13.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Analize pokazale, morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta

Boka Kotorska – foto Boka News

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 11. do 13. jula ove godine, pokazali su da je na 84,4% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,0%  lokacija dobrog, dok je na 4,6% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, voda je bila odličnog kvaliteta na svih 9 ispitivanih lokacija. Analize su pokazale da je u Kotru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 lokacije dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 19 ona bila odličnog, a na 2 dobrog kvaliteta.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 16, dok je na 2 lokacije ona bila dobrog kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 12 lokacija u opštini Bar, na 1 lokaciji dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 29 voda bila odličnog kvaliteta, na 2 dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Najčitanije