14.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Đukić na poziv European Maritime Heritage u Lisabonu promoviše evropske vrijednosti lokalnog nasljeđa

Danijela Đukić

Direktorica JU Muzej i galerija Tivat, Danijela Đukić, u kontinuitetu promoviše, prezentuje i sarađuje sa brojnim evropskim organizacijama, muzejima i pojedincima predstavljajući ustanovu, Tivat, Boku Kotorsku i Crnu Goru.

Đukić u kontinuitetu od 2015. godine ona promoviše ideje Udruženja Mediteranskih Pomorskih Muzeja, ali i Udruženja za očuvanje evropskog pomorskog nasljeđa.

“Razmišljaj globalno, reaguj lokalno“ istakla je direktorica muzeja, koji je malim koracima krenuo ka velikim pobjedama. Radom i aktivnim učešćem na onlajn sastancima lokalni muzej prepoznat je u evropskim krugovima, organizacijama i muzejima.

Prisustvovanjem na konferencijama, forumima, seminarima i radionicama muzej je uložio mali trud, koji se već vraća kroz brojne benefite koje muzej dobija od evropskih muzeja – smjernice za model održivosti i način finansiranja do reevaluacije kolekcija i mogućnosti zajedničkih projekata. JU Muzej i galerija Tivat je prvi muzej u Crnoj Gori koji se našao na evropskoj mapi muzeja koji su pokrenuli akcioni plan za održivi razvoj, ali i prepoznajemo potrebu za proširivanjem kadrovskih kapaciteta ka osnaživanju muzeja kao krovne institucije u gradu u okviru svoje djelatnosti i važnosti kontinuirane saradnje lokalne samouprave i muzeja zarad dobrobiti zajednice.

Na poziv Jose Almeida predsjednika EMH-European maritime heritage direktorica muzeja će prisustvovati seminaru na temu „Ka evropskoj mreži baštenskih luka“ koji će se održati 13.januara.

Pramac iz brošure EMH

Prisustvovanje na seminaru doprinijeće nastavku širenja poznanstva sa predstavnicima visokih evropskih krugova, promovisanju muzeja i Tivta kao ozbiljnog sagovornika u prihvatanju i sprovođenju dobrih praksi iz EU inkorporirajući ih na lokalni nivo kroz promovisanje evropskih vrijednosti lokalnog nasljeđa i zajedništva što predstavlja širi javni interes.

Uz brojne visoke stručnjake, profesore, experte koji će predstaviti ideju i važnost zajedničkih akcija u ovom pravcu u uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti João de Almeida predsjednik EMH, Augusto Salgado direktor Pomorskog muzeja, António Vicente zamjenik šefa predstavništva Evropske Komisije i Diogo Moura odbornika za kulturu ispred Savjeta grada Lisabona.

Teme koje će biti predstavljene odnose se na baštenske luke promovišući ideje ka održivoj budućnosti i važnosti razumijevanja luka, dok će veći dio tema biti posvećen primjerima dobrih ustaljenih i svjetski prepoznatih praksi  Italije, Velike Britanije, Švedske, Španije i Portugalije.

Bucio iz brošure EMH

Evropsko pomorsko nasljeđe predstavlja udruženje koje nastoji da štiti materijalne relikvije pomorske prošlosti do nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Ideja i organizacija je rođena u istorijskoj luci Amsterdama 1992. godine. Od autora Povelje Barselone do učešća u internacionalnom sporazumu Memorandum razumijevanja za međunarodna putovanja tradicionalnih brodova samo je neznatan dio koje je ovo udruženje profesionalaca doprinijelo da se tradicionalni drveni jedrenjaci prepoznaju u zakonskim legislativama i plovidbama. Pomorstvo je kompas organizacije promovišući i čuvajući ideje za prenošenje budućim generacijama.

Danijela Đukić direktorica JU Muzej i galerija Tivat istakla je i važnost popisa 2023. godine čije rezultate očekuje tokom januara. Tradicionalni muzej kakva je u načelu ideja za osnivanjem muzeja bila davnih 70tih, 80tih godina danas mora proistaći u odnosu na savremene muzeje i potrebe društva. Muzej predstavlja ne samo tradiciju stanovnika područja Tivta i Boke Kotorske kao šireg konteksta ka shvatanju istorijata i razvoja, već i potrebu praćenja i prezentovanja savremenih tokova i promjena u društvu, zajednici i lokalnoj samoupravi, ali i potrebe stavljanja fokusa na jačanje i izgradnju kapaciteta na relaciji lokalna samouprava-muzej-zajednica pritom stavljajući interes, potrebe i jačanje rezilientnosti društva u prvi plan.

Upravo u odnosu na savremene potrebe i promjene evropska muzejska zajednica od svih muzeja i profesionalaca traži djelovanje, promovisanje i širenje svijesti svih vrijednosti za održivu zajednicu, razvoj strateškog plana i kampanja u institucijama, usklađivanja muzejskih akcija sa nacionalnim politikama ili  preduzimanje radnji u njihovom odsustvu, istovremeno zagovarajući i demonstrirajući sposobnost muzeja da doprinese održivoj transformaciji Evrope.

Barbara u muzeju

I na kraju, barkasa „Barbara“ biće promovisana i prezentovana kao brod koji i danas zauzima veliku pažnju lokalnog stanovništva Boke Kotorske i turista koje privlače pomorske priče i pomorsko nasljeđe i predstavlja odnos društva prema lokalnom nasljeđu na AMMM listu brodova od značaja.

Najčitanije