13.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Inspektori za hranu izvršili 225 kontrola, napisali 19 kazni vrijednosti 5.500 eura

Hrana 

Inspektori za hranu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su u toku septembra izvršili 225 inspekcijskih nadzora, a ispisali 19 novčanih kazni/prekršajnih naloga vrijednosti 5.550 eura.

U izvještaju je precizirano da su aktivnosti usmjeravane na kontrolu restorana, brze hrane, pekara.

– Poseban akcenat je dat na kontrolu rokova upotrebe i opšta senzorna svojstva hrane zatečene u prometu, opšte higijenske uslove, zdravlje i ličnu higijenu zaposlenih, uslove čuvanja hrane i tako dalje – navodi se u dokumentu.

U ovom periodu, kako dodaju, u kontinuitetu su vršena uzorkovanja hrane (biljnog i životinjskog porijekla) u skladu sa Programom mjera bezbjednosti hrane za 2023. godinu.

– Inspektori su u svim slučajevima u kojima su utvrđene nepravilnosti manjeg obima koje se mogu otkloniti u kratkom periodu (unapređenje higijenskih zahtjeva u objektima, uspostavljanje neophodnih evidencija i dokaza o porijeklu i bezbjednosti hrane) izdavali ukaze o otklanjanju nepravilnosti, donosili rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti – priprema, obrada i usluživanje hrane do otklanjanja zatečenih nepravilnosti – saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Zbog utvrđenih nepravilnosti je preduzeto 55 upravnih mjera.

Donijeta su, kako je precizirano, tri rješenja o stavljanju van prometa i uništenju hrane, bez dokaz o porijeklu, dva rješenja o privremenoj zabrani obavljanja pripreme i usluživanja hrane, sedam rješenja o otklanjanju nepravilnosti, te 27 ukaza o otklanjanju nedostataka manjeg rizika za čije otklanjanje je potrebno kratko vrijeme.

– U septembru je izvršeno 19 kontrolnih pregleda radi provjere postupanja subjekata po rješenjima i ukazima inspektora – dodaje se u dokumentu.

Uvoz hrane, materijala i predmeta koji dolaze u kontakt s hranom

Kako dalje preciziraju, u septembru je izvršen  1.481 pregled uvezene pošiljke hrane neživotinjskog porijekla i 581 pošiljka predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.

– Od ukupnog broja pregledanih pošiljki hrane neživotinjskog porijekla iz uvoza, za laboratorijska ispitivanja propisanih zahtjeva bezbjednosti (mikrobiologija, kontaminenti, rezidue pesticida), uzeto je 380 uzoraka, a od pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom uzeto je 16 uzoraka – navedeno je u dokumentu.

Nakon izvršenih pregleda i utvrđenog stepena usaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti, inspektori za hranu su donijeli 1.439 rješenja o uvozu i stavljanju u slobodni promet bezbjednih pošiljki hrane neživotinjskog porijekla i 581 rješenje o stavljanju na tržište pošiljki materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.

– Donijeta su dva rješenja o zabrani uvoza: jedna pošiljka crnih maslina u količini od 3.788 kilograma zbog laboratorijske potvrde prisutnosti pesticida i jedan pošiljka sokova u količini od 9.715 litara zbog neusaglašenosti, odnosno razlikovanja vrijednosti sadržaja navedenih vitamina i minerala na oznaci i vrijednosti utvrđenih laboratorijskom analizom – ističu u izvještaju.

Us septembru su, kako dodaju, izvršeni i pregledi pošiljki hrane neživotinjskog porijekla i predmeta i materijala koji dolaze u kontakt s hranom, a inspekcija za hranu je naplatila naknadu za preglede u iznosu od 68.592,14 eura.

Postupanje po inicijativama

U septembru mjesecu Inspekciji za hranu podnijeto je 17 inicijativa/prijava koje su se odnosile proizvode isteklog roka upotrebe, nehigijenu u objektu, kupljeni proizvod nesvojstvenih organoleptičkih osobina, izmijenjenu boju i miris određene hrane.

– Po svakojinicijativi izvršen je pregled, a o preduzetim mjerama i radnjama obaviješteni su podnosioci inicijativa koji su ostavili svoje podatke (mejl, adresu, telefon) – dodali su u dokumentu.

Najčitanije