12.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Crna Gora kao nova evropska ronilačka destinacija

Sa olupine austrougarskog parobroda Tihany u blizini Mamule

Radionice o razvoju ronilačkog turizma u Kotoru i Baru


Pomorski fakultet Kotor i Turistička organizacija Bar organizuju radionice “Crna Gora nova evropska ronilačka destinacija – Modeli upravljanja destinacijom”.

Radionice se održavaju u petak u Kotoru na Pomorskom fakultetu i u ponedjeljak u Baru u zgradi Opštine sa početkom u devet sati. Obje radionice dio su aktivnosti u okviru  WRECKS4ALL IPA CBC projekta u kojem učestvuju Pomorski fakultet Kotor i Turistička organizacija Bar.

“Na radionicama će se diskutovati o ekonomskom doprinosu ronilačkog turizma cjelokupnoj turističkoj privredi, predstavićemo akcioni plan uspostavljanja destinacije, kao i modele upravljanja ronilačkom destinacijom u okviru kojih će biti diskutovane koristi koju pojedine institucije ili turistička djelatnost imaju od ronilačkog turizma”- kazao je podvodni arheolog Darko Kovačević.

Inače, WRECKS4ALL projekat koji vodi Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore, dio je Interreg IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude”. Njegov cilj, pored ostaloga je da primjenom najsavremenijih tehnologija u istraživanju i prezentaciji podvodne kulturne baštine, doprinese njenoj zaštiti i predstavljanju što širem krugu ljudi, kao i da pomogne razvoju ronilačkog turizma kao specifične i vrlo unosne grane turističke djelatnosti. Crna Gora ima odlične preduslove za razvoj ronilačkog turizma jer ima relativno toplo i vrlo prozirno more u kojem u najvećem dijelu giodine, vlada dobra vidljivost, a podmorje je bogato prirodnim ljepotama ali i ostacima potonulih brodova i aviona, što ga čini posebno privlačnim za tzv. wreck diving – ronjenje na olupinama. Duž primorja od Mamule do ušča Bojane, kao i unutar zaliva Boke, postoji pedesetak takvih lokaliteta  na koje pojedinačno ali i u manjim organizovanim grupama odlaze ronioci-turisti. Nekoliko interesantnih lokacija za wreck diving ima i na Skadarskom jezeru ali one još uvijek nisu na taj način do sada  bile turistički valorizovane.

Projekat  WRECKS4ALL inače, već je rezultirao činjenicom da je u okviru Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo na Pomorskom fakultetu Kotor nedavno osnovana prva naučno-istraživačka jedinica za pomorsku arheologiju i podvodnu kulturnu baštinu u Crnoj Gori – Laboratorija za arheologiju pomorstva. (LAP). Njena uloga, pored ostaloga, je i da doprinese razvoju Crne Gore kao destinbacije ronilačkog turizma.

Pomorski fakultet je kroz učešće  u međunarodnim projektima, uspio da  obezbijedi i vrijednu novu opremu za LAP koja tako raspolaže sa plovilom dužine 8,5 metara sa dva motora, opremljenim digitalnim navigacijskim uređajem a koje je adaptirano za ronilačke aktivnosti. LAP ima i opremu za tehničko ronjenje, opremu za digitalnu dokumentaciju podvodne kulturne baštine odnosno za fotogrametrijsko 3D skeniranje, opremu za foto i video snimanje pod vodom, daljinski upravljanu ronilicu –podvodni dron (ROV) opremljen HD kamerom, svijetlima i sonarom, opremu za daljinsku detekciju multi beam i side scan sonare…. Laboratorija za arheologiju pomorstva u Kiotoru ima i specijalno opremljenu sobu sa zidnim ekranom visoke rezolucije i serverima i radnim stanicama za procesuiranje i analizu prostornih 3D podataka dobijenih akustičnim i optičkim metodama daljnske detekcije, prostoriju sa opremom za lasersko skeniranje i 3D štampu,  te moderno opremljenu učionicu sa pametnom tablom i projektorom.

Izvor:S.L.

Najčitanije