34.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Još se ne zna za koga crtaju novi plan

Dio Kalardova koji potpada pod ovu DSL

Vlada Crne Gore na posljednjoj sjednici donijala je odluku o pristupanju izmjeni i dopuni Državne studije lokacije za zahvat 25 Prostornog plana posebne namjene Morskog dobra „Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“ u opštini Tivat.

Kako se navodi u odluci, pristupa se izmjeni aktuelnih riješenja koja se odnose na površinu od oko 17,5 hektara u postojećoj DSL „Kalardovo-Ostrvo cvijeća- Brdišta“ a koju je 2010. uradila podgorička kompanija Urbi Monttenegro po narudžbi tadašnjeg Ministarstva uređenja prostora.

Inače, ova DSL obuihvata područje plaže i izletničkog punkta Kalardovo sa akva parkom, makiju i poljoprivredno zemljište uz jugozapadni obod kompleksa tivatskog aerodroma, naseljsku strukturu Brdišta i turističke komplekse Ostrvo cvijeća i uvala Brdišta, a originalno je važila do 2020 godine. Ukupna površina obuhvaćena originalnim DSL-om iz 2010 je 146,24 hektara.

Detalj sa Ostrva cvijeća

Iako je u tek usvojenoj Odluci o izmjenama i dopunama DSL za ovaj krajni jugoistiočni dio basena Tivatskog zaliva navedeno da je njen „sastavi dio“ i Programski zadatak, taj zadatak nije dostupan na sajtu Vlade pa se još ne zna zbog čega se i na čiji zahtjev pristupa izmjeni ovog planskog dokumenta i što je konkretan sadržaj izmjene.

Navedeno je da će izmjene DSL biti obavljene u skladu sa važećim kontroverznim i centralističkim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, te će nosilac tog posla biti Ministarstvo održivog razvoja i turizma na čijem je čelu Pavle Radulović (DPS). Posao treba da bude gotov za pola godine od dana imenovanja rukovodilaca izrade izmjena DSL, a za to vrijeme uvodi se moratorijum na gradnju u području koje će biti tretirano izmjenama i dopunama. Ovako izmijenjena DSL Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta na snazi će biti do stupanja na snagu Plana generalne regulacije Crne Gore koji takođe izrađuje MORT.

Izvor:S.L

Najčitanije