8.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Doprinos Aerodroma Crne Gore razvoju ekološke svijesti

Arodrom Tivat – ACG

Aerodromi Crne Gore potpisali su Deklaraciju iz Tuluza, čiji je cilj da se emisija ugljen-dioksida u avijaciji i potpunosti eliminiše, odnosno svede na nulu do 2050.godine. Riječ je o prvoj javno-privatnoj inicijativi ove vrste u vazduhoplovstvu na globalnom nivou.

Eliminacija CO2 iz avijacije se prvi put pominje 2019. godine u rezoluciji Međunarodnog savjeta aerodroma, a formalizovana je danas, u okviru francuskog  predsjedavanja EU koja je domaćin Evropskog samita avijacije.

Za sada, ambicioznom cilju, pristupilo je 77 aerodromskih operatera sa oko 200 evropskih aerodroma.

Iz Aerodroma Crne Gore su ponosni što su dio evropske ekipe koja predvodi borbu za zdravu životnu sredinu, a samim tim se obavezuju i da će korišćenjem obnovljivih izvora energije postupno izmijeniti procese rada, čime će doprinijeti osnaživanju ekološke svijesti i očuvanju našeg jedinog doma, planete Zemlje. Za Crnu Goru, koja je i po Ustavu ekološka država, pristup ovoj deklaraciji je bila i državna obaveza.

Šta podrazumijeva “Deklaracija iz Tuluza”

Potpisnici ove deklaracije načelno prihvataju usmjeravanje svojih daljih aktivnosti u pravcu podizanja nivoa energetske efikasnosti i implementacije preporučenih ekoloških mjera i standarda.

Konkretno, te aktivnosti podrazumijevaju uključenje zelenih izvora energije, elektrifikaciju opreme za zemaljsko rukovanje, poboljšanje uslova za korištenje javnog prijevoza, upravljanje otpadom i inicijative za njegovo smanjenje, praćenje i angažovanje na budućim projektima o električnom taksiranju i održivim avio-gorivima.

Napominjemo da su regiona, sem crnogorskih aerodroma, ovu deklaraciju potpisali i TAV aerodromi u Sjevernoj Makedoniji (Skoplje i Ohrid), Vinči aerodrom u ime beogradskog aerodroma Nikola Tesla i aerodrom Zagreb. Aerodromi iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Albanije kao ni ostali aerodromi iz Srbije i Hrvatske nijesu potpisali ovaj dokument.

Najčitanije