11.9 C
Kotor

Slušaj online radio

CEDIS upozorava: Za šest mjeseci obračunato preko milion eura po osnovu neovlašćene potrošnje

CEDIS

CEDIS je tokom prethodnih šest mjeseci obračunao oko 9.3 miliona kWh (kilovatsati) po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije, čija je vrijednost oko 1.1 milon eura. Oko 30 odsto je obračunato po osnovu neovlašćene potrošnje – krađa, dok je oko 6.3 miliona kWhobračunato kao neovlašćena potrošnja kod samovoljno priključenih korisnika.

Akcija suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije koja je započeta u julu prethodne godine, biće nastavljena i u narednom periodu na području svih crnogorskih opština.

Ukupni gubitci u elektrodistributivnom sistemu su u diskretnom padu, pritom je tokom prethodne godine preuzeto čak 10 odsto više, odnosno 250MkWh više električne energije u odnosu na vrijednosti koje su ostvarene tokom 2020. godine. Intencija CEDIS-a je kontinuitet, odnosno dugoročna intenzivna aktivnost na terenu sve do minimiziranja prakse neovlašćene potrošnje na elektrodistributivnoj mreži.

CEDIS raspolaže najmodernijom opremom za utvrđivanje neovlašćenih aktivnosti na mjernim mjestima, dok radnje na terenu sprovode stručne ekipe sa višegodišnjim iskustvom, upoznate sa svim vidovima neovlašćenog preuzimanja električne energije i detaljnim informacijama o karakteristikama konzuma, naročito o problematičnim područjima.

Zakon o energetici zabranjuje neovlašćeno korišćenje električne energije i obavezuje CEDIS da ukoliko utvrdi krađu, bez prethodnog upozorenja, obustavi isporuku električne energije korisniku. Dalje postupanje propisano je Pravilima za sprovođenje postupka za otkrivanje, utvrđivanje i sprečavanje neovlašćenog korišćenja električne energije i Metodologijom za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije.

U prethodnom periodu putem korisničkih servisa CEDIS-a značajan broj korisnika je prijavljivao neovlašćenu potrošnju, zbog čega je aktivirana i posebna mail adresa: neovlascenapotrosnja@cedis.me , putem koje se anonimno može zahtijevati kontrola mjernog mjesta zbog sumnje na neovlašćenu potrošnju.

Najčitanije