35 C
Kotor

Slušaj online radio

Groblje u Tivtu veće za 6.700 kvadrata

Gradsko groblje Brdišta u Tivtu foto S.L.

Ukoliko Odbor povjerenika Opštine Tivat da formalnu saglasnost za to na svojoj predstojećoj sjednici u ponedjeljak, 29. avgusta, Opština Tivat krenuće u dugo očekivani projekat proširenja prostornih kapaciteta glavnog gradskog groblja Sv. Srđ na Brdištima.

Naime, pred povjerenicima će se naći predlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe proširenja gradskog groblja Sv. Srđ koji je pripremila administracija gradonačelnika Željka Komnenovića (NP). Tom odlukom daje se saglasnost lokalnoj upravi da krene u postupak eksproprijacije četiri katastarke parcele u Katastarskoj opštini Đuraševići, u ukupnoj površini od 1.530 kvadrata, a koje su sada u vlasništvu privatnih lica, radi ostvarivanja javnog interesa – proširenja gradskog groblja.

Te katastarske parcele ulaze u sastav jedne od dviju urbanističkih parcela na tom području, koje su važećim planskim dokumentom – Državnom studijom lokacije “Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta” predviđene za širenje glavnog tivatskog gradskog groblja.

Uprava za nekretnine i katastar već je obavila procjenu vrijednosti zemljišta i odredila da ono vrijedi 63 eura po kvadratu, tako da će ukupna eksproprijaciona naknada koju će Opština Tivat platiti vlasnicima za ove četiri parcele biti 96.390 eura. Uz to, odlukom o kojoj će se u ponedjeljak izjašnjavati članovi Odbora povjerenika koji u Tivtu privremeno vrši funkciju raspuštenog lokalnog parlamenta, daje se i saglasnlost Komunalnom preduzeću da odmah pristupi izgradnji novih grobnica na dijelu nove urbanističke parcele predviđene za širenje groblja Sv. Srđ, odnosno na katastarskoj parceli 717/1 KO Đuraševići.

Ova parcela je već upisana na Opštinu Tivat, ali s teretom zabrane otuđenja i opterećenja jer je ona prilikom izrade novog katastarskog premjera, bila tzv. neobilježena imovina i kao takva, upisana je u novi katastar kao državna svojina s pravom raspolaganja Opštine Tivat. Stoga sada za tu parcelu površine 5.158 kvadrata lokalna uprava Tivta ne može pokretati formalni postupak eksproprijacije već će njene prave vlasnike, ako se budu naknadno javili, lokalna uprava kasnije novčano obeštetiti za to zemljište. U međuvremenu, u skladu s planskom namjenom te parcele, Komunalno preduzeće Tivat će uz saglasnost lokalne uprave, na tom zemljištu o svom trošku, početi izgradnju novih grobnica koje su inače, već godinama neophodne gradu.

Izvor:S.L.

Najčitanije