24.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Božović: Opština Tivat toleriše i otpisuje dugovanja DPS-a

Tivat – Photo Anton Marković

„Demokratska partija socijalista godinu dana ne plaća račune za zakup – korišćenje multimedijalne sale u Opštini Tivat, saopštavaju iz grupe birača „GORAN BOŽOVIĆ – ČASNO I ODGOVORNO ZA BOLJI TIVAT“.

„Sada je potpuno jasno zašto Opština Tivat mjesecima krije podatke i odbija da dostavi dokumentaciju o naplati zakupa za korišćenje multimedijalne sale u upravnoj zgradi Opštine Tivat. To što smo osnovano sumnjali poznavajući metode funkcionisanja DPS-a i njihovih opštinskih funkcionera, potvrđeno je konačno dokumentima koji su dostavljeni nakon višemjesečnog „ćutanja“ Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode. DPS nije platio račune za devet termina zakupa navedene sale, iako je Odlukom o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica br. 0101-843 od 30.10.2013. godine definisano da bi kompletan iznos po terminu trebalo da bude uplaćen na dan korišćenja sale“ saopštava Goran Božović, nosilac liste.

Na dokumentima se jasno uočava devet zaduženja DPS-a u periodu od 05. avgusta 2019. godine do 12. marta 2020. godine, kao i da ne postoji niti jedna uplata od strane DPS u tom periodu pa sve do 01. juna 2020. godine.

„Na kartici obveznika (DPS) nije evidentirana nijedna uplata u navedenom periodu, pa bi ukupan dug DPS-a trebalo da iznosi 2117,50 eura, bez zatezne kamate. Međutim, na posljednjem izvodu sa stanjem duga na 01.06.2020. godine evidentirano je dugovanje u iznosu od 968 eura (samo za poslijednja četiri termina zakupa). Đe je nestao dotadašnji dug za prethodnih pet termina zakupa u iznosu od 1149,50 eura? Da li je Opština Tivat nezakonito otpisala dio dugovanja DPS-a u navedenom iznosu, ili lažira dokumenta? Da li je moguće da skoro godinu dana Opština Tivat ne preduzima nikakve mjere da naplati dug DPS-a i dozvoljava da se isti gomila? Zašto se DPS-u odobrava korišćenje sale u novim terminima ako mjesecima ne plaća račune za zakup?“ Božović postavlja jasna pitanja opštinskoj upravi, navodeći da ne želi komentarisati polupismene račune koje kreiraju službenici uz banalne prepisivačke greške u navođenju godine i vrste zakupa, pa čak i u visini duga za naplatu.

Interesantno je da su na dan 01.06.2020. godine po 242 eura za zakup već mjesecima Opštini Tivat dužni i Socijaldemokrate (koji su dio lokalne vlasti) i SDP, koji su koristili navedenu salu za partijske konvencije.

DPS-dug za zakup

Božović je i ranije uz dokaze ukazivao na zloupotrebu opštinskih prostorija po mjesnim zajednicama i službenih vozila od strane DPS-a i lokalnih funkcionera u izbornoj kampanji koja je trenutno u prekidu.

„Prosto je nevjerovatno na koje sve načine ova neodgovorna i krajnje štetna vlast vrši zloupotrebe. Ova dokumenta su čist dokaz bezakonja, zloupotreba, neodgovornosti i bahatosti DPS-a i lokalnih funkcionera, koji prisvajaju javna sredstva i stavljaju ih u službu ostvarivanja ličnih i partijskih interesa. Sve ovo nedvosmisleno ukazuje na ozbiljno kršenje zakona te upućujemo poziv unutrašnjoj reviziji i drugim nadležnim organima da preduzmu radnje u svojoj nadležnosti kako bi se kaznila odgovorna lica koja ove zloupotrebe omogućavaju, te kako bi se sva dugovanja naplatila u skladu sa zakonom, jer su to sredstva svih građana Tivta. Još jednom pozivamo nadležne da kazne Opštinu Tivat i odgovorna lica zbog prethodnog ćutanja uprave i dokazanog kršenja odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kako bi dokazali da zakon nije mrtvo slovo na papiru i da kršenja istog neće proći nekažnjeno“ zaključuje Božović.

Najčitanije