18.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Ivošević: Neistinite tvrdnje da se na Pomorskom fakultetu u Kotoru studije završavaju preko veze

Ivošević i Popović – foto UCG

Na Univerzitetu Crne Gore uključujući i Pomorski fakultet u Kotoru odavno nema vanrednog studiranja niti je to zakonska kategorija, pa su samim tim neutemeljene i neistinite izjave da se na ovom fakultetu „studije mogu završiti za godinu dana, sve vanredno, ubrzano, preko raznih kanala i veza“, saopštio je dekan Pomorskog fakulteta Špiro Ivošević.

On je zbog, kako je kazao, neutemeljenih izjava na nedavnom skupštinskom zasijedanju, tako i javnim glasilima („Novosti“, izjava poslanika Budimira Aleksića) u službenu posjetu pozvao poslanika u Skupštini Crne Gore i člana skupštinskog Odbora za prosvjetu, kulturu, nauku i sport Andriju Popovića.

“Neutemeljene izjave rukovodstvo Pomorskog fakulteta Kotor odlučno, argumentovano i beskompromisno odbacuje, pokazujući u svakom trenutku volju da svima koji to požele pokaže i dokaže svoj razvojni put i sa ponosom naglasi svoj status značajne karike u procesu visokog obrazovanja na ovim prostorima, a naročito u obrazovanju i obuci pomoraca koji sa diplomom ovog fakulteta svoj posao nalaze ne samo na domaćem nego i međunarodnom tržištu rada”, saopšteno je sa sastanka.

Ivošević je pojasnio da sa početkom primjene Bolonjskog procesa na Univerzitetu Crne Gore od 2004. osnovne studije traju tri godine i da na fakultetu nema, niti može biti studenta koji bi te studije završio u kraćem roku od zakonom propisanog.

Osvrćući se na informacije o sumnjivim neakademskim radnjama koje su pomenute na skupštinskom zasijedanju, a u kontekstu da se odvijaju u Kotoru, dekan je upoznao poslanika Popovića da su postojale pojedine indikacije o njima, te da je zadnja takva na Fakultetu iskazana kroz studentsku anketu 2012.

“Tadašnje rukovodstvo Fakulteta je nakon toga pokrenulo odgovarajući postupak ka Univerzitetu Crne Gore i nadležnim institucijama. U tom smislu je dekan pozvao poslanika Popovića da ga sa bilo kojim saznanjem upozna, jer je kao rukovodilac institucije dužan pokrenuti postupak provjere informacija prema Univerzitetu i nadležnim institucijama”, navodi se u saopštenju.

Ivošević i Popović – foto UCG

Popović je naveo na to da je njegova obaveza kao poslanika i člana Odbora za prosvjetu, kulturu, nauku i sport da stalno istražuje moguće neakademske pojave u obrazovanju i ukazuje na njih.

On je upoznao rukovodstvo Fakulteta da je on kroz svoj rad u Odboru bio u prilici da se upozna sa raznim slučajevima u procesu obrazovanja i radnjama koje su prije više od osam godina bile predmet sumnji na Pomorskom fakultetu Kotor.

Takođe, istakao je da je u saznanju da postoje neki programi na nekim drugim pomorskim institucijama u Crnoj Gori gdje se za manje od godinu dana može steći diploma, a da to nije Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore.

Sagovornici su se saglasili da se u sadašnjem trenutku ne može govoriti o negativnim pojavama na Pomorskom fakultetu Kotor koje su javnosti prezentirane i na osnovu kojih je javnost mogla steći pogrešno mišljenje o Fakultetu kada su u pitanju neakademske radnje i završetak studija za godinu dana.

Tokom sastanka vošević je upoznao Popovića sa situacijom na Pomorskom fakultetu Kotor, naročito dajući akcenat na intenzivni razvojni period od 2012. godine do danas u pogledu razvoja kako nastavnog, tako i naučnog procesa i unaprijeđenja rada koje se ogleda kroz realizovaje velikog broja nacionalnih i međunrodnih projekata čiji je fakultet nosilac ili partner.

“Realizovana sredstva u iznosu od cca 2.000.000.000 eura su uložena u razvoj fakulteta i to u korist nabavke modernih simulatora i ostale opreme radi poboljšanja ne samo procesa nastave nego i obuke pomoraca.

Apostrofirao je naročito i kontinuiran razvoj nastavne- kadrovske baze koji se ogleda u usavršavanju nastavnika i saradnika, te tendenciju stvaranja i zapošljavanja mladih doktora nauka. Naveo je dalje razvoj praktične nastave, te brigu fakulteta za svoje studente u pogledu omogućavanja njihovog prvog ukrcaja. Sa ponosom je naveo intenzivnu mobilnost kako nastavnog osoblja tako i studenata, naglašavajući boravak stranih studenata na fakultetu, čak i u vrijeme korone, te boravak naših studenata na inostranim fakultetima. Potencirao je međunarodnu saradnju kako sa srodnim fakultetma u okruženju i šire, tako i saradnju sa privrednim subjektima, te uspjeh u povezivanju i zajedničkom djelovanju sa lokalnom zajednicom”, piše u saopštenju.

Kao svršeni student Pomorskog fakulteta Kotor, poslanik Popović je iskazao potpuno razumijevanje svega što je navedeno, podsjetivši da je sa kolegama iz Odbora za prosvjetu, kulturu, nauku i sport Skupštine Crne Gore posjetio prije par godina Pomorski fakultet Kotor i sa zadovoljstvom se upoznao sa dostignućima i mogućnostima koje se pružaju studentima u toku nastavnog procesa.

Na sastanku je zajednički konstatovano da neargumentovane i netačne izjave mogu da naruše ugled Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore kao institucije visokog obrazovanja, njegovog osoblja, i što je najvažnije, generacija domaćih i stranih studenata koje su savjesno stekle diplomu na jednom od studijskih programa, a mnogi od njih su se okitili i najvećim zvanjima u pomorstvu na nekoj od kompanija širom svijeta.

Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije