7 C
Kotor

Slušaj online radio

Izuzetno zadovoljstvo razvojem turizma u Kotoru

Kotor-foto Boka News

Tokom 2023. godine, u sklopu „IQM – projekta integralnog upravljanja kvalitetom“ u Kotoru te nacionalnog projekta IQM Destination CRNA GORA, sprovodilo se mjerenje mišljenja stanovnika o trenutnom razvoju te planovima razvoja turizma  Kotora.

Ispitivanje je vršeno na izuzetno reprezentativnom uzorku od čak 544 stanovnika, a rezultati bilježe zadovoljstvo načinom upravljanja destinacijom, kao i izuzetnu svijest o važnosti promišljanja budućnosti turizma te potencijalnim izazovima.

Prema mišljenju stanovnika, važne pretpostavke razvoja turizma u Kotoru su turistički sadržaji otvoreni tokom cijele godine, zatim parking rješenja kao i saobraćajna povezanost te dostupnost, što takođe navode i kao najveće izazove. 55,33% stanovnika smatra turizam pozitivnom granom razvoja destinacije, ali uz naglasak na održivosti. Takođe, turizam se može i treba osnažiti cjelogodišnjom ponudom i turističkim proizvodima, a upravo je 526 stanovnika mišljenja da je razvoj cjelogodišnjeg turizma od izuzetne važnosti.

Ne čudi da upravo stanovnici svoj grad opisuju kao prelijep i bajkovit, a posebno hvale ponudu izleta i atrakcija, zatim informacije o muzejima, galerijama te smještajnim kapacitetima. Raspolažu s najviše informacija te redovno preporučuju smještajne mogućnosti u destinaciji, kao i izlete, muzeje, galerije i spomenike. 70,59% stanovnika smatra da bi se u Kotoru u budućnosti trebao razvijati kulturni turizam, a njih 54,60% da je budućnost razvoja destinacije aktivni turizam. Dakle, podstiče se razvoj kulturnog i outdoor turizma obzirom na zanimljivu ponudu Turističke organizacije Kotor; od Via Ferata, 202 km pješačko-planinarskih staza, 40 km pješačkih staza te 9 km biciklističkih staza.

Kvalitet događanja u destinaciji ocjenjuju s 4, dok je čistoći i urednosti Kotora dodijeljena ocjena 3 (od maksimalne ocjene 5).

U svrhu razvoja destinacije, čak 66,18% stanovnika Kotora smatra da bi tim za upravljanje kvalitetom najviše doprinio podizanju kvalitete usluga i proizvoda. Također, njih 52,76% podržava djelovanje tima u implementaciji lokalnih proizvoda u turizam, a 55,15% u osvješćivanju mogućnosti i pokretanja pozitivne promjene.

Gosti Kotor doživljavaju kao poseban grad Crne Gore, idiličan Bokokotorski zaliv, stari grad i njegova autentičnost, prirodno naslijeđe te predivan spoj mora i planina. Takođe, hvale ljubaznost i gostoprimstvo stanovnika te ljepotu grada, a kao nedostatak ističu gužve u saobraćaju i nedostatak parkinga.

Podsjećamo, „IQM Destination – projekt integrisanog upravljanja kvalitetom“  temelji se na održivom razvoju i umrežavanju lokalnih dionika u turizmu, a u sklopu kojeg se vrše mjerenja upravo tih dionika, kao i turističkih subjekata te stanovništva s područja destinacije. Rezultati na kraju omogućavaju poređenje s lokalnim, ali i svjetskim konkurentima, što pomaže unapređenju konkurentnosti, kao i kvaliteta poslovanja i usluga.

Za Turističku organizaciju Kotor ovaj projekat je vrlo značajan jer nam je omogućio dublji uvid u stanje kvaliteta destinacije, koje su to naše prednosti koje su visoko ocijenjene i na koje stvari trebamo obratiti pažnju kako bi u budućem periodu kvalitet destinacije podigli na još veći nivo.

Takođe, projekat nam je omogućio bolju umreženost i jaču saradnju sa turističkom privredom jer kvalitet destinacije ne zavisi samo od Turističke organizacije Kotor već on zavisi od svih aktera u turizmu u destinaciji i svi moramo zajednički raditi na ostvarenju ovog cilja.

Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije