23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – Plan pošumljavanja

Gornja Lastva
Gornja Lastva

Opština Tivat objavila je juče „Plan pošumljavanja za period 2016-2018 godina“, a koji potpisuje opštinska savjetnica za poljoprivredu Radmila Kilibarda. Navedeno je da će se ove godine u periodu januar-mart vršiti pošumljavanje u reonu Peana na potezu Struge, dok će u periodu oktobar-decembar biti vršeno pošumljavanje u reonu Popove glave. Na tim lokacijama pošumljavanje će se obaviti sa novim primjercima crnog bora, graba, hrasta lužnjaka, pitomog i divljeg kestena, ali nije naveden tačan broj sadnica koje će se zasaditi.

Pored Opštine, Komunalnog preduzeća, Uprave za šume i učenika-članova ekoloških sekcija tivatskih škola, lokalna uprava očekuje da se u ove akcije pošumljavanja po volonterskom principu, uključe i građani.

Za narednu godinu planirano je pošumljavanje u požaru stradalih predjela u Mrčevcu gdje će se, u dva navrata, posaditi ukupno 2.400 sadnica crnog ili primorskog bora, hrasta lužnjaka i cera.

Tokom 2018. u dva navrata će se obaviti pošumljavanje parcela u opštinskom vlasništvu, u reonu Gornje Lastve, gdje će se saditi nespecifikovan broj sadnica hrasta lužnjaka i pitomog kestena.

Najčitanije