12.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Razbacuju novac prvo na improvizacije, a onda na megalomaniju…

Pristanište vodenog terminala

JPMD namjerava da potroši čak 120.000 eura za međunarodni konkurs za idejno rješenje objekta koji još godinama neće trebati Aerodromu Tivat


Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom iz Budve (JPMD) će ove godine potrošiti čak 120.000 eura za sprovođenje međunariodnog konkursa za izradu idejnog rješenja za vodni terminala Aerodroma Tivat. Istovremeno, za sve konkretne građevinske radove na unapređenmju obalne infrastrukture u Tivtu, ta državna firma namjerava da 2023. potroši tek neznatno više- ukupno159.000 eura.

U „Planu korišečnja sredstava JPMD za 2023.“ koji je na svojoj posljednjoj sjednici pred Novu godinu usvojla Vlada prmejiera Dritana Abazovića (URA), u segmetu nazvanomm „Izrada projekata i projektne dokumnetacije“ za zonu morskog dobra na području opštine Tivat navodi se da će 120.000 eura biti potrošeno na „Međunarodni konkurs za Idejno rješenje- Vodni terminal, VIP prijemna zgrada i ostali prateći objekti, Sektor 54,  Opština Tivat.“

Međutim, i izrađivačima ovog Plana iz JPMD na čijem je čelu izvršni difrektor Mladen Mikijelj (DF), i Upravnom odboru te državne firme kojim predsjedava Blažo Rađenović (URA), kao i resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma što ga vodi ministarka Ana Novaković-Đurović (URA) kao i cijeloj Vladi što je usvojila taj dokument, promaklo je da ne postoji planska dokumnetacija za „Sektor, 54, Opština Tivat“ na koju se poziva JPMD planirajući sredstva za međunarodni konkurs za izradu idejnog rješenja objekta vodnog terminala Aerodroma Tivat. Naime, prostor na kojem se planira gradnja ovog objekta pokriven je Državmom studijom lokacije za Sektor 24- Aerodrom Tivat, dok je Sektor 54 koji JPMD stvalja u svoj Plan utroška sfredstva za narednu godinu i to neopaženo prolazi kroz tri filtera prije usvajanja takv og Plana na Vladi, zapravo planski dokumnet koji se odnosi na područje opštine Bar – Državna studija lokacije Sektor 54 – Ratac – Zeleni pojas“.

Ovakvom pripremom i usvjanjem Plana upotrebe sredstava JPMD za 2023. državna firma koju vodi tandem Rađenović-Mikijelj nastavlja sa neozbiljnjim i improvizatorskim pristupom pitanju vodnog terminala Aerodroma Tivat, nakon što je prošle godine JPMD već utrošio preko 30.000 eura za pravljenje „privremenog objekta“ vodnog terminala za tivatski aerprom na lokaciji Blato. Ovdje je na osnovu zaključka Vlade iz maja prošle godine, ljetos napravljen „privremeni objekat“ vodnog terminala, radi navodnog smanjenja problema koji putnici sa aerodroma Tivat imaju prilikom drumskog transfera iz te vazdušne luke do krajnjih destinacia do kojih oni putuju, a zbog ljeti katastrofalno zakrčene Jadranske magistrale kroz Tivat. Objekat je napravljen mimo onoga što za tu lokaciuju propisuje Program privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-20223.godina, kao i bez dobijenih urbanističko-tehničkih uslova od Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, odnosno od resornog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, s obzirom da se ta lokacija nalazi u zahvatu važeće Državne studije lokacije „Aerodrom Tivat“. Uz to, ovaj je objekat napravljen bez uporišta u tada važećem Planu korišćenja sredstva JPMD za 2022. JPMD jeuporkos svemu rome, ipak na kraju na lokaciji Blato izvršilo betoniranje platoa koji vodi do tamo od ranije napravljenog betonskog mula, izgradilo manji sanitarni čvor, kao i uredilo i asfaltiralo veliki plato za parkiranje vozila, te postavilo elektroenergetsku infrarstrukturu, rasvjetu i hortikulturno uredilo čitav prostor sadnjom raznog bilja i drveća.

Vodni terminal

Sve to učinjeno je i bez dobijene formalne saglasnosti Agencije za civilno vazduhopolovstvo Cvrne Gore iako se privremeni objekat „vodnog teriumanla“ nalazi u za sigurnost letjenja na aerodromu Tivatk vrlo osjetljivioj zoni prilaznih ravni za slijetanje aviona na pistu 14, odnosno odlaznih ravni za polijetanje sa piste 32, te  nekim svojim djelovima „probija“ maksimalne visine objekata koji se tu čak i privrmeneo smiju nalaziti. Da bi besmisao i ironija onoga što je JPMD prošle godine uradilo na lokaciji Blato bili potpuni, objekat „privremenog vodnog terminala“ napravljen je u tzv. jet blast odnosno zoni opasnoj za zadržavanje ljudi i vozila zbog udara izduva mlaznih motora aviona koji polijeću sa piste 14, a na što jasno ukazuje i znak upozorenja koji je i danas tu prisutan.

„Vodeni terminal je bio obećanje predsjednika Vlade a ovo što sada dobijamo u Kukoljini nije klasični vodeni terminal kakav aerodrom Tivat i Crna Gora zaslužuju, već privremeno rješenje koje smo postigli u rekordnom roku. Turisti koji budu slijetali na aerorom i nakon toga koristili ovaj terminal za dalji transfer, mislim da će imati sasvim drugačiji i mnogo ljepši i intenzivniji prvi doživljaj Boke i Crne Gore i neće čekati u dugim kolonama na cestama.“- kazao je premijer Dritan Abazović koji je sporni objekat posjetio i inaugurisao 6.jula prošle godine u društvu čelnika JPMD i partijskih kolega iz URA, ministarke ekologije, pristornog planiranja i urbanizma Ane Novakovič –Đurović i ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đuriovića, te predsjednika UO Aerodroma Crne Gore Eldina Dobardžića.

Uprkos Abazovićevom optimiznu da je „vodni terminal“ učiniti čudo za smanjenje drumskih gužvi od aerodroma Tivat prema bokeljskim i biudvanskim hotelijma, objekat koji je prošle godine na Blatu napravilo JPMD, prema nezvaninim saznanjima tokom cijelog ljeta opslužio ukupno tek manje od 10 putnika.

To međutim, nije obeshrabrilo JPMD da u svoj investicioni plan za ovu godinu uvrsti trošenje čak 120.000 eura za sprovođnje međunarodnog konmkursa za izradu idejnog rješenja za budući objekta stalnog vodnog terminala aerodroma Tivat. Prema vađečoj DSL, on se nalazi sjeverno od lokacije Blato, na ušću rijeke Gradiošnice gdje je predviđena gradnja tzv. Tivat Sky Pier-a – terminala sa jednim vezom za plovila dužine 11 metara, dva veza dužine po 25 metara  i jednim vezom dužine 30 metara.. Kompleks vodnog terminala po važećoj DSL čine objekat sa šalterima za prodaju karata, čekaonicom, ugostiteljskim i trgovinskim sadržajima, VIP terminalom – sve zajedno maksimalne bruto građevinske površine oko 230 m2, pristupna saobraćajnica na kojoj je predviđena stajališna niša za pet autobusa i parkiralište za putnička vozila kapaciteta 19 parking mjesta.

U naposrednoj blizini ovog objekta, u kasnijoj fazi planirana je i izgradnja još jednog objekta – Mariune Air Terminala (Terminala za prihvat i otpremu putnika koji za dolazak na aerodrom koriste prevoz morskim putem). Ta zgrada imala bi maksimalno 540 kvadrata bruto građevinske površine sa kapacitetima dovoljnim da izvrši kontrolu i otpremu do 20 putnika u vršnom satu, za letove na redovnim i čarter linijama kao i za letove sa generalnom avijacijom.

JPMD će uz saglasnost Vlade, sada potrošiti čak 120.000 ura za izradu samo idejnog rješenja novog objekta, a onda i još ko zna koliko novca za njegovom detaljno projetovanje i izgradnju jer je, imajući u vidu da Aerpodrom Tivat ima niz prostorno-tehnoloških ograničenja i objektivno, još uviujek vrlo malu tržišnu tražnju za funkcionisanjem ovakvog objekta, krajnje diskutabilno da li će JPMD naći koncesionara koji bi iz sopstvenih sredstava gradio ovaj objekat sa vrlo neizvjesnim brzim povratom tako velike investicije.

Izvor:S.L.

Najčitanije