35.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Đukanović: Od početka godine riješena 403 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Budva – foto Boka News

Sud za prekršaje u Budvi je za period 1. januara  do 20. mpvambra 2023.godine imao ukupno u radu 581 predmet iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, od čega su riješena ukupno 403 predmeta ili 70 odsto.

Predsjednik budvanskog suda za prekršaje Marko Đukanović saopštio je da najveći udio u broju riješenih predmeta su osuđujuće odluke, pri čemu, kaže, dominiraju novčane kazne, a potom i uslovne osude, kazne zatvora, kao i vaspitne mjere.

“U preko 80 odsto predmeta u kojima je donijeta osuđujuća odluka, prema okrivljenima je izrečeno ukupno 248 zaštitnih mjera, i to: u 105 predmeta zabrana uznemiravanja i uhođenja, u 90 predmeta zabrana približavanja, u 31 predmet udaljenje iz stana, u 15 predmeta obavezno liječenje od zavisnosti na slobodi, u jednom predmetu obavezno psihijatrijsko liječenje i u šest predmeta obavezan psihosocijalni tretman”, naveo je Đukanović u saopštenju.

Postupci su, po njegovim riječima, u prosjeku trajali jedan dan, osim kada su predmeti zaprimani u redovnom postupku, kada je prosječna dužina postupka iznosila 25 dana.

Najčitanije