20.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Za izmjene i dopune PUP-a Herceg Novog 75.000 eura

Herceg Novi

Za izradu izmjena i dopuna prostorno urbanističkog plana (PUP) opštine Herceg Novi, za koji je Vlada Crne Gore donijela odluku, iz budzeta će biti opredijeljeno 75.000 eura. Za rukovodioca izrade PUP-a izabran je arhitekta Ranko Kovačević, a rok za izradu izmjena i dopuna je 11 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta.

Osnovni cilj i zadatak izrade izmjena i dopuna PUP-a je stvaranje planskog i formalnog osnova za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova politike uređenja prostora. To se prvenstveno odnosi na precizno i jasno definisanje prirodnih i stvorenih razvojnih potencijala, planiranje racionalnog korišćenja prostora, u skladu sa ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem, propisivanje smjernica za unapređenje kvaliteta izgrađenog prostora i jasnih pravila građenja, veći stepen usklađenosti planskog dokumenta se sektorskim politikama i sa parametrima održivosti, davanje adekvatnih i stručnih odgovora na prostorne izazove i sl.

U smjernicama za izradu dokumenta navodi se da je pravilno plansko usmjeravanje od presudnog značaja za dalji napredak, ako bi se stvorila ekonomski samodovoljna i održiva lokalna zajednica.

– Potrebno je voditi se smjernicama iz prostornog plana Crne Gore do 2020, važeće prostorno planske dokumentacije na državnom i lokalnom nivou, nacionalnih strategija i master planova u oblasti održivog razvoja, turizma, saobraćaja, energetike, upravljanja otpadom i sl., potrebno je stvoriti planske preduslove za rješavanje ključnih razvojnih problema kao što su unapređenje kvaliteta turističkih usluga, infrastrukture, sa posebnim naglaskom na komunalnu opremljenost, razvoj industrije, planski tretman neformalnih objekata, te poštovanje svih aspekata životne sredine. Potrebno je dati sveobuhvatne i precizne smjernice za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kao i smjernice za direktno sprovođenje za objekte namijenjene privrednim djelatnostima – piše u dokumentu Vlade.

/K.Matović/

Izvor:Dan

Najčitanije