23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

“Doprinos kulturnih i kreativnih aktera osnaživanju građana/ki”

Kotor noću - Photo Zoran Nikolić
Kotor noću – Photo Zoran Nikolić

“Doprinos kulturnih i kreativnih aktera osnaživanju građana/ki” publikacija koja je nastala kao rezultat ECLECTIS – European Citizens’ Laboratories for Empowerment: CiTIes Shared, projekta Evropske kulturne saradnje, implementiranog tokom 2012-2014.

Ovaj projekat je obuhvatio 11 evropskih i međunarodnih partnera iz 9 zemalja, koji su radili na uključivanju građana/ki u razvoju urbanog prostora, kao i dijeljenju zajedničkog interesa za razvoj kreativnih projekata inspirisanih umjetničkim i inkluzivnim pristupima.

Jedan od partnera na projektu bio je i EXPEDITIO iz Kotora.

Publikacija se odnosi na:

  • osnaživanje građana/ki u sprovođenju lokalnih promjena sa dugoročnim efektom;
  • osnaživanje kreativnosti i prisvajanju urbanog prostora;
  • jačanju evropske raznolikosti urbanog prostora;

Osnaživanje evropskih građana je vezano za promociju drugačijeg pristupa, u kojem građanin/ka nije korisnik/ca ili potrošač, već aktivni saradnik/ca u transformaciji njegove ili njene okoline. Ovo doprinosi stvaranju grada koji je u većoj mjeri demokratski, pravedan i održiv.

Ciljevi ove publikacije su:

  • dijeljenje iskustava sa svim zainteresovanim stranama;
  • jačanje uključivanja građana/ki i kreativnih aktera u donošenju odluka vezanih za grad;
  • podržavanje njihove uloge u kreiranju politike, od lokalnog do evropskog nivoa;
  • podnošenje pisanog materijala Evropskoj uniji, kako bi se doprinijelo propagiranju uloge kulturnih i kreativnih sektora u evropskim politikama.

Publikacija “Doprinos kulturnih i kreativnih aktera osnaživanju građana/ki” je namijenjena donosiocima odluka, profesionalcima u oblasti kulturnog i urbanog planiranja, kao i građanima/kama iz cijele Evrope i šire.

Najčitanije