20.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat tokom ove godine u MZ Krtoli uložila oko 300.000 eura

Sastanak sa MZ Krtoli

Rukovodstvo opštine Tivat održalo je juče sastanak sa Savjetom Mjesne zajednice Krtoli. Ovo je drugi u nizu planiranih susreta sa mjesnim zajednicama, kako bi se u skladu sa potrebama građana izvršilo planiranje budžetskih sredstava za 2024 godinu. Sastanak je vodio predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović, a prisustvovali su mu pored čelnih ljudi organa lokalne uprave i direktori tivatskih preduzeća “Komunalno” doo, “Parking servis” doo i “Vodovod i kanalizacija” doo.

“U prethodnom periodu veliki dio sredstava uložili smo u saobraćajnu infrastrukturu u Krtolima. Imamo planove da nastavimo investicioni ciklus, posebno kada je u pitanju jačanje vodovodne i kanalizacione mreže. Ovaj sastanak je važan kako bismo pripremili nacrt Budžeta koji odgovara stanju na terenu. Razmotrićemo sve zahtjeve i zajednički utvrditi prioritete, istakao je Komnenović i dodao kako je još uvijek rano reći koliki će biti ukupan iznos budžeta za narednu godinu.

“Samo ove godine u Krtole je uloženo oko 300.000€, u adaptaciju i asfaltiranje puteva, postavljanje rasvjete i druge radove. Ovo je djelom posljedica vrlo dobre saradnje sa Mjesnom zajednicom, jer imamo povratnu informaciju o tome šta su realne potrebe i zahtjevi građana”, rekao je direktor Direkcije za investicije Vlado Brguljan. On je dodao, kako je u istom periodu asfaltirano 6000m2 lokalnih puteva i saobraćajnica u Krtolima.

Savjet Mjesne zajednice na čelu sa predsjednikom Milošem Tripinovićem izložio je predloge prioritetnih radova, a na listi se našla izgradnja kanalizacione mreže na potezu od Doma kulture do skretanja za Krašiće, adaptacija i uređenje trga u centru Radovića, izgradnja trotoara od rezervata prirode Solila do plažnog bara “Movida”, sanacija pristaništa Novo mulo, određeni radovi na Bjelilima, uređenje lokacija na kojima su spomenici… Tripinović je pohvalio saradnju sa Opštinom Tivat i opštinskim preduzećima, a prema dogovoru u narednom periodu ka Opštini će biti upućeni određeni zahtjevi i pokrenute potrebne procedure.

Potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić dao je aktivni doprinos sastanku i napomenuo da je ovakav način rada ispravan, te kako sada dolazi do izražaja važnost osnivanja i rada mjesnih zajednica.

Sekretarijat za lokalnu upravu incirao je sastanke opštinskog rukovodstva sa tivtaskim mjesnim zajednicama, i već za narednu sedmicu planirani su sastanci u Lepetanima i Gradiošnici.

Najčitanije