14 C
Kotor

Slušaj online radio

Međunarodna vježba reagovanja u slučaju zemljotresa – na vježbi je učestvovalo blizu 500 učesnika iz Crne Gore i inostranstva

Učesnici vježbe foto MUP

Međunarodna terenska vježba na temu reagovanja u slučaju zemljotresa – BALANCE 2022, u organizaciji Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, održana je u periodu od 10. do 14. oktobra 2022. godine, na 12 lokacija, saopšteno je iz Ministartva unutrašnjih poslova.

“Obuka je sprovedena u Kotoru, Tivtu i Herceg Novom, i to na lokacijama u Starom gradu Kotoru, zatim lokacijama Autoboka, bivša fabrika Rivijera, Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru, Župa, Opatovo, Luštica i Tajno brdo. Kamp (baza operacije) za smještaj spasilačkih timova nalazio na lokaciji nekadašnjeg hotela Fjord”, navodi se u saopštenju.

Na vježbi je učestvovalo blizu 500 učesnika iz Crne Gore i inostranstva, uključujući i spasilačke timove iz Albanije, Bugarske, Italije, Grčke i Kipra i timove Crvenog krsta Srbije i Slovenije.

“Na vježbi je učestvovao i crnogorski tim za traganje i spašavanje iz ruševina, tim Crvenog krsta Crne Gore, opštinski timovi za zaštitu i spašavanje Kotor, Tivat i Herceg Novi, predstavnici različitih ministarstava, uprava i agencija, službe zaštite i spašavanja, dobrovoljna vatrogasna društva, specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje i drugi subjekti zaštite i spašavanja koji se uključuju u aktivnosti zaštite i spašavanja u slučaju zemljotresa, kao i tim EU za civilnu zaštitu. Takođe, značajan broj učesnika bio je i u rukovodstvu vježbe (menadžment vježbe, logistika, menadžment baze operacije-kampa itd), a učestvovali su i treneri, evaluatori i posmatrači vježbe”. kaže se u saopštenju.

Pojašnjavaju da su a vježbi  testirane procedure primanja međunarodne pomoći u slučaju razornog zemljotresa, kao i uvježbavane procedure iz EU smjernica za Podršku zemlje domaćina (HNS).

“Vježba je omogućila timovima da uvježbavaju tehnike traganja i spašavanja iz ruševina, upotrebu novih tehnologija, međusobnu saradnju i interoperabilnost. Takođe, na ovoj vježbi sprovedene su i aktivnosti na zaštiti kulturnih dobara, kao i simulirano pružanje pomoći osobama sa invaliditetom u slučaju zemljotresa”, navodi se u saopštenju.

Vježba je realizovana u okviru EU projekta BALANCE – Upravljanje zemljotresima već́ih razmjera na zapadnom Balkanu kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje, koji se implementira u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Ovaj projekat realizuje Konzorcijum kojeg čini 14 institucija i organizacija iz: Crne Gore (Direktorat za zaštitu i spašavanje, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i DOO PAG – Project Advisory Group), Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i Španije. Koordinator projekta je Evropski univerzitet iz Kipra (EUC).

“Cilj projekta je unapređenje kapaciteta za pripremljenost i reagovanje u slučaju katastrofa, koje zahtijevaju zajedničku koordiniranu akciju i odgovor posredstvom Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Razmjena kapaciteta i resursa, podrška donosiocima odluka, upotreba dokazanih inovativnih alata i zajednička obuka treba da dovedu do unapređenja prekograničnih procedura saradnje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu”, zaključeno je u saopštenju.

Najčitanije