18 C
Kotor

Slušaj online radio

Dugotrajni nerad katastra u Tivtu napravio brojne probleme lokalnoj samoupravi

Katastar Tivat

Poteškoće u radu Područnog odjeljenja u Tivtu Uprave za katastra i držvnu imovinu Crne Gore (UIKD) a koje u manjoj ili većoj mjeri traju već duže od godinu dana, pričinile su i brojne probleme u funkcionisanju pojedinih organa lokalne uprave Tivta, ali i indirektno finansijski negativno uticale na opštinski budžet.

Naime, zbog toga što UIKD na čijem je čelu Koča Đurišić (DF) mjesecima nije odgovorila na viš puta ponovljene zahtjeve Sekretarijata za finansije Opštine Tivat da Katastar ovom opštinskom organu dostavi ažurirane katastarske podatke za nekretnine u Tivtu, Sekretarijat za finansije lani uopšte nije mogao da završi zaduženja za sva pravna lica – obveznike poreza na nepokretnosti u tom gradu. Između ostaloga, kako se navodi u izvještaju gradonačenika Željka Komnenovića (NP) o ostvarivanju funkicija lokalne uprave Tivta u 2021. zbog neažurnosti i nepostupanja UIKD, nisu završeni godišnji obračuni i zaduženja po osnovu poreza na nepokretnosti i za neke od tzv. velikih obveznika, poput vlasnika imovine na ostrvu Sveti Marko.

Inače, u toku 2021. godine, Sekretarijat za finasije Optine Tivat je za ukupno 13.007 obveznika plaćanja poreza na nepokretnosti, donio ukupno 20.287 rješenja o obračunu i naplati te dadžbine koja jedan od glavnih izvora finansiranja lokalne uprave. Od toga se 16.532 rješenja odnose na porez na objekte za fizička lica, 496 rješenja za pravna lica, a 3.659 su rješenja za porez na zemljište. U odnosu na godinu ranije, lani je donijeto 662 rješenja više.

„Ukupno poresko zaduženje za porez na nepokretnosti sa kamatom iznosi 6.351.962,29 eura. Ukupno zaduženje je manje nego prethodne godine, a razlog tome je u činjenici da na više dopisa i zahtjeva da se ovom organu dostave ažurirane katastarske podloge u DWG formatu, Uprava za katastar i državnu imovinu nije dostavila tražene podatke, te na taj način nisu završena zaduženja za sva pravna lica, a između ostaloga i „velika pravna lica“ kao što je „Ostrvo Sveti Marko“- piše u dijelu izvještaja gradonačelnika koji se odnosi na rad Sekretarijata za finansije.

Opština Tivat je tokom prošle godine prihodovala ukupno 6.099.100,51 euro od poreza na nepokretnosti, što je 17% više nego 2020.  Od ukupnih uplata, 4.386.365 eura se odnosi na zaduženja za 2021. a ostalo na neplaćene dugove za porez  na nepokretnosti iz ranijih godina.

Inače, problemi u funkcionisanju tivatskog katastra inače, počeli su krajem 2020. kada je u akciji policije i Specijalnog državnog tužilaštva kojim je tada rukovodio Milivoje Katnić, zbog sumnje u malverzacije prilikom upisa državne svojine u pojasu morskog dobra u Tivtu kao privatne imovine, uhapšen direktor tadašnje Uprave za nekretnine Dragan Kovačević (SD), načelnica tivatskog Katastra Ana Lakićević i još nekoliko sa njima povezanih lica. Zbog toga su narednih mjeseci građani i privreda u Tivtu trpjeli veliku štetu jer su prostorije ovdašnjeg Područnog odjeljenja UIKD bile zatvorene, pa građani i institucije poput Opštine nisu mogli završiti bukvalno niti jednu pravnu radnju koja je vezana za raspolaganje nekretninama na teritoriji te Opštine. Brojni apeli Opštine Tivat upučeni bivšem premijeru Zdravku Krivokapiću i Ministarstvu finansija u čijem se resoru nalazi UIKD, ali i rukovodstvu te Uprave da se tivatski katastar popuni adekvatnim brojem ljudi i da ta služba konačno krene da radi na pravi način u skladu sa potrebama građana, instutucija i privrede, mjescima su bili neuslišeni. Tek nakon više od godinu dana skorio potpune blokade, prije par mjeseci stanje se pomalo, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na realne potrebe grada, stanovnika i privrede, počelo poboljšavati.

Područno odjeljenje UIKD Tivat od nedavno ima i novu načelnicu Tijanu Dašić za koju gradonačelnik Komnenović smatra da je ambiciozna i odgovorna te da će ona brzo popuniti kadrovske praznine među službenicima ovdašnjeg Katastra. Iako priznanje da je UIKD time što duže od godinu nije vratila rad tivatskog katastra u normalu, Opštini nanijela direktnu finansijku štetu, Komnenović ističe da “vjeruje u dobru namjeru  aktuelne kadrovske postavke” u tivatskom Područnom odjeljenju i da će ona uspjeti da rad te važne službe koja godiššnje rješava i preko 3.000 predmeta, uspjeti da  vrati na pravi kolosjek.

NEFUNKCIONALNI KATASTAR LANI ZAKOČIO I EKSPROPIJACIJU

Ogromnih teškoća u radu zbog nefunkcioniusanja Područnog odjeljenja UIKD za Tivat, lani je imala i Direkcija za imovinsko-pravne poslove Opštine Tivat jer je katastar organ koji po zakonu, iupisuje razna prava na nepokretnostima.

Direkcija je stoga lani imala problema sa neblagovremenim rješavanjem i dugotrajnošću upravnih  postupaka, a posebno sa postupcima ekpropijacije privatne imovinje za potrebe gradnje novih javnih objekata i infrastruktrure. Takvi postupci gdje je Opština korisnik ekspropijacije, bi trebali da se vode po hitnoj procedutri jer je u pitanju ostvarivanje javnog interesa.

“Ni u jednom od 13 aktivnih predmeta od kojih su dva iz 2021. godine a ostali su iz 2020. i ranijih godina, nije bilo postupanja (saslušanja stranaka – vlasnika zemljišta, te donošenja odluka) i pored niza pismenih i usmenih urgancija”- stoji pored ostaloga, u izvještaju o radu Direkcije za imovinsko-pravne poslove Opštine Tivat u prošloj godini.

Izvor:S.L.

Najčitanije