13.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Gradiće se šetalište od Igala do Njivica – za idejno rješenje i glavni projekat 150.000 eura

Njivice šetalište

U planu je izgradnja šetališta id Igala do Njivica, a Opštine Herceg Novi raspisala je tender za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta.

Kako je navedeno, projekat se odnosi na izgradnju šetališta, kao i kanalizacione i druge prateće infrastrukture.

Za ovaj posao opredijeljeno je 150.000 EUR sa uračunatim PDV-om. Ponude se dostavljaju najasknije do 24. aprila do 12 sati.

U projektnom zadatku navodi se da je neophodno izraditi idejno rješenje i glavni projekat za izgradnju šetališta i prateće infrastrukture na potezu od Titove vile u Igalu do priobalnog dijela hotela Iberostar u Njivicama. Tehničkom dokumentacijom definisaće se i najpovoljnije rješenje za izgradnju mosta preko rijeke Sutorine duž planiranih pješačkih poteza uz rijeku, čijom izgradnjom će se omogućiti konktinuitet pješačke komunikacije između dvije obale ove rijeke.

Idejno rješenje treba da obuhvati ne samo površine obalnog šetališta, već i javne zelene površine koje izlaze na šetalište. Njime će se odrediti i faznost gradnje, a nakon izrade glavne projekte je moguće realizovati po etapama i priroitetima javnog interesa.

Glavnim projektom će se utvrditi arhitektonsko-građevinske, tehnološke, tehničke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, sa razradom svih neophodnih detalja za građenje šetališta i uređenje obale, i utvrđivanjem vrijednosti radova za građenje ovog objekta.

Njivice
Prostorni zahvat predviđen za izgradnju i uređenje obuhvata nekoliko cjelina. Potez A je orijentacione dužine cca 630 metara i obuhvata potez od Titove vile do rijeke Sutorine. Širina trase na ovom potezu bez planiranih proširenja iznosi pet metara. Kako je navedeno, u planu je i premošćavanje rijeke Sutorine između poteza A i B.
Potez B je orijentacione dužine cca 920 metara i buhvata priobalni potez od rijeke Sutorine do lokacije ispod restorana Holiday u Njivicama.
Potez C je orijentacione dužine oko 1080 metara i prostire se od restorana Holiday do hotela Iberostar u Njivicama.
Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti izhgradnju šetnice (lungo mare) u ukupnoj dužini od 2.630 metara, širine trase od 3,5 metara.
Rok za predaju idejnog rješenja je 80 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, dok jer rok predaje glavnog projekta maksimum 130 kalendarskih dana od dana dobijanja saglasnosti na idejno rješenje od strane Glavnog gradskog arhitekte.
Izvor:eKapija
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije