30 C
Kotor

Slušaj online radio

Uspješno realizovano ljetnje mjerenje otpada u Kotoru

Ekološki pokret ,,OZON“
Ekološki pokret ,,OZON“

Ekološki pokret ,,OZON“ je u periodu od 24. do 31. avgusta, relizovao i treće sezonsko, ljetnje mjerenje otpada u okviru  regionalnog projekta Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope.

Dva tima sačinjena od ukupno osam ljudi, inženjera zaštite životne sredine i biologa, od kojih je njih pet na stručnom osposobljavanju u Ekološkom pokretu ,,OZON”, bili su zaduženi za vođenje evidencije  o sakupljenim količinama u trajanju od sedam dana i analizu morfološkog sastava čvrstog otpada uz nadzor tima ekserata partnerske  Asocijacije za čvrsti otpad Srbije u Kotoru, Podgorica, Pljevljima i Beranama.

,,Ni ljetnje vreline nijesu bili prepreka da uspješno sprovedemo planirane aktivnosti u okviru ovog za cijeli region veoma važnog projekta, pa će sakupljeni podaci biti obrađeni i u vidu analize dostavljeni relevantnim institucijama, konretno kod nas Agenciji za zaštitu životne sredine i lokalnim upravama koje učestvuju u projektu. Specifičnost ljetnjeg mjerenja, obzirom da je rađeno u toku turističke sezone, jeste da ćemo moći uporediti razlike u generisanim količinama u odnosu na ostala tri godišnja doba, što će biti interesantno naročito za opštinu Kotor. Nadamo se da ćemo nakon završetka i poslednjeg sezonskog mjerenja, koje je planirano za sredinu jeseni, imati kvalitetnu analizu sa realnim podacima o generisanim količinama i morfološkom sastavu čvrstog otpada, čime će se steći i uslovi za argumentovan dijalog u cilju pronalaženja najboljeg rješenja kada je upravljanje otpadom u Crnoj Gori, ali i cijelom regionu, u pitanju.”- istakao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON”, koji je nacionalni koordinator projekta.

Prvo sezonsko (zimsko) mjerenje je realizovano u periodu od 9-og do 16-og februara, a tom prilikom je organizovana i obuka za Ozonove zaposlene, dok je drugo proljećnje mjerenje sprovedeno od 11-og do 15-og maja tekuće godine.

Mjerenje otpada
Mjerenje otpada

Partneri u ovim aktivnostima sem pomenutih lokalnih uprava su i lokalna javna komunalna preduzeća, Deponija doo Podgorica, kao i Agencija za zaštitu životne sredine kojoj će prikupljeni podaci biti dostavljeni.

Voditelj projekta je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) a vodeći partneri su Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Asocijacija komunalnih preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine (AQUASAN) i Asocijacija za čvrsti otpad Republike Srbije (SeSWA), u čijem je konzorcijumu Ekološki pokret ,,OZON” kao vodeći partner u Crnoj Gori.

Iz Crne Gore u projektnom timu su i Zajednica opština Crne Gore i Privredna komora Crne Gore.

Najčitanije