17 C
Kotor

Slušaj online radio

Admiral Antun Sbutega podnio ostavku

Admiral Bokeljske mornarice Antun Sbutega foto Boka News

Prema Statutu Bokeljske mornarice Kotor Izborna skupština se održava svake četiri godine. Prethodna Izborna skupština na kojoj je bio izabran admiral  Antun Sbutega i novo rukovodstvo Mornarice  je održana 20. juna 2016. godine. Zbog pandemije nije bilo moguće održati Skupštinu 2020. i 2021. godine pa je ona bila planirana za 2022 godinu.

Admiral Sbutega je uputio pismo članovima Admiralata i Upravnog odbora 21. januara 2022. kojim ih obavještava da smatra da je Bokeljska mornarica u toku njegovog mandata postigla značajne uspjehe, od kojih je najveći upis na Listu UNESCO-a  i realizovala ambicioni plan aktivnsoti donesen 2016. godine,  te da ne želi da bude kandidatovan za jos jedan mandat.

Pri tome je izrazio spremnost da obavalja dužnost amirala do Izborne skupštine.  U toku prirpema za Skupštinu otkriveni su brojni ozbiljni problemi vezani za pravni status i Statut Mornarice a posebno za odnose NVO Bokljska mornarica Kotor sa NVO Bokeljska mornarica Tivat i NVO Bokeljska mornarica Herceg Novi.

Admiral Sbutega je, u saradnji sa predsjednikom Upravnog odbora Mornarice Aleksandrom Denderom,  viceadmiralom Ilijom Radovićem i nekim drugim članovima Admiralata i Upravnog odbora te sa pravnim ekspertima, radio aktivno na riješavanju tih problema i održano je više  sastanaka sa predstavnicima Komande kotorskog odreda te prestavnicima Tivta i Herceg Novog. No, uprkos svim naporima  do sada nijesu riješeni navedeni problemi a  više zajedničkih sjednica Admiralata i Upravnog odbora nije moglo biti održano zbog nedostaka kvoruma, što pokazuje da jedan dio rukovodstva nije  spreman da pruži kostruktivni doprinos prevazilaženju problema i daljem razvoju Mornarice.

Sve to odlaže neprestano sazivanje Izborne skupštine pa je admiral Sbutega odlučio da podnese neopozivu ostavku.

Najčitanije