24.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Građani danonoćno od „Briva“ čuvaju mulo Bazdanj

Mještani i noću čuvaju mulo – foto S.L

Mještani Krtola nastavili su proteklog vikenda sa danonoćnim dežurstvima na mjesnom pristaništu mulo Bazdanj na Obali Đuraševića, kako bi spriječili trajekt „Vasilije“ hidrograđevinske kompanije „Briv Construction“ iz Kotora, da pristane na ovo mulo.

Blokada traje od petka ujutro kada je „Vasilije“ na koji je natovaren veliki bager-gusijeničar, pokušao da pristane na muo Bazdanj radi iskrcaja te građevinske mašine. Iako je vlasnik „Briva“ Vosjislav Bujković garantovao da će brod odmah nakon iskrcaja bagera, otploviti i neće se vezivati duže vrijeme za mjesno pristanište na Obali Đuraševiča kao što je to ranije godinama bio slučaj, mještani nisu dopustili da plovilo „Briva“ priđe mulu Bazdanj i pristane na njega.

Mještani ističu da godinama trpe štetne posljedice od dugotrajnog stacioniranja više „Brivovih“ hidrograđevinskih plovila na tim mjestu, neposredno uz njihove kuće i aparzname za turiste iz kojih im posjetiici odlaze nezadovoljni zbog buke, povremenog prosipanja ulja i nafte u more i generalno, prisustva fizički neugednih tehničkih plovila neposredno uz plaže na kojima se kupaju. Žitelji ističu da svi njihovi apeli Morskom Dobru koje gazduje mulom Bazdanj kao lokalnim pristaništem, Inspekcji sigurnosti plovidbe i Lučkoj kapetaniji do sada nisu dali efekta. Naglašavaju da oni koji u svoju korist imaju i donešene sudske presude, sada više fizički neće dozvoliti „Brivovim“ brodovima da se ponovno vežu na mulu Bazdanj.

Vlasnik „Briva“ Vojsilav Bujković sa druge strane, ističe da je već ranije odavde uklonio većinu svojih plovila i da ne namjerava da „Vasilija“ ponovno ovdje stacionira već samo da iskrca bager i za to se posluži mjesnim pristaništem kao javnim objektom namijenjenim upravo za operacije ukrcaja i iskrcaja putbnika i tereta u plovila. On inače, takođe već godinama od države bezuspješno traži da ona njegovoj firmi, ali i drugim vlasnicima sličnih tehničkih i plovila za turizam koja nisu u upotrebi, odredi mjesto na obali Boke gdje bi oni bez problema mogli da na duže vrijenme, vezuju i stacioniraju za plovila kada ona nisu u redovnoj radnoj upotrebi.

Protekla dva dana trajekt „Vasilije“ sa bagerom na palubi, proveo je vezan za dvije privezne plutače na par desetina metara udaljenosti od mula Bazdanj gdje je u petak ostao uz privremenu dozvolu Inspkjecije sigurnosti plovidbe, sa obrazloženjem da ne može ispuniti njen prvobitni nalog da se udalji iz akvatorijuma Bazdanja zbog „kvara na desnom  motoru“.

Blokada mulo Bazdanj – Krtoli – foto S.L

Mještani opet, na samom mulu neprestano drža parkiran makar jedan od svojih automobila i stalno dežuraju ili na samoj obali ili u šatoru koji su neposredno uz mulo podigli i gdje se tokom noći okupljaju.

Pravni zastupnik nezadovoljnih mještana Obale Đuraševića koji se već godinama pred domaćim sudovima ili u upravnim postupcima sa raznim državnim organima „preganjaju“ oko oslobađanja mula Bazdanj, advokat Petar Samardžić je dostavio najnoviju presudu Upravnog suda koji je krajem maja poništio kao nezakonito riješenje Ministarstva pomorstva i saobraćaja koje je prethodno kao nedozvoljenu, odbilo žalbu mještana na postupanja JP „Morsko Dobro“ kao upravljača nad mulom Bazdanj a koje po njima, nije spriječilo višegodišnju uzurpaciju javnog dobra – mjesnog pristaništa od strane „Briva“.

„Počev od od  2006.godine do danas, firma “Briv” Kotor,  bespravno i samovoljno, privezuje svoja tehnička plovila i rashodovana plovila za mulo “Bazdanj”, opština Tivat, Lukačevina (Đuraševići obala) čime uzurpira državnu imovinu i onemogućava korišćenje ovog pristaništa, a nadležni državni organi odbijajući  da djelotvorno postupaju u ovom predmetu i svojim nečinjenjem i propuštanjem da preduzmu radnje mjere na uklanjanju ovih plovnih objekata ,zbog kojih su osnovani,  time pomažu i omogućavaju ovu uzurpaciju državne imovine”- stoji u jednoj od brojnih prijava koje su mještani preko advokata Samardžića proteklih godina podnosili protiv odgvornih u “Brivu”, “Morskom Dobru”, Lučkoj kapetaniji Kotor, Inspekciji sigurnosti plovidbe i Upravi pomorske sigurnosti, ali koje do da sadanisu dale efekta iako mještani trvde da je u ovom slulaju riječ o korupciji, te sistematskom i organizovanom kršenju zakona na štetu državnih i interesa građana.

“Morskom Dobru” sam za sve ove gdine, uputio tri inicijative za postupanje povodom uzurpacije državne imovine koju bi oni trebali da štite, ali nikada nikakav odgovor od njih nisam dobio.”-kazao nam je advokat Samardžić dodajući da je tek nakon što je Upravni sud u maju poništio riješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva te ga vratio ga na ponovljeni postupak, Inspekcija sigurnosti plovidbe iz Kotiora postala nešto ažurnija u svoji  postupanjima, pa je tako pored ostaloga lhjetos donijela naloge “Brivu” da iz akvatoriuma neposredno uz mulo Bazdanj ukloni svoj remorker “Krsto”. To međutim  do sada ta komapnija nije uradila, pa je Inspekcija 3.oktobra donijela izvršno riješenja o uklanjanju “Brivovg” remorkera za sa ove pozicije, a koje je dužna sprovesti u djelo Uprava pomorske sigurnosti.

Najčitanije