19 C
Kotor

Slušaj online radio

Udruženja kapetana Crne Gore: Ministra upoznali sa problemima iz oblasti pomorstva

Pomorci- foto The Maritime Executive

Predstavnici Udruženja kapetana Crne Gore protekle sedmice u Podgorici imali su sastanak sa ministrom saobraćaja i pomorstva Filipom Radulovićem i direktoricom Direktorata Majom Mijušković.

U delegaciju su bili kap. Mario Pilastro, kap. Janko Milutin i kap. Goran Idrizović.

Ministru smo iznijeli trenutno najveće problem iz oblasti pomorstva i naša očekivanja u rješavanju istih. To su da:

– prepozna interes i specifičnosti pomorstva ali i obaveze, posebno one međunarodne,

– resor pomorstva re-organizuje na održiv i moderan način. Po nama, potrebno je da se Lučke kapetanije odvoje kao zasebne org. jedinice I da se oformi nova organizaciona jedinica koja će se baviti pitanjima pomoraca odnosno zahtjevima međ. standard koja se odnose na obrazovanje I obuku pomoraca (STCW) kao i o radu pomoraca (MLC 2006). Da sjedište bude u Kotoru.

– ovaj resor, zbog velikih obaveza, hitno kadrovski osvježi i ojača sa stručnim a ne partijskim kadrom,

– hitno izabere Lučki kapetan u Lučkoj kapetaniji Kotor i da se Lučka kapetanija, kao simbol pomorstva, vrati u svoje više decenijeske prostorije.

– hitno sprovede nezavistan inspekcijski nadzor u vezi sa primjenom međ. standarda iz oblasti obrazovanja i obuke pomoraca (STCW) i da se izvještaj dostavi Međ. pomorskoj organizaciji,

– hitno uradi novi Zakon o sigurnostim pomorske plovidbe i svi podzakonski akti koji proističu iz ovog zakona,

– hitno spriječi tkz. „cash&carry“ pojava u sistemu obuke pomoraca,

– uspostavi uređen sistem zapošljavanja pomoraca (MLC 2006)

– uradi akcioni plan za 2024/25 za Strategiju razvoja pomorske privrede do 2030,

– hitno definiše i označi plovni put i sidrišta u Boki Kotorskoj,

– za Crnogorsku plovidbu, nakon otplate kredita u januaru 2025., nađu rješenja za opstanak ovog brodara,

– u budžetu za 2024. obezbijedi dovoljno sredstava za rad i funkcionisanje ovog resora.

Ministar je iskazao razumujevanje i spremnost za rješavanje navedenih problema koji su mu bili predočeni. Iskazano je i obostrano zadovoljstvo susretom.

Najčitanije