15 C
Kotor

Slušaj online radio

H. Novi – Koalicija “Crno na bijelo – Može bokeški” će insistirati na obrazovanju

Tatjana Krstajić

Koalicija “Crno na bijelo – Može bokeški” će insistirati na obrazovanju i prekvalifikaciji odraslih, čime se ispunjava prava pravo na obrazovanje i cjeloživotno učenje.

„Ovaj sistem obuhvata sve oblike obrazovanja i učenja kojima je cilj osigurati da sve odrasle osobe aktivno učestvuju u društvenoj dinamici i budu radno sposobne i spremne za nove poslovne izazove“, kazala je kandidatkinja za odbornicu sa ove liste Tatjana Krstajić podsjećajući da obrazovanje odraslih predstavlja cjelokupni i neprekidni proces formalnog i neformalnog učenja, čime odrasli razvijaju i obogaćuju svoje sposobnosti za život i rad u okviru vlastitih interesa, ali i potreba zajednice.

„Mi iz koalicije Crno na bijelo – može bokeški, znamo da je obrazovanje odraslih neophodno za prekvalifikaciju i čini nas konkuretnim na berzama rada, pomaže nam da pratimo promjene u sebi i promjene u svijetu na tržištu rada. Obrazovanje odraslih daje ljudima drugu šansu i neophodno je za ekonomski i dalji razvoj društva“, kazala je Krstajić dodajući da je obrazovanje odraslih ključno i za ostvarivanje i drugih ljudskih prava, za učešće u kulturnom životu i vođenju javnih poslova u društvu i zajednici u kojoj živimo. Obrazovanje odraslih pogodno je za sve i svakog, bez obzira na trenutno stečeno akademsko obrazovanje ili na radno iskustvo.

“Dokazana statistika EU zemalja kaže da čovjek tokom svog radnog vjeka, mijenja radni angažman do četiri puta. Putem procesa obrazovanja odraslih činimo sebe obrazovanijim, osposobljenijim, samim tim konkuretnijim, konačno, ekonomski više nezavisnijim. Sam proces obrazovanja u najvećem broju slučajeva finansira se ne samo od samih polaznika, već svih partnera koji teže kvalitetu i konkuretnosti, dakle proces je prihvatljiv za sve”, podsjetila je Krstajić i ukazala da će zbog toga lista “Crno na bijelo – Može bokeški” nakon što bude aktivno participirala u vlasti u Novom inicirati izgradnju digitalnog centra koji bi se koristio kao vanškolska edukativna i poslovna ustanova za IT, e-sport, razne kurseve i predavanja i realizovati ideju tehnološkog parka u okviru kojeg će investitorima pružiti sve pogodnosti za nove biznise (greenfield investicija, startup programi).

“Herceg Novi, na raskrsnici tri države koje imaju zajednički cilj, okruženje bez granica (EU tekovine), slobodan protok ljudi i roba, potrebu sezonskih poslova, idealno je lociran za razvoj regionalnog centra za obrazovanje odraslih. Kada se ukupno sagledaju i analiziraju, potrebe za obučenim kadrom, usklađenim sa potrebama poslodavaca (socijalnih partnera), unutar naše zajednice, shvatamo da to predstavlja ozbiljan, konkretan, izazov i traži reakciju. Mali je broj gradova koji sa ponosom mogu kazati da su centar razvoja znanja a Herceg Novi moramo učiniti jednim od njih”, zaključuje Krstajić u saopštenju.

Najčitanije