22 C
Kotor

Slušaj online radio

Čiste podmorje gradske marine u Tivtu – izvođač ne radi kako je traženo u tenderu

Radovi na čišćenju nanosa mulja, pijeska i produbljivanju akvatorijuma gradske lučice Kalimanj, počeli su u subotu, a taj posao obavlja kompanija „Iva-put“ iz Tivta.

Ta firma je sa ponudom od 195.792 eura sa uračunatim PDV-om, ovaj posao dobila na tenderu koji je 19.decembra prošle godine raspisala Opština Tivat.

Tenderom je traženo da se iz podmorja gradske marine u roku od 30 dana, ukloni  40 hiljada kubika nataloženog materijala, te da se iskopani materijal koga sa dna Kalimanja uklanja plovni bager-refuler, plovnim cjevovodom transportuje i na udaljenost od 1 kilometar od marine i odloži na dno mora Tivatskog zaliva, na dubinama većim od 10 metara.

Uprkos tome, “Iva-put” je juče tokom prvog dana izvođenja radova nanose uz krajnjeg zapadnog dijela gradske lučice u blizini restorana “Volat”, plovnim cjevovodom ispuštala na samo oko 250 metara daljine, i to u sred ionako uskog i plitkog ulaza u kalimanjsku uvalu zvanog Grlo, praktično na taj način zatrpavajući ulaz u samu marinu.

Kraj ispusne cijevi bagera u tjesnacu Grlo

Na primjjedbe Tivćana koji su sa zaprepašćenjem gledali što se dešava, radnici angažovani na plovnom bageru tvrdili su da nemaju dovoljno dugačak ispusni cjevovod, te da će iskopani materijal koji privremeno odlažu u Grlu, kasnijje ponovno iskopati kada prepozicioniraju bager, te ga onda  “ispumpati” u more u blizini svjetionika koji označava prilaz Kalimanju. Dubina mora kod tog svjetionika, inače, mnogo je manja od tenderom zahtijevanih minimum 10 metara, a i svjetionik je na samo oko 400 meatar od ulaza u Klaimnaj, a ne traženih minimum 1 kilometar kako je to zahtijevano u tenderu Opštine Tivat, na kojem je pobijedila “Iva-put”. Da nemaju dovoljno dužine plutajućeg cjevovoda, vidjelo se i danas kada zbog praznika radovi nisu vršeni, ali je jasno da cjevovod od bagera na mulu kod “Volata”, dopire samo do ulaza u Kalimnaj, tjesnaca Grlo na jugoistoku.

Uz to, Tivćani koji su upućeni u način na koji je sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka građena aktuelna operativna obala i gatovi gradske marine, smatraju da će oni biti ugroženi ovakvim načinom kopanja nanosa mulja uz njih, jer niti jedan dio obale nije prilikom gradnje fundiran kopanjem u čvrstom morskom dnu, već naslanjanjem betonskih “L” profila na postojeći pijesak uvale Kalimanj koji sada “gubi” oslonac zbog kopanja usisnom pumpom bagera-refulera.

Gradska lučica Kalimanj ima deset gatova i 377 vezova uglavnom za male barke i motorna plovila građana Tivta, i njome je do sada upravljalo lokalno Komunalno preduzeće Tivat. U aktuelnom obliku gradska lučica je napravljena sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka sredstvima samodoprinosa koji su za nju izdvojili sami Tivćani. Uprkos tome, Vlada je Kalimanj proglasila lukom od lokalnog značaja i povjerila na upravljanje JP Morsko Dobro iz Budve, obavezavši tu državnu firmu da gradsku lučicu Tivta ponudi na tender za izbor novog koncesionara, a kojem će biti omogućeno da dio kapaciteta Kalimanja privede komercijalnogj namjeni i da ih izdaje nautičkim turistima.

Iz Opštine Tivat su najavili da će učiniti sve da na predstojećem tenderu dobiju koncesiju da tivatsku gradsku lučicu zadrže u sopstvenim rukama, dodajući da su spremni da za njen zakup Morskom Dobru godišnje plate minimum 12 hiljada eura fiskne zakupnice, plus varijabilni dio u određenom procentu od zarade Komunalnog od naplate komunalnih vezova Tivćanima, kao da ulože značajna sredstva u uređenje Kalimanja. Stoga je Opština, iako još nije ni dobia koncesiju, uložila oko 300 hiljada eura u čišćenje podmorja gradske marine, postavljanje ograde, video nadzora i ostalog.

Izvor:S.L

Najčitanije