11.9 C
Kotor

Slušaj online radio

CZIP u posjeti Orjenu – uskoro realizacija projekta „Posmatranje ptica i eko-turizam na južnom Jadranu“

Pogled sa Djevojačkih greda
Pogled sa Djevojačkih greda

Predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Darko Saveljić , Marija Stanišić i Dragan Jovanović, stručnjak za prekograničnu saradnju, proteklog petaka posjetili su Orjen, sa ciljem upoznavanja stanja na terenu i planiranja narednih koraka u realizaciji prekograničnog projekta „Posmatranje ptica i eko-turizam na južnom Jadranu“ (BETSA).

Ovom prilikom grupa je sa domaćinom Željkom Starčevićem, članom PK „Subra“, partnera u projektu, obišla više rubnih lokacija Orjena, atraktivnih za ovu aktivnost: Đevojačke grede, Šilobod, dvije destinacije iznad sela Kruševice, kao i napušteni katun Poljice, a na kraju posjete se upoznala sa djelatnošću porodice Tripković u oblasti eko-turizma.

CZIP u posjeti Orjenu
CZIP u posjeti Orjenu

Marija Stanišić, diplomirani biolog, u CZIP-u zaposlena od juna 2011. a aktivna kao volonter od 2006., trenutno angažovana na poslovima projektnog koordinatora, ovom prilikom razmatrala je na terenu mogućnosti povezivanja posmatranja ptica sa ostalim vidivima eko-turizma. Projekat predviđa da u hercegnovskom zaleđu dobijemo i nekoliko uređenih vidikovaca sa klupama, a jedna od lokacija su upravo Đevojačke grede kao mjesto koje spaja mogućnost posmatranja ptica, sa zanimljivom istorijskom pričom i atraktivnim vidicima na ulaz u Boku.

CZIP u posjeti Orjenu
Poljice

Mada su vidikovci u okolini Kamenog i ovog puta prepoznati kao značajne tačke za posmatranje migracija ptica, najveće interesovanje izazvale su orjenske bukove šume, kao visoko vrijedno stanište brojnih ptičijih vrsta. Zanimljivo je bilo vidjeti Saveljićevu predanost poslu: cijelo vrijeme je proveo sa dvogledom u rukama, a ni rezultat nije izostao, pa je i ovog puta registrovao veći broj ptičijih vrsta, među kojima veoma ugroženi suri orao i tri vrste djetlića. Saveljić je ornitolog i v.d. direktora, a u CZIP-u je od osnivanja.

Darko Saveljić
Darko Saveljić

Dugi niz godina angažovan je na istraživanju ornitofaune Crne Gore, prvo u Zavodu za zaštitu prirode, a potom i Agenciji za zaštitu životne sredine.Ovaj poznati crnogorski ornitolog ističe da je prisustvo djetlića dobar indikator velike očuvanosti šume, jer se radi o krovnoj vrsti, koja zahtijeva očuvan ekosistem. Orjen je inače idealno stanište za ptice jer ima stare listopadne šume sa puno mrtvih stabala, koja predstavljaju zdrav ekosistem planinskih područja.

CZIP u posjeti Orjenu
Drvo puno rupa od djetlića – okolina Poljica

Recimo na kraju da je Saveljić ponudio kao doprinos CZIP-a naporima Agencije za razvoj i zaštitu Orjena na zaštiti ove planine, objavu naučnog rada o pticama Orjena, što će svakako predstavljati veliki doprinos obogaćivanju fonda egzaktnih podataka o stanju ornitofaune na ovom području.

Željko Starčević

Najčitanije