16 C
Kotor

Slušaj online radio

Tražili sredozemnu medvjedicu od Boke do Ulcinja

Stručnjaci Instituta za biologiju mora iz Kotora (IBMK) završili su proteklih nekoliko dana, istraživanje morskih pećina u blizini Ulcinja. Zahvaljujući donaciji kompanije “Jugopetrol” tokom maja su obavljena istraživanja na potezu od rta Voluica u Baru do rta Đeran u ulcinjskoj opštini, a od 31.avgusta do 2.septembra odrađen je i dio ulcinjske obale kojeg na proljeće zbog nepovoljnih meteo-uslova, stručnjaci nisu mogli ispitati.

U istraživanju su učestvovali Branislav Lazarević i Vesna Mačić iz IBMK u saradnji sa Milošem Pavićevićem NVO “Biospeleološko društvo” i Dušanom Vardom iz NVO MedCEM.

“U neposrednoj blizini Ulcinja smo registrovali još 8 pećina, a detaljnija mjerenja smo uradili u nekim već poznatim pećinama na Luštici. Od pećina koje su registrovane kod Ulcinja izdvajaju se dvije koje se sastoje od nekoliko manjih i većih kanala koji su međusobno povezani tako da ima više ulaza/izlaza za te pećine. Dubina morske vode u ovim pećinama je mala i uglavnom najveća na samim ulazima, ali ne više od par metara. Do sada u njima nisu konstatovane neke zaštićene vrste morskih organizama, ali je u nekoliko pećina konstatovano prisustvo slijepih miševa.”- kazala je za naš portal dr Vesna Mačić.

Ona je istakla da se u ovim pećinama kao negativna karakteristika izdvaja značajna količina čvrstog otpada koja je pronađena u njima, “a na nekim mjestima se i cijevi otpadnih voda završavaju neposredno iznad nivoa mora što izaziva dodatno zagađenje tog dijela akvatorije.”

Nakon završetka obrade podataka nadležne institucije i šira javnost će biti upoznati sa rezultatima ovogodišnjeg istraživanja i na taj način će se kompletirati prvi inventar površinskih morskih pećina na otovorenom dijelu obale Crne Gore, a njihovo dalje istraživanje i adekvatna zaštita tek predstoje.

Inače, istraživanja morskih pećina na Crnogorskom primorju IBMK u saradnji sa svojim partnerima i uz finansijsku podršku “Jugopetrola” obavlja još od 2013. U prvoj godini istražen je dio obale od rta Arza na ulazu u Boku, južno do rta Platamuni u Donjem Grblju. Naredne godine istraživana je obala od Platamuna do rta Voluica, a sve to rađeno je u potrazi za dokazima da se i na našoj obali makar privremeno, zadržava zaštićena vrsta morskog tuljana – sredozemna medvjedica.

Morska pećina
Morska pećina

“Cilj nam je bio da evidentiramo sve morske pećine koje imaju ulaz na površini mora ili je on djelimično potopljen. Razlog za to je činjenica da su pećine zaštićeno stanište prema Zakonu o zaštiti prirode, a takođe su prioritetno stanište prema EU Direktivi o staništima. U morskim pećinama vladaju mnogo drugačiji uslovi spoljašnje sredine u odnosu na otvoreno more i zato imaju specifičan živi svijet, često puta okarakterisan i sa nekim zaštićenim i endemičnim vrstama. U morskim pećinama se odmaraju i razmnožavaju morske medvedice (tuljani) koji su jedna od najugroženijih vrsta morskih sisara, pa nam je zato važno da posebno markiramo pećine koje mogu biti njihovo potencijalno stanište.”- pojasnila je dr Mačić.

Najčitanije