23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Ekološka korupcija je jedan od najvećih izazova sa kojima se Crna Gora suočava

Ekologija i korupcija – foto Mediabiro

BIRN i Građanska alijansa, zajedno sa šest lokalnih medija i organizacija civilnog društva, organizovali su prvu antikorupcijsku tribinu posvećenu borbi protiv korupcije u sektoru životne sredine.

Kroz šest subgrantova dodijeljenih lokalnim medijima i organizacijama civilnog društva tokom prethodne godine, bavili su se nekoliko ekoloških pitanja na temelju potreba zajednica koje žive u tim opštinama, posebno u opštini Nikšić, Pljevlja, Ulcinj i cijelom Bokokotorskom zalivu.

Ekološka korupcija je jedan od najvećih izazova sa kojima se CG suočava, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. On je prilikom svog izlaganja kazao da borba protiv korupcije, posebno ekološke, nije borba samo protiv korumpiranih službenika, već i protiv namještenih propisa.

“Kako bi se ostvarilo ne samo pravo na zdravu životnu sredinu, nego i pravo na život bez korupcije, svjedoci smo ne samo administrativne korupcije kada je u pitanju ekologija, u smislu podmićivanja državnih službenika da omoguće neku nezakonitu radnju, nego je jedan od najvažnijih problema u ovoj oblasti ovladavanje državom. Riječ je o fenomenu političke i sistemske korupcije koja se svodi na stvaranje mreže moći za vršenje protiv zakonitog uticaja, koji rezultira prodajom i namještanjem propisa”, kazao je on i dodao da su donosioci odluka bili vrlo često finansirani od brojnih struktura moći, a koji su kako je rekao, zauzvrat svojim finansijerima omogućavali “legalizaciju korupcije”.

Koprivica je poručio da državne institucije neće tolerisati ni jedan vid ekološke korupcije, u tom pravcu će ojačati kapacitete inspekcijskih službi, pružiti punu podršku Specijalnom državnom tužilaštvu, te procesuirati sve one oblike korupcije za koje imaju evidentne dokaze.

Programski direktor Građanske alijanse Milan Radović kazao je da, kada je posrijedi ova oblast u prethodnom periodu jeste zabilježen napredak, koji se kvalifikuje kao ogrnaičen.Prema njegovim riječima, najveći napredak je ostvarilo Specijalno državno tužilaštvo. Kako je istakao situacija je i dalje zabrinjavajuća,  vidni su brojni problemi i preporuke koje se ne realizuju uopšte ili se realizuju djelimično.

“Moramo još dosta da uložimo u naše kapacitete. Najvažnije da unaprijedimo  istrage, krivično gonjenje i presude protiv korupcije pogotovo one na visokom nivou. Kada je u pitanju ova tema, zaštita životne sredine, rekao bih da su i tu otvorena značajna pitanja i to najviše u radu ekoloških aktivista. Tu bih pomenuo samo neke: izvlačenje šljunka, nezakonita sječa šuma, odlaganje otpada, zagađenost vazduha i niz drugih. Odgovori su i dalje na čekanju, ključno je da se u ova pitanja uključe i organi vlasti sa jedne strane, a sa druge građani koji se moraju uključiti kada je u pitanju promjena svijesti, u cilju očuvanja prirodnog bogatstva”, rekao je on.

Izvršni direktor BIRN- a Crna Gora Vuk Maraš podjsetio je da je korupcija zaštitne sredine dio trogodišnjeg programa podržanog od strane američkog State Department-a. Istako je da su godinu dana radili na ovoj temi  sa Građanksom alijansom i šest lokalnih partnera.

Vuk Maraš

“Cilj ovog projekta je bio da se fokusiramo na potrebe građana. Konsultovali smo više stotina građana koji su to problemi sa kojima treba da se bavimo. Mapirali smo tri dijela Crne Gore sa gorućim ekološkim problemima a to su Boka, Ulcinj i Pljevlja. Instaliranje koruptivnih mehanizama u propise jeste ono na šta nam i građani ukazuju. Podnijeli smo preko 80 akata i moramo priznati da su nam odgovori bili različiti “, istakao je on.

Maraš je poručio da se neće obeshrabriti te da će nastaviti  da insistiraju da se devastacija životne sredine suzbije.

“Životna sredina u mnogome je ugrožena zbog nepostupanja državih organa, i to je nešto što prepoznaju svi na terenu. Posljednji je trenutak da ova država shvati negativan efekat”, naglasio je Maraš.

Izvor:Mediabiro

Najčitanije