17 C
Kotor

Slušaj online radio

Da li Aerodromi Crne Gore namjerno diskriminišu Tivćanku – samohranu majku dva djeteta?

Aerodrom Tivat

Samohrana majka dvoje djece, Jelena Vasić iz Tivta, praktično je odbijena je na konkursu Aerodroma Crne Gore (ACG) za prijem sezonske radne snage na aerodromu Tivat iako se na oglas prijavilo više nego duplo manje kandidata od traženogh broja izvršilaca, te iako  Vasić za sobom već ima višegodišnje iskustvo rada u toj vazdupnoj luci.

Ona naime, više od šest godina sezonski ili sa kraćim prekidima, radi kao spremačica na aerodromu Tiuvat gdje su inače, prethodno već radili njen pokojni otac i majka. Pri tome je Vasić svojevremeno akumulirala dvije godione idva mjesece neprekidnutog radnog angažovanja na određeno vrijeme, čime je ispunila i nadmašila tada važeći zakonski uslov čpo kome je poslodavac- ACG nejn radni angažman morao da pretvori u stalno zaposlenje, odnosno da sa Vasićevom potpiše ugovor o radu na nedodređeno vrijeme. To se međšutim, nije desilo pa je Vasić lani, smatrajući da su joj uskraćena prava iz radnih odnosa, tužila tu firmu.

U međuvremenu, ACG su 30.marta raspisali oglas za sezonsko angaživanje radne snage na aerodromu Tivat za ljeto 2022. a kojim je, između ostaloga, oglašeno i 25 slobodnih radnih mjesta za spremačice. Na oglas se prijavila i Vasić koja za sobom već ima višegodišnje radno iskustvo na upravo na tim pozicijama na tivatskom aerodromu, završila je sve neophodne obuke i posjeduje sve licence koje su joj potrebne za rad na području na kojem važe pojačane bezbjedonosne mjere kakvi su aerodromi i granilnmi prelazi. Iako se od traženih 25 na oglas prijavilo samo 12 kandidatkinja ukljulujući i Vasićevu, uptrava aerodroma Tivat je na razgovor za dobijanje posla pozvala njih 11, ali ne i svoju dosadašnju dugogodišnju sezonsku radnicu. Na Vasićkin rad i odnos prema poslu i obvavezama inače, nikada ranije nije bilo nikakvih promjedbi, već je naprotiv, ona pohvaljivana za svoje zalaganje i rezultate rada.

“Tužno je i žalosno da se uprava firme na ovaj način odnosi prema ženi koja je samohrana majka i kojoj je taj manje-više neprekinuti višegodišnji radni angažman na aerodormu Tivat bio odnova egzistencije njene porodice. Nekorektno je da se preko 45 dana od raspisivanja oglasa ona ne poziva na razgovor za posao koji je do sada uvijek odgovorno i savjenso radila, samo zbog toga što je u međuvremenu podnijela tužbu protiv poslodavca za koga smatra da ju je uskratio u njenim već stečenim  pravima. Posebno je ovakav postupak ACG neshvatljiv u siutuaciji kada je i sam menadžment firme svjestan da imamo velikih problema sa obezbjeđivanjem nedostajuće sezonske radne snage na pojednim pozicijama kao što su to pozicije spremalica i gdje ćemo mi ovog ljeta na aerodromu Tivat, imati pravi haos ako ne nađemo 25 sezonskih spremačica jer nam se na oglas za njihovo zapošljavabnje javilo manje od pola traženog broja.“- ističe sagoornik sa Aerodroma Tivat koji je želio da ostane anoniman i koji je upoznat sa višegodišnjom praksom  angažovanja sezonske radne snage od strane ACG.

Iz te državne kompanije nisu odgovorili na pitanja da objasne razloge zbog čega Vasićeva koja se prijavila na oglas na kome je stiglo duplo manje prijava kandidata od traženog broja izvršilaca, nije ove godine pozvana na razgovor za sezonski posao na aerodromu Tivat, te da li to ima veze sa činjenicom da je ona prethodno tužila ACG jer joj ta firma nije ponudila posao na nedređeno vrijeme u momentu kada je Vasić stekla zakosnke uslove za to.

„Ukoliko je sudski spor iz radno-pravnih odnodsa koji je protiv ACG pokrenula gđa Vasić razlog zašto ista nije pozvana na razgovor za dobijanje posla iako je bilo manje kandidata od broja traženih na posljednjem oglasu ACG za prijem sezonske radne snage, da li je menadžment ACG svjestan da na taj način ugrožava osnovna ljudska prava gđe Vasić i svjesno je diskriminiše.“- takođe je pitanje na koje od menadžmenta ACG nema odgovor.

U međuvremenu, o slučaju Jelene Vasić je zvanično upoznata i Inspekcija rada od koje je traženo da se angažuje i ispita postupanje ACG.

Inače, ACG je i sa aktuelnim svojim DF-Demokrate –URA menadžmentom u Bordu direktora tog državnog preduzeća, u proteklih godinu dana nastavio sa ranijom DPS-SDP-SD-BS višegodišnjom negativnom praksom nepotizma i zapošljavanja po partijskoj osnovi u toj firmi. Kao jedna od eklatantnijih takvih primjera istakao se onaj Saše Jovovića iz Herceg Novog – sina nedavno na žalost, preminulog člana Odbora direktora ACG i bivšeg v.d. izvršnog direktora te firme, Ognjena Jovovića. On je kao prvi posao u životu, prvo u ljeto prošle godine, dobio kao sezonac na aerodromu Tivat na mjestu zemaljskog stjuarda kojeg je jedno vrijeme obavljao čak i bez položenog obaveznog kursa „Safaty awareness in air side zone“ , da bi početkom ove godine Saša Jovović bio zaposlen na nedređeno i to na mjestu dispečera u Operativnom centru Aerodroma Tivat.

Najčitanije