16 C
Kotor

Slušaj online radio

EPCG ostvarila rekordnu dobit

EPCG Dobit

Elektroprivreda Crne Gore obavještava javnost da je u prvoj polovini tekuće godine, zaključno sa 30. junom 2023, ostvarila dobit u iznosu od 106.114.262 €.

To je, ujedno, i najveći iznos dobiti koji je kompanija ostvarila od osnivanja. Rekord je utoliko impresivniji, ukoliko se zna da je EPCG, u godini ostvarenja takvog rezultata, bila jedina u Evropi koja za svoje građane nije povećavala cijene električne energije, niti je bilo intervencija iz budžeta Crne Gore.

Profit EPCG ove godine je više od dva puta veći od profita za prvih pola godine u 2018. godini kada je ostvareno oko 43 miliona. EPCG je prateći uporedne periode poslovala u 2011. godini sa minusom od 10 miliona, 2012 sa minusom od 4 miliona, 2017. sa minusom od oko 7 miliona eura. Tako je 2020. godine poslovni rezultat za ovaj period bio oko 2 miliona, 2019, 2016 i 2014 oko 13 miliona, dok je 2015 bio oko 12 miliona eura. Kvalitetne poslovne odluke menadžmenta i Odbora direktora, zdrava poslovna vizija, povoljne hidrološke prilike i dobro upravljanje u periodu energetske krize uslovile su kontinuiran napredak i istorijske poslovne rezultate kompanije.

Najčitanije