33 C
Kotor

Slušaj online radio

Inspekcija: U „Pomorskom saobraćaju“ je sve u okvirima zakona

Trajekt

Inspekcija rada Uprave za inspkecijske poslove Crne Gore (UIP) prilikom nedavno sprovedenog inspekvijskog nadzora u kompaniji „Pomorski saobraćaj“  Kamenari, nije pronašla tzv. blanko otkaze potpisane od strane zaposlenih.

„U d.o.o. “Pomorski saobraćaj”, sa sjedištem u Herceg Novom,  izvršen je inspekcijski nadzor dana 17.09.2019.godine, sa posebnim akcentom na sadržinu ugovora o radu, pa je konstatovano da su ugovori o radu sadrže zakonom propisane elemente, te da nema klauzule u vezi sa blanko sporazumnim prekidom radnog odnosa. Inspekcija rada nije mogla utvrditi da postoji  takav akt unaprijed potpisan od strane zaposlenog.”- kazala je portparolka Uprave za inpkecijske polsoce Crne Gore  dr Iva Čukić Šoškić.

Ona je naglasila da  je sporazum između zaposlenog i poslodavca  “zakonit način prestanka radnog odnosa, ali se on zaključuje u pisanoj formi u momentu kad se steknu uslovi za saglasnost – volja obje strane.”

Ranije se nekolicina zaposlenih u “Pomorksom saobraćaju” – kompaniji u vlansištvu podgoričkih biznismena braće Dejana i Dušana Bana i njihovog partnera Željka Mihailovića, požalilo da menadžment “Pomorksog saobraćaja”, koristeći činjenicu da u njoj ne postoji sindikalna organizacija, pokušava da sve zaposlene primora da potpišu nove ugovore o radu u kojima pored ostaloga, sadrži i izjavu zaposlenog, da on/ona na dan eventualnog raskida ugovora o radu, nema nikakvih potraživanja prema poslodavcu po osnovu rada i radnog odnosa a koja proizilaze iz prethodnog ugovora o radu. To je, prema tvrdnji sagovornika, urađeno nakon što se u javnosti digla bura oko nezakonitih blanko izjava sa istom sadržinom koje je navodno, menadžment Pomorskog saobraćaja prethodno tražio od zaposlenih da potpišu, kada je već bilo izvjesno da će dio radnika pred sudom zatražiti svoja prava na osnovu navodno neisplaćenih im naknade za topli obrok, minuli rad i regres od 2007.godine na ovamo. Petnaest bivših i aktuelnih radnika „Pomorskog saobraćaja“ pred Osnovnim sudom u Herceg Novom, već pokrenulo  parnicu protiv poslodavca smatrajući da je kompanija njih i državu kroz dadžbine na neisplaćena primanja radnika, oštetila za ukupno oko 150 hiljada eura.

Dio radnika se osim na niske plate koje kako kažu, nisu povećane još od 2008.godine, žalio i na  loše uslove rada, posebno nemanje pauze tokom radnog vremena, rad na brodovima na kojima nema pitke vode i navodno despotski i diskriminišući odnos od strane izvršnog direktora “Pomorskog saobraćaja” Dejana Bana.

Nezakoniti blanko otkaz koji je navodno nudjen na potpis radnicima Pomorskog saobracaja

Na pitanje da li je Inspekcija rada kontrolisala uslove u kojima zaposleni u toj kompaniji obavjaju posao, iz UIP-a su odgovorili da su “vršili uvid u relevantnu dokumentaciju, posebno ugovore o radu, u vezi sa utvrđenim pravima zaposlenih na radu, po principu slučajnog uzorka (96 zaposlenih)”.

“Pri tome Inspekcija rada nije utvrdila nepravilnosti, niti uskraćivanje bilo kog prava iz radnog odnosa. Naime, konstatovano je da je izvršena preraspodjela radnog vremena zbog prirode djelatnosti, organizacije rada, boljeg korišćenja sredstava rada, a što je u skladu sa zakonom. Zaposlenima je obezbijeđeno pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor, zamjena noćnih smjena, redovna isplata zarada i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uručivanje pisanih obračuna zarada.”- saopštila je portparolka UIP Iva Čukić-Šoškić.

„Pomorski saobraćaj“ je već 14 ipo godina u većinskom vlasništvu braće Ban koji su bliski sa liderom DPS Milom Đukanovićem. Oni su 2004. tada državnu firmu koja je bila u većinskom vlasništvu Fonda PIO i svojom zaradom dopunjavala hronično deficitarni crnogorski penzioni fond, po odluci Savjeta za privatizaciju, dobili bez javnog tendera, kupovinom državnih akcija na berzi. Za to je firma Prohouse u kojoj su braća Ban sarađivala sa Željkom Mihailovićem, državi platila 1,2 miliona eura, od čega samo 680 hiljada eura u kešu,  a ostatak obveznicama stare devizne štednje koje je prethodno kupili po diskontovanim cijenama.

Na čelu Fonda PIO koji je u ljeto 2004. odlučio da naprasno proda „zlatnu koku“ – „Pomorski sabraćaj“ bio je visoki funkcioner DPS-a, aktuelni guverner CBCG, Radoje Žugić.

Javnosti nikad nije objašnjeno zašto je država čiji je predsjednik Vlade tada bio lider DPS Milo Đukanović, naglo odlučila da privatizuje jednu od  ekonomskih najuspješnijih kompanija u državi koja joj je tada donosila oko pola miliona eura čistog profita godišnje.

Izvor:S.L

Najčitanije