33 C
Kotor

Slušaj online radio

Akcionari Crnogorske plovidbe smjenjuju bord?!

Brod KOTOR kompanije Crnogorska plovidba

Treća ponovljena redovna Skupština akcionara Crnogorske plovidbe a.d. Kotor zakazana je za 30. avgust u Kotoru.

Odluku o Skupštini donio je odbor direktora krajem jula, koji bi, prema dnevnom redu, krajem avgusta trebalo da bude razriješen. Na dnevnom redu je i izbor novih članova odbora, utvrđivanje njihove naknade kao i izbor nezavisnog revizora za ovu godinu.

Akcionari će na sjednici biti upoznati sa strukturom akcionarskog kapitala, a glasaće i o finansijskom i izvještaju nezavisnog revizora za prošlu godinu, kao i o rezultatima poslovanja Crnogorske plovidbe za 2020. godinu i izvještajima menadžmenta i odbora direktora.

Crnogorska plovidba ukupno ima 1.066.425 običnih akcija s pravom glasa, a sve odluke donose se većinom glasova prisutnih ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Odluka o izboru novog odbora direktora biće donijeta kumulativnim glasanjem, navodi se u obavještenju o sazivanju skupštine.

Trenutno su u bordu direktora Ivica Kordić (predsjednik), Jovo Lazarević, Vladimir Potpara, Nemanja Petrović i Nuri Ismailisufi. Izvršni direktor je Slobo Pajović.

Najčitanije