16.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Gradiće se centar za posjetioce u Solilima

Solila – budući centar

Rezervat prirode „Solila“ kod Tivta uskoro će dobiti moderan objekat Centra za posjetioce i drugu neophodnu opremu zahvaljujući IPA projektru prekogranične saradnje „ePATH – Endemcig pathways  Endemske staze“, a čiji je jedan od korisnika i JP Morsko Dobro iz Budve, koje upravlja ovim rezervatom.

Projekat je odobren za finansiranje na drugom po redu pozivu za predloge projekata u okviru trilateralnog Interreg IPA Programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore,  u okviru Programske ose 3 “Doprinos razvoju turizma i zaštiti kulturnog i prirodnog nasledja”,  sa ciljem da “jača i diversifikuje turističku ponudu kroz prekogranične prisutpe i da omogući bolje upravljanje i održivo korišćenje kulturnog i prirodnog nasleđa”. Glavni cilj “ePATH” projekta je kreiranje zajedničke turističke ponude tri zaštićena područja kroz promociju njihovih prirodnih (endemske vrste) i kulturnih vrijednosti.

Vodeći partner u prijektu je JP Park Prirode Hutovo Blato iz BiH  – upravljač Parkom prirode Hutovo Blato, partner iz Hrvatske je preduzeće “Makarski komunalac” doo koji se stara o  Biokovskim botaničkim vrtom “Kotišina” (dio Parka prirode Biokovo), dok je partner iz Crne Gore  Javno preduzeć za upravljanje morskim dobrom iz Budve (JPMD), koje upravlja  Posebnim rezervatom prirode “Tivatska solila“.

Ukupni budžet projekta za sva tri partnera iznosi 1.540.375eura, od čega 1.309.319 eura predstavlja donaciju iz EU fondova koji obezbjeđuju kofinansiranje u iznosu od 85%. Preostalih 15% ukupne vrijendosti “ePATH” – a kofinansiraju projektni partneri. Budžet za aktivnosti Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iznosi 422.329 eura od čega je 358.980 eura donacija Evropske unije, dok će JPMD iz svojih sredstava opredijeliti 63.350 eura.

„Planom korišćenja sredstava JPMD za 2021. godinu opredjeljen je iznos od 34.000 eura za kofinansiranje aktivnosti koje će se realizovati tokom naredne godine. Inače, predviđeno je da se sve projektne aktivnosti kroz „ePATH“  realizuju u roku od 24 mjeseca. Realizacija projekta je započela 1. novembra, potpisivanjem Subsidy Agreement-a između vodećeg partnera i Upravljačkog tijela Interreg IPA CBC programa, a u toku je potpisivanje Partnerskog sporazuma između sva tri partnera, nakon čega će se održati početna (kick off) konferencija“- rečeno nam je danas u JPMD.

Kako su precizirali, ključna aktivnosta koja će se tokom implementacije “ePATH” projekta realizovati u Posebnom rezervatu prirode “Solila” u Tivtu je postavljanje objekta Centra za posjetioce na ulazu u ovaj rezervat. Objekat koji će se sastojati od info pulta za pružanje informacija posjetiocima, višefunkcionalne sale koja će služiti kao izložbeni i prostor za organizaciju radionica i prezentacija, te krovne terase sa prostorom za posmatranje. Za objekat Centra za posjetioce na Solilima,  Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izradilo je projektnu dokumentaciju, pribavilo sve neophodne saglasnosti i dozvolu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Takođe, u sklopu “ePATH”-a , novi Centar  za posjetioce na Solilima će biti opremljen savremenom multimedijalnom i interaktivnom opremom za predstavljanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rezervata, opremom za organizaciju radionica i prezentacije, fiksnim durbinima na krovnoj terasi za posmatranje ptica, meteo stanicom, promotivnim materijalom i slično Predviđena je i nabavka opreme za birdwatching turizam (posmatranje ptica) – dvogleda, durbina, fotoaparata, audio vodiča i sliln og, kao I obuka četvoro  zaposlenih u JPMD za poslove za stručnog vodiča u zaštićenim područjima u skladu sa metodologijom Evropske organizacije vodiča.

“Tokom implementacije projekta radiće se i na formiranju i promociji zajedničke turističke ponude sva tri rezervata prirode “Endemskim stazama” i organizovanje grupnih posjeta, kampova za birdwatching turiste, takmičenja za posjetioce, radionica za djecu skolskog uzrasta, izrada aplikacije za mobilne telefone, izrada promotivnog materijala” – naveli su iz JPMD.

Izvor:S.L.

Najčitanije