26.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Barska plovidba kineskoj banci isplatila ratu od 1,87 miliona USD

Jedan od brodova kompanije Barska plovidba

Barska plovidba je kineskoj Exim banci isplatila ratu kredita od 1,87 miliona USD, dok će Crnogorska plovidba, u dogovoru sa kreditorom, platiti ratu sa malim zakašnjenjem.

Na naplatu dospijevaju rate kredita uzetih od kineske Exim banke za nabavku četiri crnogorska prekookeanska broda.

Barska plovidba već je uplatila iz sopstvenih prihoda cjelokupan iznos. Crnogorska plovidba zbog troškova remonta i dokovanja brodova “21 maj” i “Kotor”, nije uspjela da obezbijedi potrebna sredstva, pa će ratu, u dogovoru sa kreditorom, platiti sa malim zakašnjenjem.

Komercijalni direktor Barske plovidbe, Tihomir Mirković, potvrdio je za Emisiju za pomorce Radija Crne Gore da je, zahvaljujući dobrom ugovoru o vremenskom najmu brodova “Bar” i “Budva”, ta kompanija akumulirala dovoljno sredstava za ratu kredita uzetog za nabavku tih plovila.

“Izvršena je uplata prema kineskoj banci. Uplata je izvršena sa dvije poslovne crnogorske komercijalne banke gdje smo imali akumulirana sredstva, a rata je iznosila 1,87 miliona USD”, kazao je Mirković.

PR menadžerka Crnogorske plovidbe, Emina Stjepčević, kazala je da je to preduzeće protekle godine imalo dosta troškova, tako da nijesu uspjeli prikupiti sredstva za ratu kredita koja je oko 2,55 miliona USD.

Ti troškovi su se, kako je kazala, između ostalih, odnosili na dokovanje i farbanja, te generalni remont motora.

“Sada će biti uplaćeno milion USD, a ostatak u skladu sa očekivanim prilivima. Kroz nekoliko uplata, sve iz sopstvenih sredstava”, navela je Stjepčević.

Za “21 maj” i “Kotor”, brodove Crnogorske plovidbe, ugovor sa kineskom Exim bankom zaključen je 2010. godine. Brodovi su koštali oko 47,5 miliona USD.

Ugovor o kreditu za kupovinu brodova Barske plovidbe, “Bar” i “Budva” potpisan je sa istom bankom 2012. godine.

Plovila su koštala skoro 46,5 miliona USD. Za oba kredita date su državne garancije. Sva četiri crnogorska prekookeanska broda data su u vremenski najam.

Zakupac brodova Crnogorske plovidbe je kompanija Sea pioneer iz Londona, a Barske plovidbe danski Norden.

Izvor:MINA

Najčitanije