30 C
Kotor

Slušaj online radio

Vlada: Odobrena eksproprijacija zemljišta za drugu fazu proširenja aeorodroma Tivat

Tivat- foto Boka News

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o postupku eksproprijacije nepokretnosti u zahvatu druge faze Aerodroma Tivat.

Za korisnika eksproprijacije je određeno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, koje je zaduženo da obezbijedi neophodna sredstva za njenu realizaciju.

Područje predviđeno za vršenje koncesione djelatnosti na Međunarodnom aerodromu Tivat obuhvata površinu od 157,86 kopnenog dijela i 8,83 ha akvatorijuma, i podijeljeno je na tri faze realizacije. Zahvat prve faze obuhvata 84,7 ha, a druge faze 56 ha, dok je trećom fazom obuhvaćena površina od 17,38 ha.

– lako je koncesionim aktom predviđeno da će se realizacija druge faze odvijati u četvrtoj i petoj godini investicionog programa, na sjednici je naglašeno da je neophodno bez odlaganja pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na katastarskim parcelama koje su u zahvatu ove faze, jer se radi o velikom broju katastarskih parcela koje su u vlasništvu privatnih lica, te je potrebno blagovremeno izvršiti eksproprijaciju nepokretnosti – stoji u Vladinom saopštenju.

Najčitanije