22.8 C
Kotor

Slušaj online radio

UPS Crne Gore – Dronovima na nebu i pod vodom kontrolisaće sva dešavanja na moru

Dronovi UPS

Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore (UPS) postala je dio evropskog konzorcijuma koji će demonstrirati efikasnu saradnju bezpilotnih sredstava (letjelica i plovila) sa ostalim sredstvima za potrebe nadzora pomorskog saobraćaja u priojektu nazvanom COMPASS2020.

Ovaj prijekat počeo je sa realizacijom 1.maja i predstavlja inicijativu Evropske komisije  a vodi ga Pomorska uprava Portugala. Cilj projekta je  jačanje vanjske sigurnosti i bezbjednosti na morskom prostoru Evropske Unije i zemalja koje teže članstvu u Uniji, a finansira se iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020.

“COMPASS2020 konzorcijum čine mnoštvo entiteta sa različitim iskustvima i kompetencijama iz oblasti sigurnosti i bezbijednosti na moru. Projektni tim od 14 partnera je raspoređen u devet zemalja, predstavljajući centralne i periferne dijelove Evrope i uzimajući u obzir društvene izazove u svim djelovima EU. Raznoliki konzorcijum je okupio kranje korisnike, predstavnike industrije kao i naučno istraživačke centre.”-saopšteno je danas iz UPS.

Krajnji korisnici projekta COMPASS2020 su Pomorska uprava Portugala kao vodeći partner, Uprava pomorske sigurnosti iz Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Centar za pomorske analize i operacije za narkotike (MAOC-N) sa sjedištem u Portugalu.

Predstavnike industrije uključene u projekat čine mala i srednja preduzeća poput TEKEVER ASDS i EDISOFT-a iz Portugala i ISD-a iz Grčke, kao i veliki industrijski koncerni poput NAVAL Groupe i ECA Robotics iz Franscuske, AIRBUS D&S iz Njemačke.Konzorcijum se oslanja na istrživačke i inovativne kapacitete renomiranih evropskih istraživačkih centara kao NATO Centar za pomorska istraživanja i eksperimente (NATO-CMRE) iz Brisela-Belgija, TNO i NLR iz Holandije i INCAS iz Rumunije.

“Glavni cilj projekta COMPASS2020 je da demonstrira operativno rješenje za neprekidni nadzor mora na velikim udaljenostima od obale, povećavajući mogućnosti za analizu i procjenu situacije za pomorske vlasti i na taj način doprinositi smanjenju troškova uz povećanje raspoloživosti i pouzdanosti operacija. Predloženo rješenje se oslanja na kombinovano korišćenje sredstava (letjelica i plovila), sa i bez posade, kako bi se postigla veća pokrivenost, bolji kvalitet informacije i kraće vrijeme odziva u pomorskim operacijama. Rješenje će biti bazirano na inovativnom CONOPS-u, kojim se koriste više bespilotnih letjelica i podvodnih plovila sa najsavremenijim karakteristikama, koji će biti lansirani sa patrolnih brodova Pomorske uprave Portugala i sa kopna. Rješenje će biti podržano sa centralne lokacije kao i sa drugih interoperabilnih centara.”- navode iz UPS.

Bespilotne letjelice, površinska i podvodna autonomna plovila (dronovi) koji će se razviti kroz ovaj projekat, dejstviovaće na udaljenosti do 200 nautičkih milja od obale zemlje korisnika i konstanto, u realnom vremenu biti povezani međusobno i sa komando-informacionimk centrom na obali komke će predavati sakupljene podatke i izvršavati naređenja koja im on zadaje.

Uloga UPS Crne Gore u ovom projektu koji bi trebalo da zaživi do kraja naredne godine, je da u okviru svojih nadležnosti (traganja i spašavanja na moru i nadzora pomorskog saobraćaja), kao krajnji korisnik na ovom projektu, radi na definisanju scenarija i zahtijeva krajnjih korisnika, kao i na izradi i sprovođenju planova za testiranje i validaciju ponuđenih rješenja. Značajna uloga UPS će biti i na prezentaciju rezultaa priojekta COMPASS2020 pomorskih vlastima zemalja u jadransko-jonskom regionu.

Crna Gora je pridružena programu EU za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, u periodu 2014-2020.  a nacionalnu koordinaciju obavlja Ministarstvo nauke. Projekat COMPASS2020 tokom 18 mjeseci njegovog trajanja finansira se u ukupnom  iznosu od 4.838.490 eura , a budžet UPS Crne Gore iznosi 150.000 eura.

Izvor:S.L

Najčitanije