13.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog: Predložene tenderske promjene neprihvatljive

Herceg Novi – foto shutterstock

Čelnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom predlažu radikalne promjene cjenovne i tenderske politike davanja u zakup lokacija na crnogorskoj obali, saopštili su Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog, navodeći da su predložene tenderske promjene neprihvatljive.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog kazali su da su saglasni sa zaključcima sastanka u Privrednoj komori, kao i ranijim sveobuhvatnim saopštenjem zakupaca plaža.

„Čelnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom predlažu radikalne promjene cjenovne i tenderske politike davanja u zakup lokacija na crnogorskoj obali“, kaže se u saopštenju.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog smatraju da će se takvom politikom Crna Gora olako odreći zdravog i kvalitetnog turističkog kadra, na račun, kako su rekli, rasta profita Morskog dobra, što je višestruko kontraproduktivno.

Oni su kazali da će prioritet na tenderima za zakup kupališta biti visoke finansijske ponude, na račun drastičnog smanjenje vrijednosti referenci za bodovanje znanja i iskustva dosadašnjih zakupaca – sa ranijih 40 na sada predloženih 12,5, odnosno 20 bodova.

„Na ovaj način vrlo netransparentno i bez prethodnih konsultacija struke i iskustva, uredni zakupci se politikom bodovanja tendera praktično „protjeruju“ sa lokacija u koje godinama ulažu i razvijaju ih u skladu sa propisanim razvojnim ciljevima“, kaže se u saopštenju.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog ocijenili su da se sa novim zakupcima, koji ne poznaju posao, čitava sezona stavlja na kocku.

Oni su rekli da je javnosti poznato da je razvoj Herceg Novog na državnom nivou bio dugo zapostavljen i da su zbog toga bili prinuđeni da prilagode cjenovnu politiku i godinama drže najniže cijene plažnog mobilijara u regiji, daleko ispod nivoa koji se pominje u medijima.

„Takođe, zbog specifičnog reljefa hercegnovske rivijere, prilagođavali smo neadekvatnu konfiguraciju terena potrebama turističke privrede, izgradili mnoga kupališta na samim stijenama, što nas je onemogućavalo da apliciramo za Plavu zastavicu“, kaže se u saopštenju.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog rekli su da su time dodatno diskriminisani i dovedeni u nepovoljan položaj zbog čega, pored ostalog, smatraju neprihvatljivim predložene tenderske promjene.

Oni su naveli da je u primorskom turizmu najteže razvijati i održati lokaciju.

„Prije svega znanjem ljudi koji na njoj rade, zbog čega insistiramo da se ne diraju bodovi za reference, jer su u njima sadržana sva naša godinama uložena sredstva (mimo cijene zakupa koji smo plaćali), naša ljubav i posvećenost poslu, kao i svi drugi oblici dobre prakse koji turistički proizvod čine prepoznatljivim i na međunarodnom planu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je znanje najskuplji resurs u turizmu.

„Međutim, na osnovu stavova ministra nadležnog za pitanja državne imovine i direktora Morskog dobra, koji su iznešeni u javnosti, očigledno je da se ne prepoznaju temelji i osnovni postulati turističke privrede“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je poslovno neodrživ njihov stav da „državna imovina mora biti dostupna svima“.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog istakli su da državna dobra treba da budu dostupna svima sa aspekta korišćenja, ali sa aspekta poslovanja i upravljanja njome – samo stručnim licima.

Oni smatraju da će predloženi uslovi tendera privući nestručan kadar, koji će ugroziti sezonu.

„Takođe i sumnjivi kapital. Da li nama to treba? U krajnjem, šta znači rast profita Morskog dobra ako izgubimo stotine familija zakupaca i bez posla ostavimo hiljade njihovih zaposlenih koji su održavali zdravom turističku privredu“, kaže se u saopštenju.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog kazali su da je moguće da je bilo privilegovanih zakupaca, ali da je to propust Morskog dobra i inspekcijskih organa „što se takvi na vrijeme nijesu odstranili od zdravog tkiva kojem pripadamo“.

„Kažnjavati sve nas, i to ovako drastično, zbog pojedinačnih anomalija prethodnog perioda – vjerujte da budi sumnju kako ovdje ima nečeg drugog osim proklamovane „pravde za sve““, kaže se u saopštenju.

U saopštenju Udruženih zakupaca morskog dobra iz Herceg Novog navodi se da decenija pune kasu Morskog dobra, „kao mnogoljudna jeftina radna snaga, koja nije prihvaćena kao kredibilan i pouzdan partner“.

„Naša riječ se ignoriše i negira na neprihvatljiv način, o čemu dodatno svjedoči i činjenica da u Upravnom odboru nema predstavnika zakupaca“, kaže se u saopštenju.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog smatraju da je opšti interes da se problem sa šireg konteksta razmotri.

„Tražimo promišljeno zajedničko rješenje i u tom pravcu očekujemo od resornog ministra i Vlade da razgovaraju sa predstavnicima zakupaca plaža i da saslušaju naše argumente“, navodi se u saopštenju.

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog rekli su da, u konačnom, traže od Vlade „da sagleda i odmjeri koliki je društveni značaj rasta profita Morskog dobra, a šta se za račun toga gubi“.

„Kao i da li su nam potrebne nove podjele na „mi i oni“ koje se povodom ove teme promovišu u javnosti. Zakupci svakako nijesu iz te priče“, kaže se u saopštenju.

Najčitanije