19.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Uskoro izgradnja Edukativno-konferencijskog centra CBCG u Tivtu – Raspisan tender vrijedan blizu devet miliona eura

Budući Edukativno konferencijski centar CBCG u Tivtu – (Foto: Centralna banka Crne Gore/Urbi.Pro/Tenderska dokumentacija

Centralna banka Crne Gore (CBCG) planira otvaranje Edukativno-konferencijskog centra u Tivtu, a u izgradnju i opremanje objekta uložiće oko 7,3 mil EUR bez, odnosno oko 8,83 miliona sa PDV-om.

To se može vidjeti u tenderu koji je raspisala Centralna banka, a koji je otvoren do 31. marta do 10 sati.

Budući Edukativno konferencijski centar CBCG u Tivtu – (Foto: Centralna banka Crne Gore/Urbi.Pro/Tenderska dokumentacija
Rok izvršenja ugovora je 26 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Odabrani izvođač imaće obavezu da garantuje za kvalitet radova najmanje 24 mjeseca.
Kako se može vidjeti u projektu za čiju izradu je bio zadužen Urbi.Pro iz Podgorice i tivatska komapanija Paralele d.o.o. Edukativno-konferencijski centar gradiće se na UP 10, zona A, DUP Tivat Centar. Površina parcele je 2.958 m2. Lokacija na kojoj je sada veliki parking kod Doma zdravlja.
Budući Edukativno konferencijski centar CBCG u Tivtu – (Foto: Centralna banka Crne Gore/Urbi.Pro/Tenderska dokumentacija
Imaće podrum, prizemlje, prvi sprat, te povučeni sprat (Po+P+1+Ps). Ukupna površina objekta biće 3.531 m2.
Podrum je zoniran na tri funkcionalno povezane cjeline: garažu, servisni i tehnički blok. Garaža će imati 37 parking mjesta, od čega su dva predviđena za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Parkiranje je predviđeno i u parteru, gdje su projektovana 49 parking mjesta, od čega je 5%, odnosno četiri parking mjesta za osobe sa invaliditetom. U garaži su smještene i servisne i tehničke prostorije.
Prizemlje je namijenjeno konferencijskim sadržajima i poslovanju, odnosno sadržajima uslužnog karaktera. Jasno je zonirano na funkcionalne cjeline, pri čemu je centralni prostor tretiran kao fluidan prostor za komunikaciju, susrete, odmor.
Izvor:eKapija

Najčitanije