privredi na prevazilaženju ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa zbog kojih lani nismo naplaćivali prirez porezu na dohodak fizičkih lica lokalnim poslodavcima u za periode godine kada oni nisu mogli raditi zbog mjera koje su tada bile na snazi.“- objasnio je  sekretar za finansije Opštine Tivat Jovan Brinić.

Inače, po osnovu manje naplaćenog prireza porezu na dohodak fizičkih lica zbog „Evrope sad“ i aprilu i maju ove godine, sve crnogorske opštine ne računajući Tivat. imale su ukupno 988.715 eura manje prihoda u odnosu na uporedni period lani. Gubici se kreću od 2.980 eura u Gusinju do maksimalnih 466.475 eura u Podgorici.

Tivat / foto Boka News

Stoga će Tivat biti jedina od 24 opštine u Crnoj Gori koja po osnovu smanjenja lokalnih prihoda uslijed programa „Evropa sad“ neće dobiti obeštećenje iz državnog budžeta. Kompenzacije koje će iz tekuće budžetske rezerve biti uplaćene ostalim opštinama po ovom osnovu kreću se od 15.901 euro koliko će od države dobiti opština Herceg Novi, do maksimalnih 584.499 eura koliko će dobiti Pljevlja. U ove iznose uračunata je i kompenzacija koju će čak 17 crnogorskih opština koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda, manje dobiti zbog umanjenih prihoda tog fonda po osnovu ava smanjenja poreza na doghodak fizičkih lica po „Evropi sad“.

Ukupno će država svim crnogorskim opštinama izuzev Tivta, uplatiti 3.477.677 eura iz tekuće budžetske rezerve u svrhu nadomještanja razlike u ostvarenju prohoda za mjeseca april i maj 2022. uslovljene izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Izvor:S.L.

Najčitanije