13.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Zbog neodgovornog pristupa bivših gradskih čelnika Tivta dolaze na naplatu pozamašna obeštećenja…

PPOV postrojenje na Klačini u Krtolima kod Tivta

Cehovi koje je svojim neodgovornim pristupom rješavanju problema izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za opštine Tivat i Kotor na lokalitetu Klačina u Krtolima, lokalnoj upravi Tivta pričinilo njeno bivše DPS rukovodstvo, nastavljaju da dolaze na naplatu.

Tako će uskoro iz gradske kase Tivta mještaninu Krtola K.S. biti isplaćeno oko 630 hiljada eura za zemljište koje mu je faktički ekspropisano prije sedam godina kada je počela gradnja PPOV-a na Klačini.

Na posljednjoj sjednici Odbora povjerenika koji trenutno vrše funkciju raspuštene Skupštine Opštine u Tivtu, na dnevnom redu je bio predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Kotoru u imovinsko-pravnom sporu Opštine sa K.S. ali su povjerenici odlučili da raspravu o tome odgode za nastavak sjednice koji još nije zakazan. Sekretar za finansije Jovan Brinić i rukovoditeljka Direkcije za imovinu Opštine Tivat Rita Mitrović ustvrdili su da su iscrpljene sve pravne mogućnosti vezano za spor koji je K.S. još prije nekoliko godina pokrenuo protiv lokalne uprave koja mu je bukvalno uzurpirala djedovinu, te da bi ustrajavanje na daljem sudskom sporu, samo Opštini Tivat uzrokovalo dodatne troškove.

Po posljednjoj presudi Osnovnog suda u Kotoru, Opština tom građaninu treba da plati 629.249 eura naknade za faktički mu oduzeto zemljište, kao i još 7.210 eura na ime zakonske zatezne kamate.

Povjerenici su ipak odložili raspravu o tome, sobzirom da je žalba na tu presudu uložena u januaru 2022. u nemogućnosti SO Tivat koje se tada zbog bokota opozicionih stranaka DPS. SDP, SD i HGI nije mogla sastati, da odluči drugačije. Stoga je stav Odbora povjerenika bio da i njihovo glasanje o ovom predlogu “treba da sačeka  ishod žalbe”, jer kako je istaknuto, “takvo odlaganje neće uzrokovati dodatne troškove.”

Opština Tivat već je lani Krtoljanima isplatila preko 1,5 milione eura odštete za zemlju na Klačini koju im je, tvrdeći da je to državnom a ne privatno zemljište, uzurpirala prvo Vlada, a potom i DPS-on vođena lokalna uprava Tivta na koju je Vlada prenijela te nekretnine sa spornim imovinsko-pravnm statusom.

Direktan krivac za milionsku štetu budžetu grada kroz plaćanje odštete za uzurpiranu zemlju Krtoljana je bivši gradonačelnik Ivan Novosel (DPS). Tivat je u projekat izgradnje PPOV  zvanično ušao 15.avgusta 2015. na osnovu Novoselove „Odluke o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa“, kojom se dalo zeleno svjetlo za zajednički PPOV sa Kotorom na tivatskoj teritoriji. Novosel je kao gradonačelnik pripremio i predložio i ostale popratne akte na koje je onda saglasnost dala tadašnja većina u SO Tivat, a koju su tada činili DPS i SDP. PPOV kapaciteta 75 hiljade ekvivalent stanovnika, vrijedno 10,25 miliona eura izgrađeno je na lokalitetu Klačina na zemljištu na kojem je Vlada CG, shodno ugovoru koji su 2014. potpisali tadašnji gradonačelnik Novosel i ministar finansija Radoje Žugić (DPS), prenijela pravo raspolaganja. Riječ je o ukupno oko 43.700 kvadrata zemlje na kojoj je Vlada formalno bila upisana kao vlasnik, iako je zapravo riječ o privatnoj imovini mještana Krtola koju je država neosnovano upisala na sebe prilikom izrade aktuelnog katastra. U tom ugovoru Novosel je  u ime Opštine prihvatio  i “obavezu Opštine Tivat da po zaključenju ugovora o ustupanju prava raspolaganja, preuzme riješavanje imovinsko-pravnih odnosa na istoj, kao i sve troškove koji nastanu po osnovu odluka nadležnih državnih organa.” Novosel je dakle, unapred prihvatio da Tivat plati i svaku štetu nastalu iz odluke “nadležnog državnog organa” –suda da je ta zemlja zapravo privatna i da njenim vlasnicima treba platiti ekspropijaciju. Građani su u međuvremenu, „presavili tabak“ i tužili Oštinu tražeći da ih ona obešteti za praktično im ekspropiisanu imovinu. Dio tih tužbi je već ranije presuđen u korist mještana kojima je lokalna uprava platila zemlju po cijeni od samo 20 eura za kvadrat na koiliko je njenu vrijednost tada bila procijenila tadašnja Uprava za nekretnine. Veći broj građana nije na to pristao nego je nastavio da se sudi sa Opštinom pa su u međuvremneu i oni dobili presude u svoju korist, ali po višestruko većoj procijenjenoj vrijednosti kvadrata zemkjišta koja je po odlukama vještaka, iznosila od 70 do čak 250 eura za kvadrat.

Novosel je takođe sa bivšim gradonačelnikom Kotora Aleksandrom Stjepčevićem (DPS) sačinio i „Sporazuma o zajedničkog izgradnji i korišćenju PPOV“ kojim je pristao da Tivat, osim što daje plac za izgradnju postrojenja i snosi sve troškove eksporopijacije tog zemljišta, podmiri i većinu troškova za izgradnju tog objekta.

PPOV Tivat i Kotor – foto S.L.

Povećanju finansijske štete za grad Tivat, doprinio je i drugi bivši DPS gradonačelnik Siniša Kusovac koji je prije tri godine prvo predložio, pa onda naprasno sa dnevnog reda lokalnog parlementa povukao odluku o vansudskom poravnanju sa tim građanima koji su tada bili pristali da im Opština uzurpiranu djedovinu platr i po 88 eura za kvadrat. Kusovac nikada nije smisleno objasnio ovaj svoj postupak, koji je ulčnio da se sporovi nastave a sudovi donesu presude u korist građana po značajno većoj cijeni zemlje od one na koju su mjeptani bili već pristali. Među takvim sporovima je bio i ovaj sa K.S. kome je Opština po prvobitnom poravnanju trebala da plati 444.913 eura. To međutim,  Kusovac nije dozvolio da se uradi, pa je aktuelnoj lokalnoj upravi Tivta koju čini koalicija građanskih listi NP-BF-GB, ostavio obavezu koja je, u međuvremenu po procjeni vještaka da kvadrat na Klačini vrijedi 124,64 eura, narasla na skoro 630.000 eura.

NOVOSEL: NIJE TO NIŠTA ŠTO GRAĐANI NE MOGU DA PLATE

Nedugo pošto ga je prije par godina javno prozvala tadašnja gradonačelnica dr Snežana Matijević (DPS) da je posao na Klačini loš po interese Opšptune Tivat, Ivan Novosel je uzvratio preko „Dnevnih novina“, kazavši da sredstva za eksproprijaciju zemljišta PPOV “nijesu skandalozna“ i  da ne mogu „iscrpiti budžet”.

„Opština je do sada isplatila 123.000 eura. To jeste problem, ali nije skandalozno i to ne može iscrpiti finansije Opštine Tivat. U pitanju je velika stavka, ali naravno nije nešto što se ne može izservisirati iz budžeta  i ukoliko se to riješi na kvalitetan način, to ne bi trebalo da je kamen o vratu Opštine Tivat“- istakao je Novosel.

Opština je početkom prošle godine, prvenstveno zbog obaveze plaćanja uzurpiranog zemljišta na Klačini, međutim, morala da uzme dugoročni kredit od tri miliona eura.

Najčitanije