4 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivćanin Krsto Krstović već iskusio efekte novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji

Gradnja

Tivćanin Krsto Krstović suočio se sa problemom koji je direktan efekat kontroverznog novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji koji je nedavno usvojen u Skupštini Crne Gore uz odlučujući glas poslanika HGI, Tivćanina Adrijana Vuksanovića.

Naime, novi zakon što ga je pripremio kabinet ministra Pavla Radulovića (DPS) omogućava investiorima da počnu gradnju objekata na urbanističkoj paceli i bez dobijene saglasnosti ostalih njenih vlasnika, pa je Krstoviću prije desetak dana ispod prozora njegove kuće u Kalimanju, osvanuo bager i građevinska operativa koju je angažovao investitor Z. K.

On je na urbanističkoj parceli UP Z1-58B DUP Gornji Kalimanj a u čijem je sastavu i dio katastarske parcele 3269 čiji je vlasnik Krsto Krstović i na kojoj je prije 40 godina napravljena njegova porodična kuća, bez dobijene građevinske dozvole, počeo gradnju poslovo-stambenog objekta od nekoliko stotina kvadrata. Z.K. je nadležni sekretarijat Opštine Tivat u martu ove godine kada je važio stari Zakon o planiranju prostora i izgradnnji objekata, odbio da izda građevinsku dozvolu jer ovaj pored ostaloga, nije imao saglasnost Krstovića kao vlasnika katastarske parcele koja je dio urbanističke parcelu na kojoj je Z.K. želio da gradi.

Uprkos tome Z.K. 12.oktobra na toj urbabističkoj parceli koja se nalazi bukvalno pod prozorima Krstovićeve kuće, bez dozvole započinje pripremne radove i iskop temelja novog objekta, pri čemu je Krstović ostao bez jedinog kolskog i pješalčkog prilaznog puta svom domu. Krstović je stoga pred Osnovnim sudom u Kotoru pokrenuo tužbu radi utvrđivanja prava službenosti prolaza, a od Uprave za inspekcisjke poslove je preko svog advokata tražio da zaustavi u međuvremenu započetu bespravnu gradnju jer Z.K. za svoj objekat nije obezbjedio ni dokumentaciju koju  zahtijeva ni stari, ali ni novi, za investitore znatno liberalniji „Radulovićev Zakon“.

Prema tvrdnji njegovog advokata Novice Kašćelana, nakon prijave je na teren izašao građevinski inspektor Dragan Zejak iz Herceg Novog kome Z.K po izdatiom usmenom nalogu, nije dostavio traženu građevinsku dozvolu. Inspektor, prema saznanjima Krstoviča i njegovog advokata međutim, i pored toga nije sačinio službenu zabilješku niti je zaustavio radove. Kašćelan kaže da isnpektor Zejak nije postupio ni nakon dvije u međuvremenu njemu i pomoćnici direktora Uprave za inspekcijske poslove Aidi Čikić poslate pisane urgencije, a Z. K. je u međuvremenu čak angažovao i pauk da Krstovićev automobil parkiran ispred njegove kuće, izmjesti iz dvorišta na javnu površinu, kako bi mogao nastaviti da kopa temelje nove zgrade. Nakon toga Z.K. je na svoj dio placa ispred Krstovićeve kuće doveo svoja vozla, stavio ogradu i kapiju čime je Krstovića u potpunosti onemogućio da prilazi svom domu preko prilaza koji je postojao decenijama i bio jedina veza njegove kuće sa obližnjom magistralom.

Gradnja

„Suvišno je pitati kako bi se ko od vas osjećao da mu se ovo počinje dešavati ispred vlastite kuće. Isto tako, sasvim je izvjesno da će zbog navedenih dešavanja, doći do primjene fizičkog nasilja za koje ćete direktno odgovorni biti vi jer ste ga uzrokovali svojim nepostupanjem.“- stoji u drugih urgenciji koju je advokat Kašćelan poslao Čikićevoj i Zejaku 24.oktobra.

Kašćelan ističe i da je sporna urbanistička parcela na kojoj Z.K. namjerava da zida, prilikom izrade DUP „Gornji Kalimanj“ „formirana mimo svih urbanističkih i planerskih standarda i pravila struke“ i da se na njoj ne može zakonito napraviti objekat gabarita kakve hoće Z.K., a da se ne ugrozi pravo službenosti prolaza Krsta Krstovića do njegove kuće, odnosno plan Opštine Tivat da magistralu u Kalimanju proširi u bulevar sa četiri trake.

Gradnja

Inspektor za građevinarstvo u UIP CG Dragan Zejak, jedan od samo četiri aktivna građevinska inspketora u državi koji bi trebali da obezbjede primjenu „Radulovićevog zakona“ nije odgovarao na telefonske pozive novinara.

Izvor:S.L

Najčitanije