10.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Vlada štiti investitore i oduzima obalu Tivtu

Tivat panorama - foto Anton Gula Marković Boka News
Tivat panorama – foto Anton Gula Marković / Boka News

Opština Tivat ne naplaćuje ni centa na ime komunalnih taksi za korišćenje javnih površina u velikim turističkim rizortima u tom gradu jer joj to ne dozvoljavaju Vlada Crne Gore i aktuelna zakonska riješenja usmjerena na oduzimanje ingerencija primorskim opštinama da se na bilo koji način pitaju sa sopstvenom morskom obalom i imaju koristi od nje.

Rezime je to odgovora koje su „Viijesti“ dobile od Sektreratijata za finansije i budžet Optine Tivat na pitanja u vezi zaduženja obveznika komunalnih taksi za korišćenje slobodnih i javnih površina za ugostiteljske terase, postavljanje reklamnih panoa i korišćenje javne površine za parkiranje vozila u turističkim kompleksima Porto Montenegro, Luštica Bay i Plavi horizont u Tivtu. Ove taksa inače, plaćaju svi drugi tivatski ugostiotelji i privrednici, čak i samo opštinsko preduzeće Parking serrvis koje u ime Opštine, gazduje javnim parkiralištima u gradu.

U skladu sa Zakonom o lokalnim komunalnim taksama (“Službeni list Crne Gore”, br. 018/19 od 22.03.2019) i Odlukom o lokalnim komunalnim taksama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 018/20 od 05.06.2020) koja je donijeta u skladu sa navedenim Zakonom, kao i mišljenjem Ministarstva finansija br. 03-9929/1 od 02.07.2019. godine, za zaduženje obveznika komunalnih taksi za A) korišćenje slobodnih i javnih površina (terase), B) postavljanje reklamnih panoa i C) korišćenje javne površine za parkiranje vozila za obveznike ovih taksi unutar lokacije unutar turističkog kompleksa Porto Montenegro, turističkog kompleksa Luštica Bay i kompleksa Pržna- Plavi Horizont, nije vršeno zaduživanje za 2021. godinu. Ovo sve iz razloga što je pomenutim zakonskim rješenjem, lokalnim samoupravama data mogućnost naplate lokalne komunalne takse isključivo na javnim površinama, što isključuje naplatu navedenih taksi u gore pomenutim kompleksima, jer isti ne predstavljaju javne površine u svojini Opštine Tivat.“- rečeno je „Vijestima“ u Sekretarijatu na čijem je čelu Jovan Brinić (NP).

Porto Montenegro razvija se na skoro 300.000 kvadrata zemljišta u zoni morskog dobra u Tivtu, a koje je komaniji Adriatic Marinas 2006. dato u tri sukcesivna zakupa na period od po 30 godina. Isti je slučaj i sa Lušticom Bay koja je 2009. u zakup na 90 godina uzela skoro  sedam miliona kvadrata državnog zemljišta na Luštici od kojih je samo manji dio u zoni morskog dobra. Kompleks Plavi horiziont je unekoliko u drugačijem položaju jer radi o zemljištu u privatnoj svojini katarskog državnog investicionog fonda Qatari Diar koji ga je kupio od privatne firme HTP „Primorje“, a i tu se samo manji dio kompleksa analazi u zoni morskog dobra. Bez obzira što su, da bi gradili ove rizorte, investitori Porto Montenegra i Luštice Bay zakupili, a ne kupili državno zemljište i što je najveći dio tih kompleksa otvoren za javnost, Vlada Crne Gore koju je predvodio DPS, kada je u pitanju nadležnost lokalne uprave da naplati takse na dio privredne djeatnosti i prihoda koje investori ostvaruju u tim kompleksima, zauzela je stanovište da oni „nisu javne površine u svojini Opštine Tivat“ (?!).

„Mišljenjem Ministarstava finansija od 2.jula 2019. proizilazi da, kada je u pitanju naplata komunalnih taksi na privatnom zemljištu, navedeno ne može biti predmet lokalne komunalne takse, budući da se lokalna komunalna taksa može primjeniti samo na „javnim“ površinama, a to znači zemljištu i objektima koje je na jednak način dostupno svima pod jednakim okolnostima, a korišćenje privatnog zemljišta ne ispunjava ovaj zakonski uslov. Korišćenje zemljišta i/ili objekata koji predstavljaju morsko dobro, a koje je u privatnoj svojini, ne može biti predmet lokalne komunalne takse jer se zemljište u privatnoj svojini ne može smatrati javnom površinom u smislu člana 4 stav 1 Zakona o lokalnim komunalnim taksama, što se primjenjuje na kompleks Pržna- Plavi Horizont koji se nalazi u privatnoj svojini “QD HOTEL AND PROPERTY INVESTMENT MONTENEGRO”DOO Tivat.“- precizoraju iz opštinskog Sekteratijata za finansije zašto im je Vlada „vezala ruke“ da fiskalna opterećenja kmoja plačaju svei ostali privrednici u Tivtu, uvedu i za velike strane investitore koji razvijaju rizorte u tom gradu.

Podsjećaju i da je, po odredbama važećeg Zakona o finansiranju lokalne samouprave,  od ustupanja naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, izuzeto morsko dobro. Stoga lokalne uoprave na primorju nemaju pravo na naplatu – ustupanje dijela naknade za korišćenje javnih površina u zoni morskog dobra.

Luštica bay – foto Boka News

„Ovakav stav proizilazi i iz činjenice da Zakon o lokalnim komunalnim taksama, kao lex specialis, ne definiše pitanje primjene zakona na zemljištu i objektima u zoni morskog dobra i pravo na naplatu lokalne komunalne takse na ovom zemljištu, a da za Zakon o finansiranju lokalne samouprave, kao opšti zakon, isključuje ustupanje dijela naknade po osnovu korišćenja morskog dobra opštini.“- objašnjavaju iz Opštine Tivat.

Ova kontroverzna zakonska riješenja bivše DPS-om poredvođene vlasti kojima je država centralizovala upravljanje i „ispred nosa“ primorskim opštinama, za sebe pokupila sve prihode sa najvrijednijeg dijela njihove terotorije – morske obale, do sada nije promijenjena od strane nove vladajuće večine koja zemljom upravlja već skoro godinu dana. To u praksi znači da Porto Montenegro i Luštica Bay mogu neograničeno svojim zakupcima poslovnih prostora naplaćivati i zakup otorenih terasa koje se naleze ispred tih lokala na javnim šetalištima u tim kompleksima, postavljanje reklamnih panoa ili svima koji dođu u te rizorte naplaćivati parking za automobil po cijeni od 2 eura na sat, a  da za to ne plate bi centa komunalne takse opštini na čijoj se teritoriji ta privredna djelatnost obavlja.

Iz Opštine Tivat objašnjavaju da aktuelna legislativa kao jedini izuzetak u kojem primorske opštine nešto malo mogu da „čupnu“ od onih koji djelatnost obavljaju na obali, jeste u slučajevima „ako morsko dobro nije dato na posebno korišćenje od strane države u skladu sa članom 7 stav 1 Zakona o morskom dobru za obavljanje određene privredne ili druge djelatnosti“.

„Tada je opština ovlašćena da naplaćuje lokalnu komunalnu taksu na objektima koji su u svojini opštine ili kojima opština raspolaže u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, i u zoni morskog dobra. Ovo posebno kada se lokalna komunalna taksa naplaćuje za korišćenje javnih površina u zoni morskog dobra koje se ne smatra privrednom ili drugom djelatnošću u smislu člana 7 stav1 Zakona o morskom dobru. S obzirom da su kompleksi Porto Montenegro i Luštica Bay, dati u zakup za obavljanje privredne ili druge djelatnosti, te da se nalaze u zoni morskog dobra, Opština Tivat nema ovlašćenja za naplatom lokalnih komunalnih taksi.“- ističu u lokalnoj upravi Tivta.

Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije