12 C
Kotor

Slušaj online radio

Aprcović dozvolio da se šut od „Fjorda“ nosi u Industrijsku zonu

Nova DPS-om predvođena lokalna uprava Kotora „riješila je“ problem sa hiljadama tona građevinskog šuta od srušenog hot

ela Fjord na način da je dozvolila njegovo nezakonito odvoženje i odlaganje na opštinsku parcelu u Industrijoj zoni, a koja ne ispunjava niti jedan zakonom traženi preduslov za korišćenje u te svrhe.

O tome su danas javnost upoznale kotorske Demokrate, tvrdeći da je riječ o jednom od većih kriminalnih poslova koje je uradila aktuelna DPS-SD-HGI-LP vlast u tom gradu, a koju u parlamentu svojim odlučujućim glasom, podržava odbornica SDP dr Bruna Lončarević.

Aktuelna kotorska vlast inače, često je kritikovala prethodnu predvođenu Demokratama, prozivajući je za nesposobnost jer bivši gradonačelnik Vladimir Jokić nije dozvolio da se šut od srušenog hotela Fjord odnese sa mjesta na kome je bio taj objekat i odloži na privatna imanja u Grblju, zato što Opština Kotor tada nije imala usvojenu i uređenu lokaciju za legalno odlaganje građevinskog otpada.

Na odlaganju uz naknadu, šuta od Fjorda na privatne parcele u Grblju, insistirali su čelnici kotorske NOVE kao jednog od konstutuenata bivše lokalne vlasti, a što je i bio jedan od uzroka njenog lošeg funkcionisanja i na kraju njenog pada prije nekoliko mjeseci, od kada je upravljanje Opštinom preuzeo DPS sa svojim satelitima.

Kotorski odbor Demokrata danas je medijima dostavio video i foto dokaze, kao i dokumentaciju iz koje se vidi da već petnaestak dana traju aktivnosti kompanije „Omorika Montenegro“ iz Herceg Novog čija građevinska mehanizacija i teški kamioni tovare šut sa mjesta gdje je nekad stajao hotel Fjord i odvoze ga u Industrijsku zonu Kotora, na parcelu u vlasništvu Opštine, a na koju se taj materijal deponuje bez ikakve zvanične dozvole nadležnih.

„Nakon što je nezakonito izabran kao predsjednik Opštine Kotor, Željko Aprcović (DPS) je kao jedan od svojih prioriteta postavio odvoženje šuta sa lokaliteta hotela Fjord. S tim u vezi on je dao veliki broj izjava da će se ubrzo pronaći rješenje za taj problem, a imao je i sastanke sa predstavnicima investitora, o čemu je redovno obavještavana javnost i mediji. Dana 14.09. na sajtu opštine Kotor, kao i na zvaničnoj FB stranici opštine Kotor, postavljene su fotografije mehanizacije na lokalitetu hotela Fjord, uz obavještenje da su započele pripreme za odlaganje neopasnog građevinskog otpada. Ubrzo zatim, kamioni preduzeća „Omorika“ iz Herceg Novog su započeli sa odvoženjem neopasnog građevinskog otpada. Iz navedenog jasno je da su se radovi na lokalitetu i odvoz otpada odvijali u koordinaciji lokalne uprave i investitora.”- kazao je juče “Vijestima” predsjednik OO Demokrata i bivši gradonačečnik Kotora Vladfimir Jokić. On je istakao da se sada oko 8 hiljada kubika šuta od Fjorda, odlaže na opštinsku parcelu Industrijskoj zoni koja je tako pretvorena u “neuređeno odlagalište, koje ne ispunjava ni jedan zakonski uslov za odlaganje otpada.”

“Građevinski otpad se nelegalno odvozi i deponuje na opštinskoj zemlji i to na parceli 68/1, površine 118.608 m2, na kojoj opština Kotor ima 100% pravo korišćenja. Isto preduzeće je 2018. godine u maju, pokušalo da odveze građevniski otpad na privatnu lokaciju na teritoriji Grblja, kada je zaustavljeno od strane nadležnih službi, a dana 29.05.2018. i kažnjeno sa 1.500€, zbog ponovnog pokušaja nezakonitog odvoženja građevinskog otpada. Bez obzira što je slika građevinskog otpada na lokalitetu Fjord ružila sliku grada, njegov odvoz i skladištenje se mora obaviti u skladu sa zakonskim normama, kako ne bi došlo do ugrožavanja životne sredine. Investitor je i prije početka rušenja objekta hotela, morao imati plan kako će deponovati otpad, a posebno znajući da u tom trenutku na teritoriji opštine Kotor ne postoji odlagalište građevinskog otpada.”- kazao je Jokić.

On je podsjetio da je na opštinskom placu u Industrijskoj zoni gdje se sada odlaže otpad od Fjorda, svojevremeno odlukom bivše DPS vlasti u tom gradu, kraće vrijeme funkcionisalo odlagalište Komunalnog preduzeća za građevinski otpad, ali je ono ukinuto nakon što se Opštini protestom obratila kompanija KIPS iz Podgorice koja u blizini ima svoj veliki distrubtivni centar i čija je okolina na ovaj način bila devastirana.

Jokić podvlači da je u pitanju omogućavanje investitoru Fjorda  da na protivpravan način, stekne znatnu finansijsku korist jer ga je DPS uprava Kotora poštedjela velikih troškova koje bi imao da šut propisno odveze i odloži na za to uredno registrovane deponije kojih ima u susjednim gradovima.

Deponija

“Procjena vrijednosti radova samo na pripremi odlagališta za prihvat građevinskog otpada kakvo Kotor trenutno nema je oko 200 hiljada eura, dok bi cijena posla samog odvoženja oko 8 hiljada kubnih metara građevinskog otpada, na udaljenosti do 5 km, prema cijenama po kojim naplaćuju gradska preduzeća u Podgorici, iznosila najmanje 110 hiljada eura. Odvoz šuta do lokacije na Ledenicima koštao bi još dodatnih 30 hiljada eura.”- kalkulacija je Jokića koji kaže da su, ironijom sudbine, “Omorikine” kamione koji šut odvoze na nelegalnu deponiju u Industrijskoj zoni, oni snimili na isti dan kada je DPS-ova većina u SO Kotor, na sjednici lokalnog parlamenta 30.septembra, donijela donijela odluku o određivanju lokacije za privremeno odlagalište neopasnog građevinskog otpada na Ledenicama. Ledenice se inače, nalaze na savim drugom kraju teritorije Opštine Kotor u odnosu na aktuelno nelegalno odlagalište šuta od Fjorda. Jokić je kazao da je prethodna kotorska vlast lani, u vrijeme kada grad nije imao određenu lokacviju za privremeno odlagalište građevinskog otpada, pokrenula proceduru njenog određivanja i pripreme dokumentacije za njeno legalno korišćenje.

“Tom prilikom se došlo do lokacija na Ledenicama i u bivšem kamenolomu u Nalježićima. Zbog političkih razloga, SO Kotor tada nije uspijela da donese ove odluke, da bi nova skupštinska DPS većina najprije donijela nacrt Odluke o odlagalištu, uputila ga najavnu raspravu i onda 30.09. donijela odluku o odlaganju građevniskog otpada na Ledenicima. Sastavni dio ove odluke je i programski zadatak sa UT uslovima, na osnovu kojega tek  treba uraditi projektnu dokumentaciju, a za upravljača odlagalištem je imenovano Komunalno Kotor, kao preduzeće registrovano za odlaganje otpada. Time su se stekli uslovi da se započne sa radovima na lokalitetu i da se u što skorijem roku isti uredi tako da ispunjava zakonske uslove i počne da radi kao legalno odlagalište otpada.”- istakao je Jokić dodajući da je  bacanje šuta od Fjorda na opštinski plac u Industrijskoj zoni koje je počelo u međuvremenu, potpuino nelegalno i štetno, zbog čega Demokrate traže reakciju Ekološke inspekcije i ostalih nadležnih organa.

KAKO JE PO ZAKONU

Građevinski otpad se može privremeno skladištiti u skladu sa članom 78a, Zakona o upravljanju otpadom. Pravo da skladišti i upravlja građevniskim otpadom ima pravno lice ili preduzetnik koji je za to registovan kod Agencije za zaštitu životne sredine, čiji se registar nalazi na internet sajtu. Lokaciju na kojoj će se skladištiti građevinski otpad određuje Skupština opštine, dok način skladištenja propisuje jedinica lokalne samouprave uz saglasnost ministarstva. Lokacija koju odredi Skupština opštine mora da bude ograđena, opremljena vagom za mjerenje, ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada. Pored navedenih zakonskih uslova, neophodni su i programski zadaci  i UT uslovi za izradu projekta odlagalašita, projekat odlagališta, procjena uticaja na životnu sredinu, određivanje kapaciteta odlagališta i slična tehnička dokumentacija. Uz sve to neophodno je i da pravno lice registrovano kod Agencije upravlja odlagalištem. Ništa od toga ne ispunjava lokacija na koju se trenutno odvoze hiljada tona šuta od srušenog hotela Fjord.

APRCOVIĆ. DOGOVORILI SMO SE SA INVESTITOROM: SVE ĆE BITI UKLONJENO

Gradonačelnik Kotora Željko Aprcović nam je potvrdio da se materijal od srušenog Fjorda u Industrijskoj zoni odlaže uz saglasnost lokalne uprave, ali da je u pitanju “privremeno odlaganje šuta”.

“Postigli smo sporazum sa investotorom da se taj materijal ovdje privremeno odloži, ali on tu neće ostati jer su stručnajci procijenili da je u pitanju materijal koji se može reciklirati i ponovno upotrebiti u gradnji novog objekta na mjestu starog Fjorda. Sve će se to u najkraće vrijeme nanovo iskoristiti, jer je taj materijal pogodan za tamponiranje i slično”- kazao je Aprcović ne objasnivši međutim, na temelju konkretno kojeg dokumenta i dozvole se građevinskim otpadom od Fjorda, mimo zakona, zatrpava opštinksi plac u Industrijskoj zoni.

Izvor:S.L
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije